Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/QĐ-UB năm 1987 ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động in sang băng từ tại thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 29/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Đỗ Duy Liên
Ngày ban hành: 17/02/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 29/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 2 năm 1987

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG IN SANG BĂNG TỪ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Chỉ thị 05/CT-UB ngày 8-5-1981 và thông tư số 53/TT-TU ngày 28-5-1982 của Ban Thường vụ Thành Ủy về việc cần kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực đang xuất hiện trở lại trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ;
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa thông tin thành phố và đồng chí Trưởng ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này “Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động in sang băng từ tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với những điều nêu trong bản quy định kèm theo quyết định này đều không còn giá trị.

Điều 3.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan thành phố trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Duy Liên

 

QUY ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG IN SANG BĂNG TỪ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
( Ban hành kèm theo quyết định số 29/QĐ-UB ngày 17-2-1987 của UBND TP.Hồ Chí Minh)

In sang băng từ là một nhu cầu của nhân dân, là một phương tiện để tuyên truyền, giao lưu văn hóa, văn nghệ. In sang băng cần đảm bảo nội dung và kỹ thuật, vì vậy cần được Nhà nước thống nhất quản lý, độc quyền kinh doanh và tổ chức phục vụ tốt các nhu cầu của nhân dân.

Để thực hiện tốt chủ trương trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định về tổ chức, quản lý ngành in sang băng từ trong toàn thành phố như sau :

I.- NGUYÊN TẮC CHUNG :

Điều 1.- Ngành in sang băng từ có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội và nhu cầu về tinh thần của nhân dân. Băng từ là một phương tiện giáo dục thẩm mỹ và tuyên truyền rộng rãi. Vì vậy, ngành in sang băng từ phải được Nhà nước thống nhất quản lý, tổ chức phục vụ. Tư nhân không được tổ chức kinh doanh in sang băng từ.

Điều 2.- Sở Văn hóa và thông tin thành phố giúp Ủy ban Nhân dân thành phố trực tiếp tổ chức, sắp xếp, quản lý ngành in sang băng từ trên địa bàn thành phố, có phân công, phân cấp cho quận, huyện.

Các phường, xã không tổ chức kinh doanh in sang băng từ, nhưng có nhiệm vụ tham gia quản lý hoạt động ngành in sang băng từ trên địa bàn của mình.

II.- TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ :

Điều 3.- Sở Văn hóa và thông tin trực tiếp quản lý về mặt nội dung in sang băng từ, có trách nhiệm cùng các ban, ngành, quận, huyện cải tạo, sắp xếp, tổ chức mạng lưới hoạt động ngành in sang băng từ một cách hợp lý, trên cơ sở những quy định về phân công phân cấp quản lý.

Điều 4.- Hệ Thống Tổ chức kinh doanh ngành in sang băng từ ở thành phố gồm có :

1- Các ngành được Ủy ban Nhân dân thành phố (theo đề nghị của Sở Văn hóa thông tin) giao nhiệm vụ in sang băng từ mới được tổ chức in sang băng từ (kể cả có kinh doanh).

2- Mỗi quận, huyện được tổ chức một số cửa hàng quốc doanh (thuộc ngành văn hóa thông tin) để kinh doanh băng từ và nhận in sang băng từ. Các cửa hàng này chịu sự quản lý theo ngành của Phòng văn hóa thông tin quận, huyện theo quy hoạch của Ủy ban Nhân dân các quận, huyện trên cơ sở hợp lý, và được Sở Văn hóa thông tin thành phố cho phép mới được hoạt động.

3- Tư nhân tuyệt đối không được kinh doanh ngành này.

Điều 5.- Các đơn vị được phép tổ chức kinh doanh băng từ có trách nhiệm:

1- Nội dung : Chỉ được kinh doanh và lưu hành các băng từ, những bài hát, bản nhạc, những vở kịch, vở cải lương v.v… đã được phép trình diễn trước công chúng theo danh mục của Sở Văn hóa thông tin thành phố.

2- Giá cả : Chấp hành đúng giá in sang băng từ do Ủy ban Vật giá thành phố quy định.

Điều 6.- Các cơ quan, đơn vị được phép kinh doanh ngành in sang băng từ trong phạm vi thành phố phải đảm bảo các điều kiện sau đây :

1- Phải là một tổ chức có tư cách pháp nhân, có đầy đủ thủ tục, quyết định thành lập do cơ quan có thẩm quyền ký và được phép của Sở Văn hóa và thông tin.

2- Phải có địa điểm hợp pháp, cố định, có nhân viên kỹ thuật.

3- Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, quy định về nội dung…

III- XỬ LÝ VI PHẠM :

Điều 7.- Các đơn vị, cá nhân không được phép mà tự ý tổ chức kinh doanh in sang băng từ đều là phạm pháp. Tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị tịch thu thiết bị, tang vật hoặc bị truy tố trước pháp luật theo bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các đơn vị được phép kinh doanh làm sai quy định, sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

Điều 8.- Sở Văn hóa và thông tin dựa vào các quy định trên có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành và phối hợp với các quận, huyện, ban ngành có liên quan để triển khai.

Trong quá trình thực hiện nếu thấy có vấn đề phải bổ sung, các đơn vị có liên quan phản ánh để Sở Văn hóa thông tin trình Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định.

Điều 9.- Các cơ quan, đơn vị đang kinh doanh ngành in sang băng từ trong thành phố trước ngày ban hành bản quy định này, đều phải đăng ký lại và hoạt động đúng theo các điều khoản của bản quy định. Các đơn vị không có chức năng kinh doanh nhưng đã có tổ chức kinh doanh, nay đều đình chỉ hoạt động.

Các cơ quan hữu quan như Công an, Ban cải tạo và Quản lý thị trường, Sở Tài Chánh, Ủy ban Vật giá thành phố … tạo điều kiện thuận lợi và cùng Sở Văn hóa thông tin tiến hành kiểm tra thường xuyên, thực hiện tốt quy định này.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/QĐ-UB ngày 17/02/1987 ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động in sang băng từ tại thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91