Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 231/WTO/VB Loại văn bản: WTO_Văn bản
Nơi ban hành: WTO Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1990 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ CỦA HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Các Bộ trưởng,

Quyết định khuyến nghị rằng tại phiên họp đầu tiên của mình Hội đồng về Thương mại Dịch vụ thông qua quyết định về các cơ quan trực thuộc được trình bày dưới đây.

Hội đồng về Thương mại Dịch vụ,

Hành động theo Điều XXIV với mục đích tạo thuận lợi cho hoạt động và đẩy mạnh các mục tiêu của Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ;

Quyết định như sau:

1. Mọi cơ quan trực thuộc do Hội đồng có thể thành lập sẽ báo cáo Hội đồng hàng năm hoặc thường xuyên hơn khi cần thiết. Mỗi cơ quan như vậy sẽ thiết lập qui chế của mình và có thể lập các cơ quan trực thuộc của mình khi cần thiết.

2. Bất kỳ Uỷ ban chuyên trách theo lĩnh vực nào sẽ thực hiện các nhiệm vụ được Hội đồng giao phó, và tạo cho các Thành viên cơ hội tham vấn về mọi vấn đề về thương mại dịch vụ trong lĩnh vực có liên quan và về việc thực hiện Phụ lục theo lĩnh vực mà Uỷ ban có liên quan. Những nhiệm vụ đó bao gồm:

a) Rà soát và giám sát liên tục việc áp dụng Hiệp định đối với từng lĩnh vực có liên quan;

b) Đưa ra các đề xuất và khuyến nghị cho Hội đồng xem xét về mọi vấn đề liên quan đến thương mại trong lĩnh vực có liên quan;

c) Trường hợp có Phụ lục liên quan đến một lĩnh vực , xem xét các đề xuất để sửa đổi Phụ lục đó và đưa ra các các khuyến nghị cần thiết cho Hội đồng;

d) Tổ chức một diễn đàn để thảo luận về kỹ thuật, tiến hành nghiên cứu về các biện pháp của các Thành viên và tiến hành kiểm tra mọi vấn đề kỹ thuật khác có ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ trong lĩnh vực có liên quan;

e) Cung cấp Trợ giúp kỹ thuật cho các Thành viên đang phát triển và các nước đang phát triển đang đàm phán gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới đối với việc áp dụng các nghĩa vụ hay các vấn đề khác có ảnh hưởng đến thương mại dịch vụ trong lĩnh vực có liên quan;

f) Hợp tác với mọi cơ quan trực thuộc khác được thành lập theo Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ hoặc mọi tổ chức quốc tế hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực nào có liên quan.

3. Theo quyết định này Uỷ ban về Thương mại Dịch vụ tài chính được thành lập và sẽ có các nhiệm vụ như được liệt kê tại đoạn 2.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 231/WTO/VB ngày 01/01/1990 về Cơ chế của Hiệp định Chung về Thương mại Dịch vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.843

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!