Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 37/2003/QĐ-TTg về việc nhập khẩu phân urê dự trữ lưu thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 37/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/2003/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 37/2003/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC NHẬP KHẨU PHÂN URÊ DỰ TRỮ LƯU THÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện dự trữ lưu thông 100.000 tấn urê để góp phần ổn định giá bán phân urê trong nước. Thời gian dự trữ lưu thông là 6 tháng, tính từ ngày 20 tháng 3 năm 2003. Doanh nghiệp được giao nhiệm vụ dự trữ lưu thông tự vay vốn ngân hàng thương mại để nhập khẩu đủ số lượng phân urê được giao dự trữ lưu thông; ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất vay ngân hàng trong thời gian thực hiện dự trữ.

Số phân urê nhập khẩu này chỉ phải nộp thuế VAT khi xuất bán khỏi kho dự trữ.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn với Bộ Thương mại chỉ định 2 đến 3 doanh nghiệp nhà nước, chuyên kinh doanh, nhập khẩu phân bón (doanh nghiệp nhập khẩu số lượng lớn phân bón; có tài chính lành mạnh và có kho bảo đảm dự trữ) nhập khẩu trong tháng 3 năm 2003.

Điều 2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm đủ và kịp thời vốn vay cho các doanh nghiệp được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ nhập khẩu; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể cơ chế thực hiện dự trữ lưu thông nêu trên.

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính và các ngân hàng thương mại liên quan quy định cơ chế giám sát số phân urê dự trữ nói trên để thường xuyên bảo đảm đủ tại kho của các doanh nghiệp trong thời gian dự trữ lưu thông; theo dõi sát diễn biến cung, cầu phân bón các loại trên thị trường, kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý những vấn đề nảy sinh vượt thẩm quyền các Bộ, ngành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thương mại, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 37/2003/QD-TTg

Hanoi, March 12, 2003

 

DECISION

ON THE IMPORT OF UREA FERTILIZER FOR CIRCULATION RESERVE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
At the proposals of the Minister of Trade and the Minister of Agriculture and Rural Development,

DECIDES:

Article 1.- To reserve for circulation 100,000 tons of urea fertilizer so as to contribute to stabilizing the domestic selling prices of urea fertilizer. The duration of reserve for circulation shall be 6 months, counting from March 20, 2003. Enterprises assigned to reserve urea fertilizer for circulation shall borrow capital from commercial banks themselves for the import of urea fertilizer in adequate quantity assigned for reserve for circulation; the State budget shall support 100% of the bank loans' interest rate in the reserve duration.

This imported urea fertilizer volume shall be subject to VAT only when it is delivered from the reserving warehouses for sale.

To assign the Ministry of Agriculture and Rural Development to discuss with the Ministry of Trade on the designation of 2 or 3 State enterprises specialized in fertilizer trading and/or import (enterprises which import fertilizers in large volume, has a healthy financial status and reserve warehouses) to conduct importation in March 2003.

Article 2.- The State Bank of Vietnam shall direct commercial banks in providing adequate loan capital in time for enterprises assigned by the Ministry of Agriculture and Rural Development to import the fertilizer; the Ministry of Finance shall guide in detail the above-said mechanism on reserve for circulation.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 37/2003/QĐ-TTg về việc nhập khẩu phân urê dự trữ lưu thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116