Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 361-CT năm 1985 về việc giao cho Bộ Nội thương và Bộ Lương thực nhiệm vụ hướng dẫn việc sử dụng tem phiếu hoặc sổ mua hàng do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 361-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 18/11/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 361-CT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 361-CT NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 1985 GIAO CHO BỘ NỘI THƯƠNG VÀ BỘ LƯƠNG THỰC NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN VIỆC SỬ DỤNG TEM PHIẾU HOẶC SỔ MUA HÀNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Nghị định số 235-HĐBT ngày 18-9-1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang;
Theo đề nghị của Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Nội thương, Lương thực và Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1

Nay bãi bỏ Quyết định số 238-CT ngày 16-9-1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giao cho ngành tài chính nhiệm vụ cấp phát các loại tem phiếu và sổ mua hàng.

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương giải quyết xong trong quý IV năm 1985 những tồn tại của việc cấp phát, thanh toán tem phiếu và sổ mua hàng theo giá bù lỗ trước đây và giải thể bộ máy cấp phát tem phiếu và sổ mua hàng trong ngành tài chính.

Điều 2

Giao cho Bộ Nội thương và Bộ Lương thực nhiệm vụ chỉ đạo các địa phương sử dụng các phương thức thích hợp để bán một số hàng thiết yếu mà cung cầu căng thẳng, nếu các phương thức này đòi hỏi phải tạm thời sử dụng tem phiếu hoặc sổ mua hàng thì hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương in và cấp phát trong phạm vi địa phương.

Điều 3

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4

Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Nội thương, Lương thực, Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 361-CT năm 1985 về việc giao cho Bộ Nội thương và Bộ Lương thực nhiệm vụ hướng dẫn việc sử dụng tem phiếu hoặc sổ mua hàng do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.183
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233