Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 235/WTO/VB Loại văn bản: WTO_Văn bản
Nơi ban hành: WTO Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1990 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DỊCH VỤ NGHỀ NGHIỆP

Các Bộ trưởng,

Quyết định khuyến nghị rằng tại phiên họp đầu tiên của mình Hội đồng về Thương mại Dịch vụ thông qua quyết định được trình bày dưới đây.

Hội đồng về Thương mại Dịch vụ,

Công nhận ảnh hưởng của các qui định về các năng lực chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật và cấp giấy phép đối với sự mở rộng của dịch vụ nghề nghiệp;

Mong muốn thiết lập các nguyên tắc đa biên nhằm mục tiêu đảm bảo rằng khi các cam kết cụ thể đã được đưa ra, các qui định đó không cấu thành những cản trở không cần thiết đối với việc cung cấp các dịch vụ nghề nghiệp.

Quyết định như sau:

1. Chương trình làm việc đã dự kiến trong đoạn 4 của Điều VI về các Qui định trong nước cần phải có hiệu lực ngay. Theo đó, một Nhóm công tác về dịch vụ nghề nghiệp sẽ được thành lập để thẩm định và báo cáo, với các khuyến nghị  về các nguyên tắc cần thiết để đảm bảo rằng những biện pháp liên quan đến các yêu cầu và thủ tục về năng lực chuyên môn , các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và cấp phép trong lĩnh vực dịch vụ nghề nghiệp không cấu thành các cản trở thương mại không cần thiết.

2. Như là một nội dung đang được Ưu tiên , Nhóm công tác sẽ đưa ra các đề xuất để soạn thảo chi tiết các nguyên tắc đa biên trong lĩnh vực kế toán để các cam kết cụ thể có tác dụng thực hành. Khi đưa ra các đề xuất này, Nhóm công tác sẽ tập trung:

a) xây dựng các nguyên tắc đa biên liên quan đến tiếp cận thị trường nhằm đảm bảo rằng các yêu cầu được qui định trong nước được: (i) xây dựng trên các chuẩn mực khách quan và minh bạch, như là năng lực và khả năng cung cấp dịch vụ; (ii) không nặng nề hơn mức cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ, do vậy mới thúc đẩy quá trình tự do hóa các dịch vụ kế toán một cách có hiệu quả.

b) sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế, và làm như vậy, sẽ khuyến khích sự hợp tác với các tổ chức quốc tế có liên quan như được qui định tại đoạn 5(b) của Điều VI, như vậy, đoạn 5 điều VII mới có hiệu quả đầy đủ.

c) thúc đẩy việc áp dụng một cách có hiệu quả đoạn 6 của Điều VI của Hiệp định bằng cách xây dựng các hướng dẫn đối với việc công nhận trình độ chuyên môn.

Khi soạn thảo chi tiết những nguyên tắc này, Nhóm công tác sẽ tính đến tầm quan trọng của các cơ quan chính phủ và phi chính phủ điều tiết các dịch vụ nghề nghiệp.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 235/WTO/VB ngày 01/01/1990 về Dịch vụ Nghề nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.590

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!