Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 269/QĐ-CP sửa đổi Điều 2 tại Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 17/01/2002 về việc hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 269/QĐ-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/03/2003 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/QĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 61/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2002 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 2 tại Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản (công văn số 174/TS-TCKT ngày 22 tháng 01 năm 2003); ý kiến các Bộ: Thương mại (công văn số 0386/TM-XNK ngày 10 tháng 2 năm 2003), Tài chính (công văn số 1535 TC/TCDN ngày 21 tháng 02 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 tại Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản như sau:

“Điều 2. Cho phép Bộ Thuỷ sản  thành lập Quỹ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản; giao Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản quản lý và sử dụng Quỹ này. Các tổ chức, cá nhân xuất khẩu thuỷ sản tham gia đóng góp cho Quỹ trên nguyên tắc tự nguyện và theo quy định của Hội đồng quản lý Quỹ. Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ sản  hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng Quản lý để quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Thủy sản, Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Ngoại giao; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 269/QĐ-CP ngày 12/03/2003 sửa đổi Điều 2 tại Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 17/01/2002 về việc hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219