Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2453/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Danh mục các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn đến năm 2020

Số hiệu: 2453/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành: 27/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2453/QĐ-UBND

Huế, ngày 27 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN, CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2008-2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và một số chính sách khuyến khích phát triển;

Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 23/6/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2376/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010 tầm nhìn đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 645/TTr-SCT ngày 12 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn đến năm 2020 (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế và các huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TVTU,TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Mai Hùng Tuân;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, CN(2).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH




PCT Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

DANH MỤC

CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP ƯU TIÊN, CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2008-2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.
(Ban hành kèm Quyết định số 2453 /QĐ-UBND ngày 27/10/2008 của UBND tỉnh)

STT

Tên ngành

2008-2010

2011-2015

2016-2020

Ưu tiên

Mũi nhọn

Ưu tiên

Mũi nhọn

Ưu tiên

Mũi nhọn

1

Dệt may

- Sợi

- Vải

- Quần áo xuất khẩu

- Nguyên phụ liệu

- Thêu xuất khẩu

x

 

x

 

x

 

2

Da giầy

- Giầy dép xuất khẩu

x

 

x

 

x

 

3

Chế biến nông, lâm, thủy sản

- Thủy hải sản khô xuất khẩu

- Thủy hải sản đông lạnh xuất khẩu

- Chế biến mủ cao su xuất khẩu

- Chế biến cà phê xuất khẩu

- Tinh bột sắn xuất khẩu

- Chế biến gỗ xuất khẩu (ván dăm, mộc mỹ nghệ, mộc cao cấp)

x

 

x

 

x

 

4

Hóa chất

- Phân bón các loại

- Thuốc chữa bệnh các loại

- Sơn (công trình)

x

 

x

 

x

 

5

Cơ khí chế tạo

- Sản xuất ô tô các loại

- Thiết bị toàn bộ

- Máy nông nghiệp

- Cơ điện tử

 

x

 

x

 

x

6

Thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin

- Máy tính, thiết bị mạng, thiết bị ngoại vi, điện tử (nghe nhìn, chuyên dùng, gia dụng)

- Thông tin - Viễn thông, Thiết bị đa phương tiện

- Phụ tùng, linh kiện điện tử

 

x

 

x

 

x

7

Sản phẩm từ công nghệ mới

- Năng lượng mới: năng lượng gió, năng lượng mặt trời

- Năng lượng tái tạo: bioga

- Công nghiệp phần mềm: các sản phẩm phần mềm, các dịch vụ phần mềm.

- Nội dung số: các sản phẩm nội dung thông tin số.

 

x

 

x

 

x

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2453/QĐ-UBND năm 2008 ban hành Danh mục các sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226