Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2989/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2989/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2989/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 15 tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 13 : 2008

ISO 2203 : 1973

Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn quy ước bánh răng

2.

TCVN 14-1 : 2008

ISO 2162-1 : 1993

Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Lò xo - Phần 1: Biểu diễn đơn giản.

3.

TCVN 14-2 : 2008

ISO 2162-2 : 1993

Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Lò xo - Phần 2: Biểu diễn thông số cho lò xo xoắn trụ nén.

4.

TCVN 15 : 2008

Sơ đồ động - Ký hiệu quy ước.

5.

TCVN 16-1 : 2008

ISO 5845-1 : 1995

Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản mối ghép chặt - Phần 1: Nguyên tắc chung

6.

TCVN 16-2 : 2008

ISO 5845-2 : 1995

Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản mối ghép chặt - Phần 2: Đinh tán cho thiết bị hàng không

7.

TCVN 260 : 2008

ISO 16570 : 2004

Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Cách ghi kích thước dài, kích thước góc và dung sai: đặc tính giới hạn +/- - Kích thước bậc, khoảng cách, kích thước góc và bán kính 

8.

TCVN 2220-1 : 2008

ISO 8826-1 : 1989

Bản vẽ kỹ thuật - Ổ lăn - Phần 1: Biểu diễn chung đơn giản.

9.

TCVN 2220-2 : 2008

ISO 8826-2 : 1994

Bản vẽ kỹ thuật - Ổ lăn - Phần 2: Biểu diễn chi tiết đơn giản

10.

TCVN 3808: 2008

ISO 6433 : 1981

Bản vẽ kỹ thuật - Chú dẫn phần tử

11.

TCVN 3745-1 : 2008

ISO 6412-1 : 1989

Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản đường ống - Phần 1: Nguyên tắc chung và biểu diễn trực giao

12.

TCVN 3745-2 : 2008

ISO 6412-2 : 1989

Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản đường ống - Phần 2: Hình chiếu trục đo

13.

TCVN 3745-3 : 2008

ISO 6412-3 : 1993

Bản vẽ kỹ thuật - Biểu diễn đơn giản đường ống - Phần 3: Thiết bị đầu cuối của hệ thống thông gió và thoát nước.

14.

TCVN 3821 : 2008

ISO 7200 : 2004

Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Các ô dữ liệu trong khung tên và tiêu đề tài liệu

15.

TCVN 3824 : 2008

ISO 7573 : 1983

Bản vẽ kỹ thuật - Bảng kê

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2989/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.870
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0