Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 393/QĐ-UBND 2020 tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh dịch vụ Cao Bằng

Số hiệu: 393/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 29/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 393/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 29 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG NHẰM PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID - 19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Cao Bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm phòng, chống dịch COVID-19 với các nội dung như sau:

1. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ bị tạm đình chỉ:

a) Dịch vụ karaoke;

b) Dịch vụ quán bar, vũ trường;

c) Dịch vụ trò chơi điện tử (game online);

d) Dịch vụ xoa bóp (massage);

đ) Dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ (spa);

e) Các quán ăn đêm, quán bia, quán nước, quán trà đá, cà phê;

f) Các điểm du lịch, khu du lịch trên địa bàn tỉnh;

g) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách ăn uống tại chỗ;

h) Các hoạt động thể dục, thể thao (trong nhà, ngoài trời) không thuộc các địa điểm công cộng tập trung trên 10 người;

i) Đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ chưa nêu tại các mục trên thì khuyến khích tạm dừng hoạt động.

2. Phạm vi áp dụng: Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

3. Thời gian áp dụng: từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức hướng dẫn triển khai Quyết định này; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành (bản điện tử);
- UBND các huyện, thành phố (bản điện tử);
- Báo Cao Bằng (bản điện tử);
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (bản điện tử);
- Các PCVP UBND tỉnh (bản điện tử);
- LĐ & CV VP UBND tỉnh (bản điện tử);
- Lưu: VT, VXHN (02b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 393/QĐ-UBND ngày 29/03/2020 về tạm đình chỉ một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm phòng, chống dịch COVID-19

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


672

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.20.240
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!