Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1870/QĐ-UBND về ủy quyền Giám đốc Sở Công thương cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản theo Quyết định 1462/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 2507/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Ngọc Hồi
Ngày ban hành: 19/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2507/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1870/QĐ-UBND NGÀY 13/6/2011 CỦA UBND TỈNH ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP ĐỂ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1462/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2011

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 về việc cho phép các đơn vị tiếp tục quyền khai thác khoáng sản trong thời gian xác định giá và các quyết định bổ sung cho Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Văn bản số 1311/SCT- KT&ATCN ngày 03 tháng 7 năm 2013 về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Công thương cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các doanh nghiệp khai thác đá đã được gia hạn thời gian khai thác tại Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11/5/2011 và được gia hạn tại 03 Quyết định bổ sung cho Quyết định số 1462/QĐ-UBND, gồm: Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2011, Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2011 và Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh.

Lý do bãi bỏ: Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh và 03 Quyết định bổ sung cho Quyết định này đã được bãi bỏ tại Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh. Do đó, việc bãi bỏ Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 là phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2. Trách nhiệm của các cấp, ngành và đơn vị liên quan

1. Sở Công thương:

- Thông báo việc bãi bỏ Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh đến các đơn vị liên quan;

- Thông báo để các Doanh nghiệp biết chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các Giấy phép sử dụng vật liệu nổ được Sở Công thương cấp theo Quyết định ủy quyền số 1870/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 được tiếp tục sử dụng đến ngày 06 tháng 9 năm 2013; sau thời hạn trên, UBND tỉnh căn cứ việc nộp hồ sơ cấp mới Giấy phép khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp để giải quyết theo quy định hiện hành;

- Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp, thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy phép cho các đơn vị.

2. Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương xử lý thuốc nổ, vật liệu nổ đã cấp nhưng chưa sử dụng hết, theo quy định (thu hồi, tiêu hủy...) đối với các chủ mỏ dừng khai thác (do bị thu hồi giấy phép, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản, đóng cửa mỏ theo yêu cầu của UBND tỉnh hoặc tạm dừng...) để đảm bảo quản lý vật liệu nổ theo đúng quy định.

3. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

Có trách nhiệm quản lý và phối hợp với Công an tỉnh, Sở Công thương trong công tác quản lý vật liệu nổ trên địa bàn theo chức năng, quyền hạn được quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2507/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1870/QĐ-UBND về ủy quyền Giám đốc Sở Công thương cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác khoáng sản theo Quyết định 1462/QĐ-UBND do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249