Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2788/QĐ-BKHCN năm 2005 về thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2788/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 03/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2788/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH VIÊN BAN LIÊN NGÀNH VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại;
Căn cứ vào quyết định cử đại diện của các Bộ có liên quan tham gia vào Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Danh sách thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Ban liên ngành về TBT) gồm các Ông/Bà có tên trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Ban liên ngành về TBT hoạt động theo chức năng quy định tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Thành viên Ban liên ngành về TBT và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, có liên quan;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư;
- UBQGHTKTQT;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ TP);
- Thành viên Ban liên ngành TBT;
- VP Bộ, TCCB;
- Lưu VT, TĐC.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN LIÊN NGÀNH VỀ TBT
(ban hành kèm theo Quyết định số 2788/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Họ và tên

Cơ quan

Chức vụ

Chức danh trong Ban

1

Ô. Bùi Mạnh Hải

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thứ trưởng

Trưởng ban

2

Ô. Hồ Tất Thắng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Phó Tổng cục trưởng

Phó trưởng ban

3

Ô. Lê Quốc Bảo

Văn phòng TBT Việt Nam

PGĐ Phụ trách

Thành viên thư ký

4

Ô. Phan Đức Bình

Vụ Pháp chế

Bộ LĐ-TB&XH

Q. Vụ trưởng

Thành viên

5

Ô. Thạch Cần

Vụ Hợp tác Quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ

Vụ trưởng

Thành viên

6

Ô. Nguyễn Tử Cương

Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản - Bộ Thủy sản

Cục trưởng

Thành viên

7

Ô. Trần Sơn Lâm

Vụ Khoa giáo

Văn phòng Chính phủ

Vụ trưởng

Thành viên

8

Ô. Lê Xuân Công

Vụ KHCN

Bộ Bưu chính Viễn thông

Phó vụ trưởng

Thành viên

9

Ô. Trương Quốc Cường

Cục Quản lý Dược Việt Nam

Bộ Y tế

Phó cục trưởng

Thành viên

10

Ô. Nguyễn Đình Hiệp

Vụ Khoa học, Công nghệ

Bộ Công nghiệp

Phó Vụ trưởng

Thành viên

11

Ô. Nguyễn Thế Hùng

Vụ Khoa học công nghệ

Bộ Xây dựng

Phó vụ trưởng

Thành viên

12

Ô. Đặng Hữu Pháp

Vụ Ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

Phó Vụ trưởng

Thành viên

13

Ô. Nguyễn Hồng Sơn

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bộ Văn hóa thông tin

Phó Vụ trưởng

Thành viên

14

Ô. Lê Hồng Khanh

Vụ KHCN

Bộ NN&PTNT

Chuyên viên cao cấp

Thành viên

15

Ô. Đoàn Ngọc Dũng

Vụ XNK

Bộ Thương mại

Chuyên viên

Thành viên

16

B. Phạm Thu Giang

Vụ Khoa học, Công nghệ

Bộ Công nghiệp

Chuyên viên

Thành viên

17

B. Đoàn Thị Thanh Mỹ

Vụ Pháp chế

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên

Thành viên

18

Ô. Nguyễn Hữu Tiến

Vụ khoa học Công nghệ

Bộ Giao thông vận tải

Chuyên viên

Thành viên

19

Đại diện

Bộ Tư pháp

-

Thành viên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2788/QĐ-BKHCN năm 2005 về thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44