Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 260/QĐ-UBND công bố danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Số hiệu: 260/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Ngọc Khánh
Ngày ban hành: 02/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG B DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một s điều Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo Thông báo số 870/TB-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về kết luận cuộc họp nghe báo cáo danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 2528/SCT-QLTM ngày 31/12/2020 về việc đề nghị công bố danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được t chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Công bố danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chị trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr TU, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Khánh

 

DANH MỤC

ĐỊA ĐIỂM VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
260/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

TT

Địa phương

Địa điểm

Lĩnh vực ưu tiên

1

Thành phố Vũng Tàu

Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Số 100, đường Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu).

- Lương thực, thực phẩm chế biến, thời trang;

- Du lịch (giới thiệu nhà hàng, khách sạn, địa điểm vui chơi giải trí);

- Hàng kim khí, điện máy, hàng gia dụng, thủ công mỹ ngh.

2

Thành phố Bà Rịa

Điểm giữ xe ô tô và xe máy tại đường Điện Biên Phủ, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa (thuộc dự án công viên Bà Rịa).

- Lương thực, thực phẩm chế biến, thời trang;

- Du lịch (giới thiệu nhà hàng, khách sạn, địa điểm vui chơi giải trí);

- Hàng kim khí, điện máy, hàng gia dụng, thủ công mỹ nghệ.

3

Thị xã Phú Mỹ

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Phú Mỹ;

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng phường Mỹ Xuân;

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng phường Hắc Dịch;

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng phường Phước Hòa;

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Hc tập cộng đồng xã Tóc Tiên.

- Lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu;

- Vải vóc, hàng may mặc;

- Máy móc, công cụ sản xuất nhỏ;

- Các mặt hàng gia dụng đa năng;

- Các mt hàng chất lượng cao.

4

Huyện Xuyên Mộc

- Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể dục thể thao huyện Xuyên Mộc;

- Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng các xã.

- Các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông - lâm nghiệp;

- Các loại hạt giống, cây giống, con giống có năng suất cao và phù hợp điều kiện tự nhiên của địa phương;

- Các sản phẩm nông sản an toàn của địa phương;

- Thực phẩm nông nghiệp sạch, thực phẩm công nghiệp đảm bảo an toàn thực phẩm;

- Các mặt hàng điện, điện tử, thiết bị gia dụng;

- Các hàng hóa, dịch vụ khác.

5

Huyện Châu Đức

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Châu Đức;

- Trung tâm thương mại Kim Long - Đường D1, xã Kim Long, huyện Châu Đức (Phía sau Trường Mầm non Sen Hồng);

- Đường Bình Giã, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (Đối diện Tượng đài Chiến Thắng Bình Giã)

- Triển lãm các sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh; bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và sản xuất quy mô thủ công tại khu vc nông thôn;

- Tổ chức các hội chợ hàng hóa, chương trình hàng việt về nông thôn, sản phẩm tiêu dùng, nông nghiệp; sn phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của huyện, tỉnh và của các vùng miền trên cả nước.

6

Huyện Đất Đỏ

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đất Đ.

Tiểu thủ công nghiệp, lương thực, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp nông thôn và dịch vụ du lịch.

7

Huyện Long Điền

- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Long Điền;

- Sân bóng đá thị trấn Long Hải;

- Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Phước Hưng.

- Công nghiệp, dệt may, da giày, mỹ nghệ, nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu;

- Các lĩnh vực dịch vụ và công nghệ cao, bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin;

- Hàng gia dụng, hàng tiêu dùng, thời trang, hóa mỹ phẩm, máy móc nông nghiệp.

8

Huyện Côn Đo

- Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Côn Đảo;

- Sân vận động 30/4, khu dân cư 9, huyện Côn Đảo.

Hàng gia dụng, điện gia dụng, may mặc, hóa mỹ phẩm, lương thực, thực phẩm.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 260/QĐ-UBND công bố danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


113

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215