Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3283/QĐ-BCT 2017 biện pháp chống bán phá giá thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Hoa

Số hiệu: 3283/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3283/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THÉP HÌNH CHỮ H CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chống bán phá giá hàng hóa nhập khu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam, được phân loại theo mã HS 7216.33.00, 7228.70.10 và 7228.70.90, có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AD03), với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Loại bỏ mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Hồng Kông ra khỏi phạm vi Quyết định số 957/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông).

Điều 3. Các lô hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Hồng Kông đã nhập khẩu vào Việt Nam và đã nộp thuế chống bán phá giá theo Quyết định số 957/QĐ-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương sẽ được hoàn trả tiền thuế chống bán phá giá đã nộp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày được ban hành.

Điều 5. Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TTTT;
- Các Thứ trưởng;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Cục/Vụ: CN, XNK, ĐB;
- Văn phòng BCĐLN HNQT về Kinh tế;
- Lưu: V
T, PVTM (06).

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

PHỤ LỤC 1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CHÍNH THỨC ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THÉP HÌNH CHỮ H CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
(Kèm theo Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức

1.1. Tên gọi của hàng hóa: Thép hình chữ H

1.2. Mô tả hàng hóa

Thép hình chữ H hợp kim hoặc không hợp kim có cấu trúc một thân bụng thẳng ở giữa cùng với hai cánh nằm ngang ở trên và dưới. Thép hình chữ H còn được biết đến như là “Dầm thép H”, “Dầm thép W” hoặc thép dầm cánh rộng1.

1.3. Hàng hóa không bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thc

Thép hình chữ H được mô tả theo Mục 1.2 Thông báo này không bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức nếu thỏa mãn một trong các trường hợp sau2:

- Chiều cao 700mm (±4mm) trở lên hoặc chiều rộng 300mm (±3mm)3 trở lên;

- Có kích thước: 100mm x 55mm hoặc 120mm x 64mm

1.4. Xuất xứ của hàng hóa: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Trung Quốc)

1.5. Mã số theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã hàng hóa (mã HS)

Hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức được phân loại theo các mã HS: 7216.33.00, 7228.70.10, 7228.70.90.

2. Kết luận điều tra cuối cùng

Cơ quan điều tra kết luận rằng có tồn tại: (i) hành vi bán phá giá, (ii) việc cản trở đáng kể sự hình thành ngành sản xuất trong nước và (iii) mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và việc ngăn cản đáng kể sự hình thành ngành sản xuất trong nước. Nội dung kết luận điều tra cuối cùng được nêu chi tiết tại Phụ lục 2 - Kết luận điều tra cuối cùng (bản công khai).

3. Thuế chống bán phá giá chính thức

Căn cứ kết luận điều tra cuối cùng và kiến nghị của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định áp dụng biện pháp chng bán phá giá chính thức đối với mặt hàng thép hình chữ H được mô tả tại mục 1 Thông báo này, dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ sung, cụ thể như sau:

Bảng 1. Mc thuế chống bán phá giá chính thức

Cột 1

Cột 2

Cột 3

Cột 4

Tên công ty sản xuất

Tên công ty thương mại

Mức thuế chống bán phá giá tạm thời

Mức thuế chống bán phá giá chính thức

1. Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.

2. Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd.

1. Cheongfuli (Hongkong) Company Limited

2. Cheongfuli (Xiamen) Co. Ltd.

3. China-Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd.

4. Hangzhou CIEC International Co., Ltd.

5. Hangzhou CIEC Group Co., Ltd.

6. Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited

7. Rich Fortune Int'l Industrial Limited

8. China Oriental Singapore Pte Ltd.

9. China Oriental Group Company Limited

29,40%

22,09%

1. Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.

2. Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd.

1. Bright Ruby Resources PTE Limited

21,18%

20,48%

Các công ty sản xuất, xuất khẩu không hợp tác

 

36,33%

29,17%

4. Hướng dẫn xác định mức thuế chống bán phá giá chính thức

Bước 1: Kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O)

- Trường hợp 1: Nếu không có C/O thì mức thuế chống bán phá giá chính thức là 29,17%.

- Trường hợp 2: Nếu C/O từ các nước, vùng lãnh thổ khác không phải Trung Quốc thì không phải nộp thuế chống bán phá giá chính thức.

- Trường hợp 3: Nếu có C/O từ Trung Quốc thì chuyn sang Bước 2

Bước 2: Kiểm tra Giấy chứng nhận cht lượng của công ty sản xuất (mill-test certificate) hoặc các giấy tờ tương tự chứng minh tên nhà sản xuất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận công ty sản xuất)

- Trường hợp 1: Nếu không có Giấy chứng nhận công ty sản xuất thì nộp mức thuế chống bán phá giá chính thức là 29,17%.

- Trường hợp 2: Nếu có Giấy chứng nhận nhà sản xuất nhưng không phải của bn công ty nêu tại Cột 1 Bảng 1 thì phải nộp mức thuế chống bán phá giá chính thức là 29,17%.

- Trường hợp 3: Nếu có Giấy chứng nhận nhà sản xuất của một trong bốn công ty: (i) Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.; (ii) Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd.; (iii) Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.; và (iv) Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd. nêu tại Cột 1 Bảng 1 thì chuyển sang Bước 3.

Bước 3: Kiểm tra tên công ty xuất khẩu

- Trường hợp 1: Nếu tên công ty xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán và hóa đơn thương mại) trùng với tên một trong các công ty sản xuất, xuất khẩu hoặc công ty thương mại nêu tại Cột 1 hoặc Cột 2 Bảng 1 thì mức thuế chống bán phá giá chính thức là mức thuế tương ứng tại Cột 4 Bảng 1.

- Trường hợp 2: Nếu tên công ty xuất khẩu (dựa trên hợp đồng mua bán hàng hóa và hóa đơn thương mại) không trùng với tên một trong các công ty sản xuất, xuất khẩu (i) Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.; (ii) Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd.; (iii) Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.; và (iv) Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd. nêu tại Cột 1 hoặc các công ty thương mại tại Cột 2 Bảng 1 thì mức thuế chống bán phá giá chính thức là 29,17%.

5. Mức chênh lệch thuế chống bán phá giá

Trong trường hợp mức thuế chống bán phá giá chính thức cao hơn mức thuế chống bán phá giá tạm thời, thương nhân được hoàn lại khoản chênh lệch thuế đã nộp.

6. Thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức

Thuế chống bán phá giá chính thức có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức được ban hành, tức là có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2017.

Thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng trong 05 (năm) năm kể từ ngày có hiệu lực, tức là đến hết ngày 07 tháng 9 năm 2022.

Thời hạn áp dụng thuế chống chống bán phá giá chính thức có thể được gia hạn hoặc mức thuế chống bán phá giá có thể được điều chỉnh trong trường hợp Cơ quan điều tra tiến hành rà soát việc áp dụng thuế chống bán phá giá.

7. Thủ tục tiếp theo

Sau khi quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức có hiệu lực, Cơ quan Hải quan sẽ tiến hành thu thuế đối với hàng hóa bị áp thuế chống bán phá giá chính thức.

Trong trường hợp công ty nhập khẩu cho rằng thép hình chữ H nhập khẩu mã HS nêu tại Mục 1 Thông báo này không thuộc phạm vi hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức, thương nhân có thể nộp hồ sơ yêu cầu xem xét trong giai đoạn rà soát lần thứ nhất của vụ việc.

8. Thông tin liên hệ

Thông tin về quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức có thể được truy cập và tải về tại trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn).

Thông tin chi tiết liên hệ:

Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 222.05.002 (Máy lẻ: 1038)

Cán bộ điều tra phụ trách vụ việc:

Phùng Gia Đức - Email: ducpg@moit.gov.vn

Vũ Tuấn Nghĩa - Email: nghiavt@moit.gov.vn1 W-beam (dầm W) hay W-Section (dầm thép W) đều có nghĩa là “Wide flange beam” (dầm cánh rộng) theo quy định của ASTM (Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ), và cùng ging với “H-beam” (dầm thép H) theo như quy định của JIS (Tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản). Đây là nhng thuật ngữ được sử dụng phổ biến trên thị trường, là tên thương mại tương tự nhau trong ngành công nghiệp thép.

2 Cơ quan điều tra kết luận ngành sản xuất trong nước chưa sản xuất được hàng hóa được mô ttại Mục 1.3 (Chi tiết được nêu trong Phụ lục 2 - Kết luận điều tra cuối cùng (Bản công khai))

3 Mục 7.1 Kích thước, diện tích mặt cắt, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép hình chữ H và 7.2. Hình dạng và dung sai kích thước - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-16:2017 Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H

MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: 3283/QD-BCT

Hanoi, August 21, 2017

 

DECISION

IMPOSITION OF OFFICIAL ANTI-DUMPING MEASURE ON H-SHAPED STEEL PRODUCTS IMPORTED FROM THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE

Pursuant to the Ordinance on Anti-dumping No. 20/2004/PL-UBTVQH11 dated April 29, 2004 of the Standing Committee of the National Assembly on Anti-dumping;

Pursuant to the Government’s Decree No. 90/2005/ND-CP dated July 11, 2005 providing guidelines for the Ordinance on Anti-dumping;

Pursuant to the Government’s Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017 defining the Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of the Ministry of Industry and Trade; 

At the request of the Director of the Trade Remedies Authority of Vietnam;

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 2. H-shaped steel products imported from Hong Kong shall be no longer regulated by Decision No. 957/QD-BCT dated March 21, 2016 of the Ministry of Industry and Trade on imposition of provisional anti-dumping measure on H-shaped steel products imported from the People’s Republic of China (including Hong Kong).

Article 3. The amount of the anti-dumping duty paid for the shipments of H-shaped steel products imported from Hong Kong into Vietnam in accordance with Decision No. 957/QD-BCT dated March 21, 2016 of the Ministry of Industry and Trade shall be returned.

Article 4. This Decision comes into force 15 days after the date on which it is promulgated.

Article 5. Director of Trade Remedies Authority of Vietnam, Chief of the Ministry’s Office, and heads of relevant units and parties shall be responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

MINISTER
Tran Tuan Anh

 

APPENDIX 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Goods on which the official anti-dumping measure is imposed

1.1. Name of goods:  H-shaped steel

1.2. Description of goods

Alloy or non-alloy H-shaped steel has a vertical center web with horizontal top and bottom flanges. H-shaped steel is also known as "H-beam", "W-beam" or wide-flange steel1.

1.3. Goods which are not subject to the official anti-dumping measure

H-shaped steel described in Section 1.2 of this Announcement shall not be subject to the official anti-dumping measure if it meets one of the following conditions2:

- It is of a height of not less than 700mm (±4mm) or a width of not less than 300mm (±3mm)3; or

- It has a dimension of 100mm x 55mm or 120mm x 64mm1.4. Origin of goods: The People’s Republic of China (or China)

1.5. HS codes

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Final determination

The investigating authority concluded that there are:  (i) dumped imports, (ii) material retardation of the establishment of the domestic industry and (iii) a causal link between the dumped imports and the material retardation of the establishment of the domestic industry. Details of the final determination are provided in Appendix 2 – Final Determination (non-confidential version).

3. Official anti-dumping duty

Based on the final determination and comments of the Anti-dumping and Countervailing Council, the Minister of Industry and Trade decides to impose the official anti-dumping measure on H-shaped steel products described in Section 1 hereof by means of charging extra import duty as follows:

Table 1. Official anti-dumping duty rates

Column 1

Column 2

Column 3

Column 4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trade company

Provisional anti-dumping  duty rate

Official anti-dumping duty rate

1. Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.

2. Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd.

1. Cheongfuli (Hongkong) Company Limited

2. Cheongfuli (Xiamen) Co. Ltd.

3. China-Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd.

4. Hangzhou CIEC International Co., Ltd.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Hangzhou Cogeneration (Hong Kong) Company Limited

7. Rich Fortune Int'l Industrial Limited

8. China Oriental Singapore Pte Ltd.

9. China Oriental Group Company Limited

29,40%

22,09%

1. Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.

2. Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd.

1. Bright Ruby Resources PTE Limited

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20,48%

Non-cooperating manufacturers and exporters

 

36,33%

29,17%

4. Guidelines for determination of the official anti-dumping duty

Step 1: Inspect Certificate of Origin (C/O)

- Case 1: If no valid C/O is presented, the rate of the official anti-dumping duty shall be 29,17%.

- Case 2: If the presented C/O is issued by a competent authority of a country or territory other than China, no official anti-dumping duty will be imposed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Step 2: Inspect the mill-test certificate issued by the manufacturer or other equivalent document showing the manufacturer's name (hereinafter referred to as "manufacturer's certificate")

- Case 1: If no manufacturer’s certificate is presented, the rate of the official anti-dumping duty imposed shall be 29,17%.

- Case 2: If a manufacturer’s certificate is presented but it does not contain the name of one of the companies specified in Column 1 Table 1 hereof, the rate of the official anti-dumping duty imposed shall be 29,17%.

- Case 3: If the manufacturer’s certificate that contains the name of one of the four companies specified in Column 1 Table 1 hereof, including (i) Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.; (ii) Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd.; (iii) Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.; and (iv) Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd., guidelines in Step 3 shall apply.

Step 3: Inspect name of exporter

- Case 1: If the exporter’s name (specified in the sales contract and commercial invoice) coincides with the name of one of the manufacturers, exporters or trade companies specified in Column 1 or Column 2 Table 1 hereof, the official anti-dumping duty imposed shall be the corresponding duty rate specified in Column 4 Table 1 hereof.

- Case 2: If the exporter’s name (specified in the sales contract and commercial invoice) does not coincide with the name of one of the following manufacturers/exporters specified in Column 1, including (i) Heibei Jinxi Iron and Steel Group Co., Ltd.; (ii) Hebei Jinxi Section Steel Co., Ltd.; (iii) Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd.; and (iv) Rizhao Medium Section Mill Co., Ltd., or the trade companies specified in Column 2 Table 1, the rate of the official anti-dumping duty imposed shall be 29,17%.

5. Difference in anti-dumping duty rates

If the official anti-dumping duty rate is higher than the provisional one, the amount of the import duty overpaid shall be refunded.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The official anti-dumping duty comes into force 15 days after the date on which the decision on imposition of the official anti-dumping measure is issued, i.e. from September 05, 2017.

The official anti-dumping duty shall be imposed for a period of 05 (five) years commencing from the date on which it comes into force to September 07, 2022 inclusively.

This period of validity may be extended or the rate of anti-dumping duty may be adjusted according to the results of review of anti-dumping duty given by the investigating authority.

7. Subsequent procedures

After the decision on imposition of the official anti-dumping measure comes into force, customs authorities shall collect import duties charged on goods on which the official anti-dumping duty is imposed.

If importers think that their imported H-shaped steel products bearing HS codes specified in Section 1 hereof are not the goods on which the official anti-dumping measure is imposed, they are advised to petition for review within the prescribed time limit for the first review on the case.

8. Contact information

Information on the decision on imposition of the official anti-dumping measure can be found and downloaded by visiting the following website of the Ministry of Industry and Trade (www.moit.gov.vn).

Detailed contact information:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address: 25 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam

Telephone: (+84 4) 222.05.002 (Ext.: 1038)

Investigators in charge:

Phung Gia Duc – Email: ducpg@moit.gov.vn

Vu Tuan Nghia - Email: nghiavt@moit.gov.vn

 

1 W-beam or W-Section means Wide flange beam as defined by the American Society for Testing and Materials (ASTM), and is also known as H-beam as regulated in the Japanese Industrial Standards (JIS). These terms are commonly used on the steel market and are similar trade names used in the steel industry.

2 The investigating authority determines that the goods described in Section 1.3 cannot be manufactured domestically (Further details are provided in Appendix 2 – Final Determination (Non-confidential version))

3 Section 7.1 Dimensions, cross-sectional area, weight per meter and cross-sectional properties of H-shaped steel and Section 7.2 Tolerances on dimensions and shape – National Standard TCVN 7571-16:2017 Hot-rolled steel sections – Part 16: H sections 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3283/QĐ-BCT ngày 21/08/2017 áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.892

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!