Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 234/2004/QĐ-UB về phân loại chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 234/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thanh Tòng
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/2004/QĐ-UB

TP.Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số 06/2003/TT-BTM ngày 15/08/2003 của Bộ Thương mại hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 233 /2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng Phân loại chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chủ tịch UBND các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ có trách nhiệm phối hợp với Sở Thương mại và các Sở, Ngành liên quan lập phương án bố trí sắp xếp và tổ chức quản lý các chợ còn lại (những chợ không có tên trong danh sách phân loại chợ ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành có liên quan; ủy ban nhân dân các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- VPCP (HN-TPHCM)
- Bộ Tư pháp, Cục kiểm tra văn bản QPPL
- Bộ Thương Mại
- TT.TU, TT.HĐND,TT.UBNDTP
- VP. TU và các Ban Đảng
- Các Sở, Ban, Ngành TP
- UBMTTQ và các đoàn thể
- UBND quận, huyện
- VP.UBND TP (4)
- Lưu TTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TP. CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng

 

PHÂN LOẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 234/2004/QĐ-UB ngày 31/3/2004 của UBND thành phố về việc phân loại chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ)

 

Số TT

Tên chợ

Quận, huyện

Xã, phường, thị trấn

A

Chợ loại I:

Tổng số 2 chợ

 

 

1

Trung tâm TM. Cái Khế

 Quận Ninh Kiều

 Phường Cái Khế

2

 Thị trấn Thốt Nốt

 Huyện Thốt Nốt

 Thị trấn Thốt Nốt

B

Chợ loại II:

Tổng số 11 chợ

 

 

1

 Phong Điền

 H. Phong Điền

 Xã Nhơn ái

2

Cái Răng

 Quận Cái Răng

 Phường Lê Bình

3

Ô Môn

 Quận Ô Môn

 Phường Châu Văn Liêm

4

Thị trấn Cờ Đỏ

 Huyện Cờ Đỏ

 Thị trấn Cờ Đỏ 

5

Thị trấn Thới Lai

"

 Thị trấn Thới Lai

6

Bà Đầm

"

 Xã Trường Xuân

7

Cần Thơ (nhà lồng cổ)

 Quận Ninh Kiều

 Phường Tân An

8

An Hòa

"

 Phường An Hòa

9

Xuân Khánh

"

 Phường Xuân Khánh

10

Bình Thủy

 Quận Bình Thủy

 Phường Bình Thủy

11

An Thới

"

 Phường An Thới

C
Chợ loại III

Tổng số 54 chợ

 

 

1

Trà Nóc

 Quận Bình Thủy

 Phường Trà Nóc

2

Thới An Đông

"

 Phường Thới An Đông

3

Miếu Ông

"

 Phường Long Tuyền

4

Long Hòa

"

 Phường Long Hòa

5

Vàm Sáng

 H. Phong Điền

 Xã Nhơn Nghĩa

6

Cầu Nhiếm

"

 Xã Tân Thới

7

Mỹ Khánh

"

Xã Mỹ Khánh

8

Thới Hưng

"

Xã Thới Hưng

9

Giai Xuân

"

Xã Giai Xuân

10

Cái Răng

 Quận Cái Răng

 Phường Thường Thạnh

11

Thơm Rơm

 Huyện Thốt Nốt

 Xã Thuận Hưng

12

Tràng Thọ 3

"

 Xã Trung Nhứt

13

Trung Nhứt

"

 Xã Trung Nhứt

14

Cần Thơ Bé

"

 Xã Trung Kiên

15

Dân Lập

"

 Xã Trung Kiên

16

Bắc Đuộng

"

 Xã Trung An

17

Trung An

"

 Xã Trung An

18

Ông Mòng

"

 Xã Thuận Hưng

19

Thuận Hưng

"

 Xã Thuận Hưng

20

Bò ót

"

 Xã Thuận Hưng

21

Lý Tài Hơn

"

 Xã Tân Lộc

22

Rạch Ruộng

"

 Xã Tân Lộc

23

Cồn Cò

"

 Xã Tân Lộc

24

Tân Đông

"

 Xã Tân Lộc

25

 Phước Lộc

"

 Xã Tân Lộc

26

Tân Lộc

"

 Xã Tân Lộc

27

Thạnh Lộc

 H. Vĩnh Thạnh

 Xã Thạnh Lộc

28

Sáu Bọng

"

 Xã Thạnh Lộc

29

Vĩnh Trinh

"

 Xã Vĩnh Trinh

30

Kinh D

"

 TT. Thạnh An

31

Ngã Tư

"

 Xã Trung Hưng

32

Ba Đá

"

 Xã Trung Hưng

33

Sáu Bọng

"

 Xã Thạnh Quới

34

Thạnh Quới

"

 Xã Thạnh Quới

35

Số 10

"

 Xã Thạnh Quới

36

Số 8

"

 Xã Thạnh Quới

37

Công Viên

Quận Ô Môn

 Phường Châu Văn Liêm

38

Ngã Ba

"

 Thị trấn Ô Môn

39

Ba Se

"

 Phường Trường Lạc

40

Thới Long

"

 Phường Thới Long

41

Bằng Tăng

"

 Phường Thới Long

42

Thới An

"

 Phường Thới An

43

Phước Thới

"

 Phường Phước Thới

44

Cờ Đỏ (mới)

 Huyện Cờ Đỏ

 Thị trấn Cờ Đỏ

45

Bảy ngàn

"

 Xã Trường Xuân A

46

Ba Mít

"

 Xã Trường Thành

47

Vàm Nhon

"

 Xã Thới Thạnh

48

Đông Thuận

"

 Xã Đông Thuận

49

Đông Hiệp

"

 Xã Đông Hiệp

50

An Nghiệp

 Quận Ninh Kiều

 Phường An Nghiệp

51

Nguyễn Thị Minh Khai

"

 Phường An Lạc

52

Tầm Vu

"

 Phường Hưng Lợi

53

Rau Răm

"

 Phường An Bình

54

 Trần Việt Châu

"

 Phường An Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 234/2004/QĐ-UB về phân loại chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.760
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7