Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2698/QĐ-BTC năm 2010 cấp thẻ Thẩm định viên về giá đối với thí sinh đủ điều kiện xét cấp thẻ theo Quyết định 55/2008/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 2698/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2698/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT CẤP THẺ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỐI VỚI CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 55/2008/QĐ-BTC NGÀY 15/7/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thẩm định giá;
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, Chủ tịch Hội đồng thi thẩm định viên về giá năm 2009.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp thẻ Thẩm định viên về giá cho các thí sinh đủ điều kiện xét cấp thẻ theo Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(Danh sách kèm theo).

Điều 2. Cục trưởng Cục Quản lý giá thực hiện việc trao thẻ Thẩm định viên về giá cho các thí sinh đã đạt kết quả của kỳ thi Thẩm định viên về giá có tên tại Điều 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Cục trưởng Cục Quản lý giá, Chủ tịch Hội đồng thi thẩm định viên về giá, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Các doanh nghiệp thẩm định giá;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục QLG (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2698/QĐ-BTC năm 2010 cấp thẻ Thẩm định viên về giá đối với thí sinh đủ điều kiện xét cấp thẻ theo Quyết định 55/2008/QĐ-BTC Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.619
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215