Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 258/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 258/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 18/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 258/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI “NHẠY CẢM” DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10, GIAI ĐOẠN 2004-2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố : số 105/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; số 106/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; số 05/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 10 tại các Tờ trình số 4040/UB-KT ngày 16 tháng 7 năm 2003. số 2972/UB-KT ngày 14 tháng 5 năm 2004 và số 6747/UB-KT ngày 06 tháng 10 năm 2004 ; Tờ trình của Sở Văn hóa và Thông tin số 1255/TT-SVHTT ngày 23 tháng 6 năm 2003, số 740/TT-SVHTT ngày 06 tháng 4 năm 2004 và số 1864/TT-SVHTT ngày 11 tháng 8 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004-2005, nội dung chi tiết kèm theo Quyết định này.

1.1- Dịch vụ khiêu vũ :

1.1.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 02 điểm

1.1.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được phép hoạt động : 02 điểm

(tại Trung tâm Văn hóa quận 10 và Nhà hát Hòa Bình)

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động khiêu vũ.

1.2- Dịch vụ karaoke :

1.2.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 30 điểm, gồm có :

+ Số điểm đang hoạt động ổn định : 29 điểm

+ Số điểm đã ngưng hoạt động : 01 điểm

1.2.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được phép hoạt động : 31 điểm, gồm có :

+ Số điểm được tiếp tục hoạt động : 29 điểm

(trong đó có 06 điểm phải di dời địa điểm)

+ Số điểm cấp phép mới : 02 điểm

b) Chỉ cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động karaoke cho 02 điểm tại Nhà Văn hóa Phường 10 và Nhà Văn hóa Phường 13.

c) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động karaoke : 01 điểm.

1.3- Dịch vụ bán và cho thuê băng đĩa hình :

1.3.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 160 điểm

1.3.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 160 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề dịch vụ bán và cho thuê băng đĩa hình.

1.4- Dịch vụ bán băng, đĩa nhạc :

1.4.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 71 điểm

1.4.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được phép hoạt động : 103 điểm, gồm có :

+ Số điểm được tiếp tục hoạt động : 71 điểm

+ Số điểm cấp phép mới : 32 điểm

b) Quy hoạch cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bán băng, đĩa nhạc 32 điểm, gồm :

+ Cấp mới 20 điểm cho các phường 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13 (mỗi phường cấp mới 02 điểm) ;

+ Cấp mới 12 điểm cho các phường 2, 12, 15 (mỗi phường cấp mới 04 điểm).

c) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bán, băng đĩa nhạc trên địa bàn phường 7 và phường 14.

1.5- Dịch vụ trò chơi điện tử :

1.5.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm có giấy phép hoạt động : 129 điểm

1.5.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 129 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trò chơi điện tử.

1.6- Dịch vụ truy cập Internet :

1.6.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm có giấy phép hoạt động : 173 điểm

1.6.2- Quy hoạch :

a). Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 173 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ truy cập Internet.

1.7- Dịch vụ in ấn và các dịch vụ liên quan đến in :

1.7.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm có giấy phép hoạt động : 148 điểm, gồm có:

+ Sồ điểm Khối cơ sở- hộ cá thể : 84 điểm

+ Số điểm thuộc Khối Doanh nghiệp : 64 điểm

1.7.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 148 điểm, gồm có :

+ Số điểm Khối cơ sở-hộ cá thể : 84 điểm

+ Số điểm thuộc Khối Doanh nghiệp : 64 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ in và các dịch vụ liên quan đến in.

1.8- Dịch vụ bida máy lạnh :

1.8.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm có giấy phép hoạt động : 04 điểm

1.8.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 04 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ bida có gắn máy lạnh.

1.9- Dịch vụ xoa bóp :

1.9.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 17 điểm

1.9.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm hiện được phép hoạt động : 18 điểm, gồm có :

+ Số điểm được tiếp tục hoạt động : 17 điểm

+ Số điểm cấp phép mới : 01 điểm

b) Chỉ cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp cho Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu.

1.10- Dịch vụ quán cà phê - giải khát :

1.10.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 321 điểm

1.10.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 321 điểm

b) Quy hoạch theo hướng không để các điểm kinh doanh tập trung co cụm thành dãy phố ăn uống, cà phê - giải khát và phải đảm bảo các điều kiện theo quy định.

c) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ quán cà phê - giải khát có phục vụ nhạc, chiếu phim hoặc có bán rượu trên 30 độ.

1.11- Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch :

1.11.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 147 điểm

1.11.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được phép hoạt động : 157 điểm, gồm có :

+ Số điểm được tiếp tục hoạt động : 147 điểm

+ Số điểm cấp mới  : 10 điểm, gồm có :

Phường 1 : 02 điểm; Phường 8 : 01 điểm ;

Phường 2 : 01 điểm; Phường 10 : 01 điểm ;

Phường 4 : 01 điểm; Phường 11 : 01 điểm ;

Phường 5 : 01 điểm; Phường 15 : 02 điểm .

b) Chỉ cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ khách sạn cho đối tượng đầu tư khách sạn được xếp hạng từ 2 sao trở lên.

1.11- Dịch vụ hớt tóc máy lạnh thanh nữ (hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ) :

1.11.1- Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 07 điểm

1.11.2- Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 07 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ hớt tóc máy lạnh thanh nữ (hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 10, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân, tổ chức kinh doanh các ngành nghề nêu ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND.TP
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- Sở Văn hóa và Thông tin
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP, Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thành Tài

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 258/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 10, giai đoạn 2004-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450
DMCA.com Protection Status