Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 245/2003/QĐ-UB về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ thiệt hại kinh doanh khi di dời chợ Cầu Muối, quận 1 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2003 cho Ủy ban nhân dân quận 1 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 245/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 05/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 245/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO KẾ HOẠCH VỐN HỖ TRỢ THIỆT HẠI KINH DOANH KHI DI DỜI CHỢ CẦU MUỐI, QUẬN 1 THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG NĂM 2003 CHO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân thành phố ngày 16 tháng 01 năm 2003 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2003 ; Nghị quyết kỳ họp lần thứ 11 (bất thường) ngày 28 tháng 3 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố ;
Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-UB ngày 21 tháng 4 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện di dời 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch ;
Căn cứ Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch ;
Căn cứ Quyết định số 218/2003/UB-TM ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh chính sách thưởng của Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 20 tháng 5 năm 2003 về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại trong công tác di dời 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch ;
Căn cứ Quyết định số 4272/QĐ-UB ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố duyệt phương án hỗ trợ thiệt hại kinh doanh và bố trí nơi kinh doanh mới khi di dời chợ Cầu Muối, quận 1 trong công tác di dời 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy hoạch ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 1 tại Công văn số 1683/CV-UB ngày 22 tháng 10 năm 2003 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4673/KHĐT-CNDV ngày 22 tháng 10 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ thiệt hại kinh doanh khi di dời chợ Cầu Muối thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2003 cho Ủy ban nhân dân quận 1 với tổng số tiền là 2.304,96 triệu (hai tỷ ba trăm lẻ bốn triệu chín trăm sáu mươi ngàn) đồng.

Điều 2.- Ủy ban nhân dân quận 1 có trách nhiệm :

2.1- Tiến hành cấp phát vốn hỗ trợ thiệt hại kinh doanh cho các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân đang kinh doanh tại chợ Cầu Muối theo đúng phương án hỗ trợ thiệt hại kinh doanh và bố trí nơi kinh doanh mới khi di dời chợ Cầu Muối, quận 1 trong công tác di dời 10 chợ bán buôn nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4272/QĐ-UB ngày 10 tháng 10 năm 2003.

2.2- Quyết toán với Sở Tài chính theo đúng quy định hiện hành, sau khi thực hiện xong việc cấp phát vốn hỗ trợ.

Điều 3.- Giao Sở Tài chính thực hiện thủ tục cấp phát vốn cho Ủy ban nhân dân quận 1 và quyết toán theo quy định.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Thương mại, Thủ trưởng các sở-ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND. TP
- Kho bạc Nhà nước thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ TM, ĐB, ĐT
- Lưu(TM/L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 245/2003/QĐ-UB về việc giao kế hoạch vốn hỗ trợ thiệt hại kinh doanh khi di dời chợ Cầu Muối, quận 1 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2003 cho Ủy ban nhân dân quận 1 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.725

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102