Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 33/QĐ-KTTT về việc giao chỉ tiêu thu thuế hàng hoá XNK năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 33/QĐ-KTTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 19/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33/QĐ-KTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 33 QĐ/KTTT NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU THU THUẾ HÀNG HOÁ XNK NĂM 2000

Căn cứ Pháp lệnh Hải quan ngày 20-2-1990.
Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế cho Ngành Hải quan là: 22.960 tỷ đồng.
Căn cứ tình hình thu thuế XNK năm 1999 và xét điều kiện địa bàn, khu vực XNK, chính sách điều hành kim ngạch XNK của Đảng và Chính phủ năm 2000.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay giao chỉ tiêu chính thức kế hoạch thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT và phụ thu hàng nhập khẩu năm 2000 cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (có số liệu kèm theo quyết định này).

Điều 2: Đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Chánh văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc cơ quan Tổng cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Mạnh Hùng

(Đã ký)

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng 1 năm 2000

GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THU NĂM 2000 CHO CỤC HẢI QUAN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
(kèm theo công văn số 33 QĐ/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 1 năm 2000)

Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

 

 

 

Thuế XNK, TTĐB

& thu khác

Thuế GTGT

Phụ thu

1

Hà Nội

1.100 000

700 000

400 000

 

2

Hồ Chí Minh

13 300 000

8 600 000

4 570 000

130 000

3

Hải Phòng

2 700 000

1 423 000

1 250 000

27 000

4

Quảng Ninh

1 000 000

800 000

195 000

5 000

5

Cao Bằng

15 000

10 000

5 000

 

6

Lạng Sơn

290 000

160 000

130 000

 

7

Hà Giang

2 500

1 800

700

 

8

Lào cai

70 000

38 000

30 000

2 000

9

Lai Châu

1 000

600

400

 

10

Thanh Hoá

17 000

8 000

9 000

 

11

Nghệ An

180 000

149 000

29 000

2 000

12

Hà Tĩnh

350 000

250 000

100 000

 

13

Quảng Trị

280.000

230 000

50 000

 

14

Huế

10 000

5 000

5 000

 

15

Đà Nẵng

650 000

500 000

140 000

10 000

16

Bình Định

55 000

24 600

25 400

5 000

17

Khánh Hoà

60 000

30 000

28 000

2 000

18

Gia Lai

3 000

1 000

2 000

 

19

Đắc Lắc

3 000

25 000

500

 

20

Tây Ninh

25 000

12 000

13 000

 

21

Bình Dương

180 000

84 000

95 000

1 000

22

Cần Thơ

70 000

35 000

34 000

1 000

23

An Giang

20 000

14 000

6 000

 

24

Kiên Giang

3 000

1 000

2 000

 

25

Cà Mau

500

500

 

 

26

Long An

40 000

10 000

30 000

 

27

Đổng Tháp

10 000

5 000

5 000

 

28

Vũng Tàu

1 900 000

1 600 000

290 000

10 000

29

Quảng Bình

25 000

20 000

5 000

 

30

Đồng Nai

600 000

285 000

310 000

5 000

 

Tổng

22 960 000

15 000 000

7 760 000

200 000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 33/QĐ-KTTT về việc giao chỉ tiêu thu thuế hàng hoá XNK năm 2000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13