Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 32/2002/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 08/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 32/2002/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG UỶ BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM - TUY-NI-DI VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, VĂN HOÁ VÀ KHOA HỌC - KỸ THUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Điều 9 Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Tuy-ni-di ký tại Hà Nội ngày 06 tháng 5 năm 1999;
Để thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, văn hoá và Khoa học - kỹ thuật với Tuy-ni-di;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Tuy-ni-di về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học - kỹ thuật với thành phần như sau:

- Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Thương mại.

- Thư ký Phân ban: Chuyên viên cấp vụ thuộc Vụ Quan hệ Quốc tế Văn phòng Chính phủ.

- Các thành viên Thường trực là đại diện các cơ quan sau:

+ Bộ Ngoại giao.

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Bộ Công nghiệp.

+ Bộ Thuỷ sản.

+ Bộ Văn hoá và Thông tin.

Căn cứ nội dung cụ thể của từng khoá họp Uỷ ban Liên Chính phủ, Chủ tịch Phân ban được phép chỉ định số thành viên tham gia.

Điều 2. Chủ tịch và các thành viên Phân ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức hoạt động của Phân ban phù hợp với Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 32/2002/QĐ-TTg ngày 08/02/2002 thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Tuy-ni-di về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học - kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!