Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 240/WTO/VB Loại văn bản: WTO_Văn bản
Nơi ban hành: WTO Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1990 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BẢN THỎA THUẬN ĐƯỢC DỰ KIẾN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ TIÊU CHUẨN WTO-ISO

Các Bộ trưởng,

Quyết định khuyến nghị Ban Thư ký Tổ chức Thương mại Thế giới sớm hoàn thành bản Thoả thuận với Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa (“ISO”) để thành lập một hệ thống thông tin, theo đó:

1. Các thành viên của ISONET sẽ truyền tới Trung tâm Thông tin ISO/IEC ở Geneva các thông báo đã được đề cập trong các đoạn C và J của Bộ Tổng thuật về Thông lệ đối với việc Chuẩn bị, Thông qua và áp dụng các Tiêu chuẩn trong Phụ lục 3 của Hiệp định về Các hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại, với tinh thần đã được trình bày ở đó;

2. Hệ thống phân loại theo (chữ) số sau đây sẽ được sử dụng trong các chương trình làm việc đã được đề cập đến trong đoạn J:

a) một hệ thống phân loại các tiêu chuẩn, sẽ cho phép các cơ quan tiêu chuẩn hóa gắn cho mỗi tiêu chuẩn đã được đề cập trong chương trình làm việc một chỉ dẫn (chữ) số biểu thị chủ đề của vấn đề;

b) một hệ thống mã giai đoạn sẽ cho phép các cơ quan tiêu chuẩn hóa gắn cho mỗi tiêu chuẩn đã được đề cập trong chương trình làm việc một chỉ dẫn (chữ) số biểu thị giai đoạn phát triển của tiêu chuẩn; với mục đích đó, ít nhất 5 giai đoạn phát triển sẽ được phân biệt: (1) giai đoạn quyết định xây dựng một tiêu chuẩn đã được thực hiện, nhưng công việc kỹ thuật chưa được bắt đầu; (2) giai đoạn công việc kỹ thuật đã bắt đầu, nhưng thời gian cho việc đệ trình đối với các lời chú giải chưa được bắt đầu; (3) giai đoạn đệ trình các lời chú giải đã bắt đầu, nhưng chưa hoàn thành; (4) giai đoạn vào lúc thời gian đệ trình các lời chú giải đã hoàn thành, nhưng tiêu chuẩn chưa được thông qua; và (5) giai đoạn tiêu chuẩn đã được thông qua;

c) một hệ thống về đặc định hóa bao gồm tất cả các tiêu chuẩn quốc tế cho phép các cơ quan tiêu chuẩn hóa gắn cho mỗi tiêu chuẩn đã được đề cập trong chương trình làm việc một chỉ dẫn (chữ) số biểu thị các/tiêu chuẩn quốc tế đã sử dụng như một cơ sở;

3. Trung tâm Thông tin ISO/IEC sẽ chuyển ngay cho Ban Thư ký các bản sao của bất kỳ các thông báo nào đã được đề cập trong đoạn C của Bộ Tổng thuật về Thông lệ;

Trung tâm Thông tin ISO/IEC sẽ thường xuyên đăng các thông tin đã nhận được trog các thông báo đã được lập cho Trung tâm theo các đoạn C và J của Bộ Tổng thuật về Thông lệ; việc xuất bản này, có thể phải trả một khoản phí hợp lý, sẽ sẵn sàng cho các thành viên của ISONET và thông qua Ban Thư ký để gửi cho các Thành viên của WTO.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 240/WTO/VB ngày 01/01/1990 về bản Thỏa thuận được dự kiến về Hệ thống Thông tin và Tiêu chuẩn WTO-ISO

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.488

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!