Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2924/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2924/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2924/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 48 tiêu chuẩn quốc gia (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ KHCN;
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)
(Được công bố kèm theo Quyết định số 2924/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1.

TCVN 5865 : 1995

Cần trục thiếu nhi

2.

TCVN 5206 : 1990

ST SEV 1718 : 1979

Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng

3.

TCVN 2023 : 1977

Lò xo xoắn trụ nén loại I cấp 4 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản

4.

TCVN 5210 : 1990

ST SEV 2690 : 1980

Máy nâng hạ - Yêu cầu đối với thiết bị khống chế bảo vệ điện

5.

TCVN 2024 : 1977

Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II cấp I bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản

6.

TCVN 3148 : 1979

Băng tải - Yêu cầu chung về an toàn

7.

TCVN 5866 : 1995

Thang máy - Cơ cấu an toàn cơ khí

8.

TCVN 4755 : 1989

ST SEV 4474 : 1984

Cần trục - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực

9.

TCVN 2025 : 1977

Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại II cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản

10.

TCVN 2018 : 1977

Lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn - Phân loại

11.

TCVN 5108 : 1990

ST SEV 1727 : 1986

Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn

12.

TCVN 5209 : 1990

ST SEV 2689 : 1980

Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện

13.

TCVN 5190 : 1990

ST SEV 3006 : 1981

Băng con lăn - Thông số và kích thước cơ bản

14.

TCVN 2019 : 1977

Lò xo xoắn trụ nén và kéo bằng thép mặt cắt tròn - Phương pháp xác định kích thước của lò xo

15.

TCVN 5191 : 1990

Băng con lăn - Yêu cầu kỹ thuật chung

16.

TCVN 2020 : 1977

Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I cấp 1 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản

17.

TCVN 7014 : 2002

ISO 13853 : 1998

An toàn máy - Khoảng cách an toàn để ngăn không cho chân người chạm tới vùng nguy hiểm

18.

TCVN 2021 : 1977

Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I cấp 2 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản

19.

TCVN 5179 : 1990

ST SEV 5312 : 1985

Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thiết bị thủy lực về an toàn

20.

TCVN 5207 : 1990

ST SEV 1722 : 1979

Máy nâng hạ - Cẩu công te nơ - Yêu cầu về an toàn

21.

TCVN 2022 : 1977

Lò xo xoắn trụ nén và kéo loại I cấp 3 bằng thép mặt cắt tròn - Thông số cơ bản

22.

TCVN 3746 : 1983

Tài liệu thiết kế - Biểu diễn và ký hiệu quy ước các mối ghép bằng hàn

23.

TCVN 2251 : 1977

Ren hệ mét dùng cho ngành chế tạo khí cụ - Đường kính và bước ren

24.

TCVN 2253 : 1977

Ren côn hệ mét - Kích thước cơ bản và dung sai

25.

TCVN 3779 : 1983

Thép tấm mỏng rửa axit - Yêu cầu kỹ thuật

26.

TCVN 3781 : 1983

Thép tấm mỏng mạ kẽm - Yêu cầu kỹ thuật

27.

TCVN 2365 : 1978

Thép tấm cuộn cán nguội - Cỡ, thông số kích thước

28.

TCVN 3780 : 1983

Thép lá mạ thiếc (tôn trắng) - Cỡ, thông số kích thước

29.

TCVN 2256 : 1977

Ren tròn

30.

TCVN 2262 : 1977

Sai số cho phép khi đo những kích thước độ, dài đến 500mm

31.

TCVN 2249 : 1993

Ren hệ mét - Lắp ghép trung gian

32.

TCVN 2252 : 1977

Ren hệ mét dùng cho ngành chế tạo máy khí cụ - Kích thước cơ bản

33.

TCVN 1989 : 1977

Truyền động bánh răng trụ thân khai ăn khớp ngoài - Tính toán hình học

34.

TCVN 2364 : 1978

Thép tấm cuộn cán nóng - Cỡ, thông số kích thước

35.

TCVN 3902 : 1984

Vật đúc bằng gang xám và gang graphít cầu - Tổ chức tế vi và các phương pháp xác định  

36.

TCVN 2259 : 1977

Truyền động thanh răng dung sai

37.

TCVN 3210 : 1979

Đai truyền hình thang hẹp

38.

TCVN 303 : 1989

Gang thép - Phương pháp xác định tantan

39.

TCVN 3885 : 1984

Côn và mối ghép côn - Thuật ngữ và định nghĩa

40.

TCVN 3211 : 1979

Bánh đai thang hẹp

41.

TCVN 4641 : 1988

Vật liệu thiêu kết - Phương pháp lấy mẫu

42.

TCVN 2260 : 1977

Truyền động bánh răng côn môđun nhỏ - Dung sai

43.

TCVN 2248 : 1977

Ren hệ mét - Kích thước cơ bản

44

TCVN 4290 : 1986

Rung - Thuật ngữ và định nghĩa

45

TCVN 3783 : 1983

Thép ống hàn điện và không hàn dùng trong công nghiệp chế tạo môtô, xe đạp

46

TCVN 2247 : 1977

Ren hệ mét - Đường kính và bước ren

47

TCVN 2361 : 1989

Gang đúc - Yêu cầu kỹ thuật

48.

TCVN 19 : 1985

ST SEV 650 : 1977

Hệ thống tài liệu thiết kế - Quy tắc thực hiện mối ghép then hoa trên bản vẽ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2924/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41