Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2085/2005/QĐ-BTM thành lập Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu trực thuộc Cục Xúc tiến Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Số hiệu: 2085/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 26/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2085/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU TRỰC THUỘC CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 1680/2004/QĐ-BTM ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xúc tiến Thương mại,
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu trực thuộc Cục Xúc tiến Thương mại.

Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu hoạt động phi lợi nhuận, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên. Biên chế của Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu được lấy trong tổng chỉ tiêu biên chế của Cục Xúc tiến Thương mại.

Trung tâm hỗ trợ xuất khẩu có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, xúc tiến, phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam xuất khẩu cụ thể là:

1. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và bạn hàng tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thông qua việc tổ chức, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các Trung tâm Giới thiệu sản phẩm Việt Nam ở nước ngoài, tham gia hội chợ triển lãm thương mại ở trong và ngoài nước.

2. Nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu (mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm, bao bì và nhãn mác...) nhằm đa dạng hóa sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thâm nhập thị trường thế giới.

3. Tổ chức các cuộc hội thảo, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về xuất khẩu hàng hóa và xúc tiến thương mại đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế

4. Thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin thương mại, thị trường trong và ngoài nước phục vụ xuất khẩu, tư vấn cho doanh nghiệp phát triển hàng hóa xuất khẩu và mở rộng quan hệ bạn hàng trong và ngoài nước.

5. Quản lý tổ chức, biên chế, sử dụng tài sản, cơ sở vật chất, các nguồn kinh phí được giao, thực hiện hạch toán kế toán các khoản thu, chi tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước và sự phân cấp quản lý của Cục Xúc tiến Thương mại.

Điều 3. Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu do Giám đốc lãnh đạo theo chế độ thủ trưởng và có từ 1 đến 2 phó Giám đốc giúp việc.

Ủy quyền Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế, quy chế tổ chức và hoạt động, bổ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc, phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp công tác quản lý của Bộ Thương mại.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG  
 Trương Đình Tuyển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2085/2005/QĐ-BTM thành lập Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu trực thuộc Cục Xúc tiến Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.661
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238