Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 265/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, giai đoạn 2004-2005 do Uỳ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 265/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 07/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 265/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ TH­­Ư­ƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI “NHẠY CẢM” DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5, GIAI ĐOẠN 2004-2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố : số 105/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; số 106/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; số 05/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 5 tại các Tờ trình số 948/UB-VP ngày 26 tháng 5 năm 2004 và số 1030/UB-VP ngày 08 tháng 6 năm 2004;Tờ trình của Sở Văn hóa và Thông tin số 910/TT-SVHTT ngày 21 tháng 4 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề th­­ương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, giai đoạn 2004-2005, nội dung chi tiết kèm theo Quyết định này.

1.1- Dịch vụ khiêu vũ :

1.1.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 05 điểm

1.1.2- Quy hoạch :

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 05 điểm

 (gồm 03 Vũ trường và 02 Câu lạc bộ khiêu vũ)

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và
Giấy phép hành nghề hoạt động khiêu vũ.

1.2- Dịch vụ karaoke :

1.2.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 50 điểm, gồm có :

+ Số điểm đang hoạt động ổn định : 33 điểm

+ Số điểm đã ngưng hoạt động : 16 điểm

+ Số điểm vi phạm nhiều lần : 01 điểm

1.2.2- Quy hoạch :

a. Tổng số điểm được phép hoạt động : 43 điểm, gồm có :

+ Số điểm được tiếp tục hoạt động : 33 điểm

(trong đó có 02 điểm phải di dời địa điểm)

+ Số điểm cấp phép mới : 10 điểm, gồm có :

Phường 1 : 01 điểm ; Phường 2 : 03 điểm ; Phường 3 : 03 điểm ;

Phường 4 : 01 điểm ; Phường 6 : 01 điểm ; Phường 7 : 01 điểm.

b. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động karaoke : 17 điểm (13 điểm đã ng­­ư­ng hoạt động, 01 điểm vi phạm nhiều lần và 03 điểm đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh trước đây).

1.3- Dịch vụ bán và cho thuê băng đĩa hình :

1.3.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 111 điểm

1.3.2- Quy hoạch :

Tổng số điểm ược phép hoạt động : 120 điểm, gồm có :

a. Số điểm được tiếp tục hoạt động : 111 điểm

b. Số điểm cấp phép mới : 09 điểm, gồm có :

 Phường 4 : 02 điểm ; Phường 6 : 02 điểm ; Phư­ờng 8 : 02 điểm ;

 Phường 10 : 01 điểm ; Phường 12: 02 điểm.

1.4- Dịch vụ bán băng, đĩa nhạc :

1.4.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 75 điểm

1.4.2- Quy hoạch :

Tổng số điểm được phép hoạt động : 90 điểm, gồm có:

a. Số điểm đ­­­ược tiếp tục hoạt động : 75 điểm

b. Số điểm cấp phép mới : 15 điểm, gồm có :

 Phường 1 : 01 điểm ; Phường 4 : 01 điểm ; Phường 5 : 01 điểm ;

 Phường 6 : 02 điểm ; Phường 7 : 02 điểm ; Phường 8 : 01 điểm ;

 Phường 10 : 02 điểm ; Phường 12: 02 điểm ; Phường 15: 03 điểm.

1.5- Dịch vụ trò chơi điện tử :

1.5.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm có giấy phép hoạt động : 109 điểm

1.5.2- Quy hoạch :

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 109 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trò chơi điện tử.

1.6- Dịch vụ vi tính và truy cập Internet :

1.6.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm có giấy phép hoạt động : 154 điểm

1.6.2- Quy hoạch :

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 154 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ truy cập Internet.

1.7- Dịch vụ in lụa :

1.7.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 86 điểm

 (hộ kinh doanh cá thể)

1.7.2- Quy hoạch :

Tổng số điểm được phép hoạt động : 100 điểm, gồm có:

a. Số điểm được tiếp tục hoạt động : 86 điểm

b. Số điểm cấp phép mới : 14 điểm, gồm có :

 Phường 3 : 01 điểm ; Phường 4 : 03 điểm ; Phường 7 : 02 điểm ;

 Phường 9 : 04 điểm ; Phường 12: 02 điểm ; Phường 15: 02 điểm.

1.8- Dịch vụ xoa bóp :

1.8.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 14 điểm

1.8.2- Quy hoạch :

a. Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 14 điểm

b. Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp.

1.9- Dịch vụ điều trị, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe bằng châm cứu, xoa bóp, day ấn huyệt bằng phương pháp y học cổ truyền :

1.9.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm có giấy phép hoạt động : 06 điểm

1.9.2- Quy hoạch :

Tổng số điểm đ­­ư­ợc phép hoạt động : 14 điểm, gồm có:

a. Số điểm đ­­­ược tiếp tục hoạt động : 06 điểm

b. Số điểm cấp phép mới : 08 điểm

 (06 điểm tại các Ph­­­ường 10, 11, 14 và 02 điểm tại Câu lạc bộ thể dục thể thao Tinh Võ và Lam Sơn thuộc Trung tâm thể dục thể thao quận 5).

1.10- Dịch vụ xoa bóp bàn chân :

1.10.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm có giấy phép hoạt động : 02 điểm, gồm có:

+ Số điểm đang hoạt động ổn định : 01 điểm

+ Số điểm đã ng­­­ưng hoạt động : 01 điểm

1.10.2- Quy hoạch :

Tổng số điểm đ­­­ược phép hoạt động : 04 điểm, gồm có:

a. Số điểm đ­­­ược tiếp tục hoạt động : 01 điểm

b. Số điểm cấp phép mới : 03 điểm

 (tại các khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao trở lên và khu quy hoạch
Phố Đông Y tại các Ph­ư­­ờng 10, 11 và 14).

c. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp bàn chân : 01 điểm.

1.11- Dịch vụ ăn uống, cà phê - giải khát (nhạy cảm) :

1.11.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 94 điểm

1.11.2- Quy hoạch :

a. Tổng số điểm đ­­ư­ợc tiếp tục hoạt động : 94 điểm

b. Tạm ngư­­ng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ ăn uống, cà phê - giải khát (nhạy cảm) máy lạnh, có tiếp viên nữ.

1.12- Dịch vụ l­­­ưu trú khách sạn, nhà trọ, phòng cho thuê :

1.12.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 99 điểm

1.12.2- Quy hoạch :

Tổng số điểm đ­­­ược phép hoạt động : 100 điểm, gồm có :

a. Số điểm đ­­­ược tiếp tục hoạt động : 99 điểm

b. Số điểm cấp mới  : 01 điểm (tại phư­­ờng 11)

1.13- Dịch vụ hớt tóc máy lạnh thanh nữ (hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ):

1.13.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 46 điểm

1.13.2- Quy hoạch :

a. Tổng số điểm đ­­­ược tiếp tục hoạt động : 46 điểm

b. Tạm ng­­­ưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ hớt tóc máy lạnh thanh nữ (hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Kế hoạch và
Đầu tư­­­, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thư­­­ơng mại, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Lao động - Th­ương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Quy hoạch-
Kiến trúc, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 5, Thủ tr­­­ưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân, tổ chức kinh doanh các ngành nghề nêu ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP
- Ban TTVH/TU, Ban VHXH-HĐND/TP
- UBND các quận-huyện
- Hội Quảng cáo thành phố
- Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/VX, ĐT, Tổ VX, ĐT-MT
- Lưu (VX/T)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thành Tài

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*********
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUY HOẠCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI “NHẠY CẢM” DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5, GIAI ĐOẠN 2004-2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2004/QĐ-UB ngày tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)
*********
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 265/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 5, giai đoạn 2004-2005 do Uỳ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.525
DMCA.com Protection Status