Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt “Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020”

Số hiệu: 2072/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 21/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2072/QĐ-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND ngày 09/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 756/TTr-SKHĐT ngày 18/10/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020” với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu của Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và tầm hình đến năm 2020”:

- Tiếp tục có bước cải thiện rõ rệt về môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh. Xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thân thiện, đưa An Giang vào trong “nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt”, nằm trong thứ hạng tốp 10 của cả nước và tốp 5 so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là một trong những địa phương đi đầu về hiệu quả điều hành phát triển kinh tế.

- Cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh thông qua việc duy trì những chỉ số thành phần có vị trí cao, tăng bậc và cải thiện các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp, giảm điểm trong bảng xếp hạng PCI.

II. Giải pháp nâng cao thứ hạng PCI của tỉnh An Giang:

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục tình trạng tụt bậc của các chỉ số thành phần, duy trì những chỉ số thành phần có vị trí cao và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phô của tỉnh An Giang cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục tình trạng tụt bậc của các chỉ số thành phần, duy trì những chỉ số thành phần có vị trí cao và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phô của tỉnh An Giang cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

1. Những giải pháp chung:

1.1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kế hoạch và các giải pháp của tỉnh nhằm cải thiện PCI:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội để một mặt tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với các thông tin về cơ chế, chính sách của tỉnh, đồng thời, phối hợp với các Hiệp hội, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh xây dựng thương hiệu doanh nghiệp nhằm quảng bá vị trí, hình ảnh và những đóng góp của các doanh nghiệp trong kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội.

1.2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức trong việc hỗ trợ doanh nghiệp:

- Tạo sự chuyển biến mạnh trong đội ngũ cán bộ công chức về trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; chuyển nhận thức và hành động hàng ngày từ “quản lý doanh nghiệp” sang “phục vụ doanh nghiệp”. Đổi mới hình thức quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo hướng từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” và tăng tính tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp.

- Khẩn trương củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường hiệu quả phối kết hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

- Nâng cao tính chuyên nghiệp, năng lực và phẩm chất đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn định kỳ, thường xuyên cập nhật những chủ trương, văn bản pháp luật mới ban hành nhằm củng cố kiến thức chuyên môn của các cán bộ công chức, đặc biệt đội ngũ cán bộ phụ trách “bộ phận một cửa” trực tiếp làm việc với nhân dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát “bộ phận một cửa” để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm những cán bộ công chức thiếu trách nhiệm khi giải quyết công việc hoặc có hành vi sách nhiễu doanh nghiệp.

1.3. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm tối đa chi phí thời gian của doanh nghiệp để khởi sự kinh doanh và trong thực hiện các quy định của nhà nước :

- Tiếp tục rà soát, không ngừng hoàn thiện, đơn giản hóa các thủ tục hành chính một cách toàn diện, triệt để theo hướng minh bạch, quy định rõ thời gian giải quyết hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả, trách nhiệm của các cơ quan chức năng; kịp thời xử lý vướng mắc, tạo tâm lý yên tâm cho doanh nghiệp. Quan tâm trước hết đến các quy trình, thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, thành lập doanh nghiệp … Lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền, nếu thuộc thẩm quyền của cấp trên, các cấp, các ngành cần phối hợp với doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hay Trung ương giải quyết.

- Củng cố, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các đơn vị.

- Tập trung xây dựng và thực hiện các kế hoạch cụ thể, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chủ trì, phối hợp trong việc hoàn thiện những thủ tục hành chính quan trọng:

+ Thủ tục thành lập doanh nghiệp: các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Công an tỉnh tiếp tục chủ động nghiên cứu, thực hiện sáng tạo các hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương trong phối hợp giữa các cơ quan quản lý đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt, hiểu rõ quy trình thủ tục, giảm thời gian mà doanh nghiệp phải sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ giấy tờ. Rà soát, đề xuất hợp lý hóa các khâu tổ chức, cải tiến loại bỏ những khâu công việc, thủ tục bất hợp lý, giảm bớt các giấy tờ không cần thiết thông qua việc tăng cường ứng dụng tin học hóa trong các khâu thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tăng cường cơ sở vật chất các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, nhất là đăng ký trực tuyến.

+ Về các loại giấy phép: các Sở, ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát các giấy phép, giấy chứng nhận, quyết định chấp nhận …, xóa bỏ những loại không cần thiết, hiệu quả quản lý không cao.

- Về thủ tục khai, nộp thuế: Cục Thuế tỉnh tăng cường hướng dẫn, giải đáp chính sách thuế, thủ tục nộp thuế, sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, kịp thời giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện các chứng từ, kê khai, báo cáo trong quá trình hoạt động… Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, các hiệp hội đào tạo về chế độ kế toán gắn với tập huấn về chính sách thuế, thủ tục thuế, cung cấp thông tin cho người nộp thuế dưới nhiều hình thức (tờ rơi, trang web, đối thoại, tập huấn…). Rà soát xóa bỏ các thủ tục, hồ sơ gây khó khăn phiền hà, giảm bớt thời gian chờ đợi giải quyết công việc của người nộp thuế. Tổ chức triển khai tốt và nghiêm túc quy chế giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính cho người nộp thuế theo cơ chế 1 cửa để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế cũng như hạn chế tối thiểu chi phí cho người nộp thuế.

Thực hiện thường xuyên việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, bảo đảm cán bộ thuế có trình độ, kiến thức, kỹ năng quản lý thuế tiên tiến, đồng thời có đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử tốt. Kiện toàn và tăng cường hệ thống kiểm tra nội bộ trong toàn ngành thuế để kiểm soát và giảm thiểu đi đến xóa bỏ hành vi gây phiền hà sách nhiễu doanh nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ tin học vào các khâu quản lý thuế. Đẩy nhanh việc xây dựng và phát triển hệ thống ứng dụng tin học với sự hợp tác của các đơn vị trong và ngoài nước, áp dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành tại Cục thuế tỉnh và Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tiến tới thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử.

1.4. Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp

- Phổ biến, công khai các văn bản pháp quy do các cơ quan Trung ương ban hành, các quy hoạch, kế hoạch và các văn bản của tỉnh trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh, trang web của các đơn vị và tại địa điểm làm thủ tục để nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ tiếp cận, không mất thời gian tìm kiếm. Cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo điện tử của tỉnh. Đặc biệt quan tâm cập nhật các quy định và hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, các cơ chế chính sách, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

- Thể chế hóa và tăng cường thực hiện cơ chế lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp trước khi ban hành những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. Tạo dựng cơ chế thông tin 2 chiều thường xuyên, tăng cường các Diễn đàn trao đổi giữa chính quyền với doanh nghiệp; xây dựng và đổi mới hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử tỉnh thành phương tiện trao đổi thông tin hiệu quả giữa tỉnh với người dân và doanh nghiệp.

- Sở Công Thương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các hiệp, hội ngành nghề xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tổng hợp cho doanh nghiệp. Triển khai phân loại thông tin, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về các lĩnh vực kinh doanh, hàng hóa xuất khẩu, những địa chỉ các cơ quan cấp các giấy chứng nhận…; xây dựng và cập nhật thường xuyên hệ thống thông tin doanh nghiệp tạo cơ sở để các doanh nghiệp tra cứu và liên kết trong sản xuất kinh doanh. Tổ chức hội thảo chuyên đề giúp doanh nghiệp lĩnh hội thông tin kịp thời về chính sách, chế độ pháp lý trong kinh doanh. Chú trọng phổ biến những kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến các hiệp định kinh tế - thương mại - đầu tư song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết. Hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu các biện pháp “để tự bảo vệ” khi có tranh chấp về thương mại.

- Tổ chức việc tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp một cách đơn giản, dễ dàng, thông qua nhiều hình thức, như qua trang tin điện tử của tỉnh, qua báo chí, qua thư, công văn phản ánh, đường dây nóng, thư điện tử, qua đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với doanh nghiệp hay các hiệp hội…, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trực tiếp phản ánh, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước, người có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành liên quan tổ chức thường xuyên đối thoại trực tiếp, gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt được và giải quyết những vấn đề bức xúc của doanh nghiệp, duy trì tổ chức các cuộc giao lưu với Doanh nghiệp định kỳ mỗi năm hai lần giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày đầu năm mới nhằm tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa chính quyền, lãnh đạo với cộng đồng doanh nghiệp. Cải tiến về nội dung, chất lượng các chương trình tôn vinh doanh nhân và doanh nghiệp, xây dựng các giải thưởng về chất lượng quản lý doanh nghiệp. Xây dựng chính quyền tỉnh An Giang đạt được mục tiêu “thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân”.

2. Giải pháp cụ thể:

2.1. Cải thiện vị trí các chỉ số có thứ hạng thấp:

2.1.1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết các vấn đề về tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất cho doanh nghiệp:

- Các sở, ngành tập trung rà soát, đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, xác định đây là giải pháp cấp bách để tạo điều kiện việc giải quyết mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát triển. Khẩn trương công bố công khai các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tham khảo và xây dựng chiến lược phát triển của công ty cũng như sản phẩm của doanh nghiệp. Có kế hoạch bổ sung quỹ đất để hình thành các khu, cụm công nghiệp; gắn quy hoạch phát triển công nghiệp với phát triển các lĩnh vực hỗ trợ đầu tư như đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, nhà ở, nhu cầu vui chơi giải trí…

Trên cơ sở việc phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng chi tiết, tranh thủ sự giúp đỡ của các chuyên gia để hoàn thành và trình phê duyệt sớm các quy hoạch xây dựng của tỉnh. Nghiên cứu đổi mới quy trình, cơ chế để triển khai nhanh công tác quy hoạch, gắn xây dựng quy hoạch với thu hút các nhà đầu tư triển khai xây dựng các khu vực ưu tiên phát triển.

- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại quỹ đất, lập và hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết sử dụng đất, nhất là kế hoạch sử dụng đất bãi bồi ở cấp xã và công khai các quy hoạch, quỹ đất còn chưa sử dụng nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất nhằm giúp cho các doanh nghiệp dân doanh bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất.

Kiên quyết thực hiện chủ trương thu hồi đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, nhất là đất bãi bồi. Định kỳ hàng năm các cấp cơ sở rà soát, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư, sử dụng quỹ đất nhà nước giao trên địa bàn; phân loại và báo cáo tỉnh để kịp thời xử lý những trường hợp dự án không hoặc chậm triển khai.

- Tạo chuyển biến mạnh trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, loại bỏ những thủ tục rườm rà, trùng lắp, không cần thiết. Rà soát các quy định về thủ tục hành chính trong việc cấp và cho thuê đất, kết hợp giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp thường vướng mắc trong lĩnh vực đất đai (thời hạn sử dụng đất, tính pháp lý của chủ sở hữu, người sử dụng đất….). Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện/thị xã/thành phố, cấp xã/phường trong việc giải quyết đất đai cho doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế ưu tiên giải quyết đất đai thống nhất, tránh tình trạng doanh nghiệp được giải quyết ở một cấp, song lại gặp khó khăn ở cấp hành chính khác. Công khai và thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai hoặc chính sách ưu đãi đầu tư đối với giao đất, cho thuê đất để thực hiện đầu tư trên các lĩnh vực khác nhau (như ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo các chính sách tại Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ…). Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Phát triển Quỹ đất các cấp để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất “sạch” cho doanh nghiệp. Tổ chức giáo dục tuyên truyền sâu rộng người dân về các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Khẩn trương ban hành cơ chế đền bù rõ ràng, minh bạch, quy định rõ mức độ trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc hỗ trợ nhà đầu tư thỏa thuận đền bù với người dân. Xây dựng Bảng giá đất theo cơ chế thị trường và kiến nghị với TW có cơ chế ổn định giá đất 5 năm/2 lần, đối với các khu vực biến động từng năm được UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung. Riêng đối với giá đất nuôi trồng thủy sản có khung giá quá thấp, đề xuất Chính phủ điều chỉnh khung giá đất đối với đất nuôi trồng thủy sản cho phù hợp với đặc thù đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, đề xuất Trung ương cho phép An Giang được cấp quyền sở hữu đối với các công trình tạm và công trình phụ trợ đặc thù gắn liền với các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh như: kè, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống xử lý môi trường, trụ điện, đường đi nội bộ….

- Đẩy nhanh tiến độ hình thành và phát triển thị trường bất động sản chính thức, đồng thời với việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan. Thực hiện có hiệu quả việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Định kỳ công bố công khai danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất mà tỉnh kêu gọi đầu tư (cả về địa điểm, diện tích đất, cơ chế ưu đãi…), tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính thức đến quỹ đất phát triển sản xuất kinh doanh của tỉnh.

- Xây dựng cơ chế chính sách, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào xây dựng và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp theo quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng nhà xưởng, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Công khai quy trình trên trang web của tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan; đồng thời rút ngắn thời gian, giảm chi phí trong việc hoàn tất thủ tục hồ sơ giao đất, cho thuê đất trong các khu công nghiệp cho các doanh nghiệp.

Khuyến khích, định hướng cho doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp tập trung để có điều kiện đầu tư hạ tầng đồng bộ phục vụ và hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đảm bảo tốt việc cung cấp cho doanh nghiệp về điện, nước, xử lý chất thải và dịch vụ thông tin liên lạc theo hướng hiện đại, tiện ích cao.

Quy hoạch và đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2.1.2. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực:

- Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới hệ thống trường dạy nghề trên địa bàn làm cơ sở đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các trường dạy nghề trên địa bàn. Khuyến khích, ưu tiên xây dựng các trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đào tạo những ngành nghề sử dụng công nghệ cao đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh. Phối hợp với Trung ương, tăng cường hợp tác với các tổ chức nước ngoài để đào tạo, nâng cao, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề.

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015, trong đó chủ trọng lực lượng lao động sẵn có và lực lượng lao động dự bị, đáp ứng được yêu cầu hiện tại, đồng thời phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển các ngành sử dụng công nghệ cao, trình độ cao của tỉnh. Chương trình đào tạo cần nghiên cứu xây dựng và phát triển trên cơ sở nhu cầu lao động của từng ngành kinh tế, tập trung vào chương trình dạy nghề, giúp phần nào giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương, các Viện, Trường đại học triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo lãnh đạo chủ chốt cho các doanh nghiệp, trang bị tầm nhìn và những kiến thức mới trong môi trường toàn cầu hóa. Xây dựng chương trình và tổ chức các khóa đào tạo giám đốc điều hành cho doanh nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia, các giám đốc điều hành có kinh nghiệm và uy tín trong khu vực và trong nước.

- Tiếp tục tích cực triển khai Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã. Hỗ trợ kinh phí đào tạo, cập nhật và bổ sung kiến thức cho các nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quá trình đào tạo lao động ngoài việc hướng dẫn kỹ năng chuyên môn cần chú ý giáo dục ý thức, kỷ luật lao động, hiểu biết của người lao động về quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình.

2.1.3. Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin:

- Công bố rộng rãi, đầy đủ và kịp thời: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch xây dựng; Quy hoạch sử dụng đất 2011-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015… và các loại quy hoạch ngành có liên quan quy hoạch xây dựng ngay sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt tại trụ sở cơ quan nhà nước, thông tin trên báo đài (kể cả phương tiện phát thanh địa phương), qua đó cải thiện rõ rệt tính minh bạch và khả năng tiếp cận các thông tin quan trọng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện công khai minh bạch, hướng dẫn rõ ràng và thường xuyên cập nhật thông tin, tập trung trên các lĩnh vực quản lý xây dựng, đất đai, cấp giấy phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp, kê khai và nộp thuế, phí và lệ phí, hải quan. Công bố, công khai minh bạch bằng nhiều hình thức về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện mẫu thủ tục hành chính, quy định thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy định để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thực hiện.

- Nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội trong tư vấn, lấy ý kiến và phản biện các chính sách của tỉnh. Tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp ý kiến về các quy định, chính sách của Nhà nước bằng cách tăng cường các cuộc đối thoại doanh nghiệp - chính quyền.

- Quy định cơ chế cụ thể, chi tiết việc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, tổ chức kinh tế áp dụng trên địa bàn tỉnh và công bố công khai quy định này.

- Cần minh bạch hơn thủ tục hành chính và kết quả giải quyết ở các ngành, các cấp; Xây dựng cơ chế ứng xử của cán bộ công chức tại công sở.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

2.1.4. Chỉ số thiết chế pháp lý:

Để có được lòng tin của doanh nghiệp vào thiết chế pháp lý, tỉnh cần tập trung thực hiện một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện hiệu quả Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nâng cao năng lực hoạt động của ngành tư pháp, nhất là nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng hoạt động xét xử các loại vụ án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự để doanh nghiệp tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật, qua đó doanh nghiệp tăng cường lựa chọn tòa án và trọng tài để giải quyết các tranh chấp về kinh tế.

- Có cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ để bảo đảm mọi phản ánh, khiếu kiện đều được ghi nhận và trả lời cho doanh nghiệp.

- Xã hội hóa một phần các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Khuyến khích mở các văn phòng luật sư và tăng cường dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của CBCC liên quan đến pháp luật. Trong chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài của thành phố có thêm chỉ tiêu về ngành nghề liên quan đến luật pháp và hành chính.

2.2. Duy trì và cải thiện hơn nữa chỉ số có vị trí cao, tăng bậc và các chỉ số tăng điểm nhưng giảm thứ bậc:

2.2.1. Chỉ số chi phí không chính thức:

- Liên tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm thực chất, gọn nhẹ, hiệu quả. Trọng tâm tập trung vào những vấn đề liên quan đến thuế, tài chính; thành lập doanh nghiệp, giảm chi phí trong giải phóng mặt bằng, nguồn lao động và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất - kinh doanh.

- Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính. Doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những yêu cầu đúng như những gì đã được niêm yết, công khai.

- Chuẩn hóa đội ngũ CBCC về trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc trong hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho người dân.

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát các bộ phận liên quan đến việc giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp và có các quy định thưởng, phạt công khai, nghiêm khắc đối với những trường hợp lợi dụng vị trí làm việc gây khó khăn cho nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (chú trọng giám sát cộng đồng) đối với các lĩnh vực phân cấp cho địa phương như: đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, điều kiện sau đăng ký kinh doanh...

- Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, thẩm quyền. Kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền, hống hách đối với nhân dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng.

2.2.2. Chỉ số chi phí gia nhập thị trường

Để duy trì và cải thiện hơn nữa chỉ số này cần phải:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính của tỉnh theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 08/9/2011.

- Rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bãi bỏ các giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không cần thiết. Kết quả rà soát thủ tục hành chính được niêm yết công khai, cập nhật thường xuyên để công dân, doanh nghiệp được biết.

- Nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa liên thông bằng cách tăng cường đầu tư cho cán bộ công chức; nâng cao kiến thức, kỹ năng, đặc biệt giáo dục là thái độ ứng xử của cán bộ công chức.

- Vận hành có hiệu quả cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia và công đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

2.2.3. Chỉ số thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước:

- Tất cả các Sở, ban ngành và các UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng, sửa đổi quy trình để có bước đột phá để giảm thiểu các quy trình, thủ tục không cần thiết.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của tất cả các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

- Nghiên cứu ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp sau đăng ký nhằm thực hiện hậu kiểm đối với hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn để giảm số cuộc thanh tra, kiểm tra của tất cả các cơ quan, tạo điều kiện để giảm thời gian của doanh nghiệp để thực hiện các quy định của Nhà nước.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành. Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cơ quan nhà nước, nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân.

2.2.4. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ công hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm:

- Nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả của các trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư 2011-2015, theo hướng lấy đối tượng khách hàng là doanh nghiệp làm trọng tâm. Tăng cường liên kết, phối kết hợp giữa các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp với trung tâm xúc tiến ở các huyện, thị xã, thành phố và các hiệp hội ngành hàng, tổ chức quốc gia và quốc tế (VCCI Cần Thơ, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phía nam…), Thương vụ Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan truyền thông đại chúng và doanh nghiệp. Phối hợp với các bộ, ngành, các tỉnh, tỉnh trong cả nước, các tổ chức xúc tiến đầu tư và thương mại, tổ chức các hội chợ thương mại kết hợp với hội chợ du lịch, xúc tiến đầu tư.

- Cũng cố và kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh và các Hiệp hội nghề nghiệp khác.

- Tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý thị trường, chống các hiện tượng buôn bán hàng lậu, hàng giả, lừa đảo trong kinh doanh, vi phạm bản quyền và gian lận thương mại …, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp theo các cam kết WTO.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tư pháp, cơ quan thi hành án trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan Trung ương đào tạo, xây dựng đội ngũ luật sư có trình độ để có thể giúp đỡ, tư vấn doanh nghiệp trong các vụ chanh chấp hợp đồng kinh tế.

- Khuyến khích tạo điều kiện phát triển các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên địa bàn: đào tạo, kế toán, tư vấn tài chính và thuế, tư vấn quản lý ….

2.2.5. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh:

- Đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng bộ máy hành chính. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và tiên phong của lãnh đạo các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Quán triệt tới từng CBCC về quan điểm cần sáng tạo vận dụng các cơ chế chính sách trong việc giải quyết các công việc nói chung, đặc biệt là tháo gỡ các trở ngại đối với cộng đồng doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo CBCC nắm vững các chính sách, quy định hiện hành trong khung khổ pháp luật để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp được kịp thời, hiệu quả.

- Triển khai thực hiện chế độ khảo sát về sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước, qua đó kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém của các sở - ngành, huyện - thị xã - thành phố trong việc phục vụ nhân dân.

III. Phân công một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai Đề án:

(Đính kèm bảng phân công nhiệm vụ).

Điều 2. Căn cứ vào các giải pháp trong Đề án này và các nhiệm vụ được giao theo chức năng của mình, từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực, địa bàn quản lý, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc.

Trước ngày 20 của tháng cuối quý, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả thực hiện Đề án của tỉnh và Kế hoạch hành động của ngành mình, cấp mình, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được phân công cho các sở, ban, ngành, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ TNB (để báo cáo);
- TT, TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- VCCI Việt Nam, VCCI Chi nhánh Cần Thơ;
- Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website An Giang;
- TT. Công báo;
- Lưu: VT, các Phòng - TT

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

ĐỀ ÁN

NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

I. GIỚI THIỆU VỀ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI):

1. Khái niệm và các chỉ số cấu thành PCI:

PCI là tên viết tắt bằng tiếng Anh của các từ Provincial Competitiveness Index - chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, là công cụ để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế cấp tỉnh trên các lĩnh vực có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Đây là dự án hợp tác nghiên cứu giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Dự án Nâng cao Năng lực cạnh tranh Việt Nam (là dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ). Chỉ số này được công bố thí điểm lần đầu tiên vào năm 2005 và được công bố chính thức vào năm 2006 cho 43 tỉnh/thành với 10 chỉ số thành phần, và đến năm 2009 thì chỉ còn 9 chỉ số thành phần như sau:

1. Chi phí gia nhập thị trường: Là chi phí thời gian để doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh, xin cấp đất, nhận được mọi loại giấy phép sau đăng ký kinh doanh, thời gian cần thiết để thực hiện các thủ tục để bắt đầu kinh doanh, sự cảm nhận mức độ khó khăn khi thực hiện và số loại giấy phép mà doanh nghiệp phải nhận để được hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất: chỉ số này được tính toán dựa trên hai khía cạnh: việc tiếp cận đất đai có dễ dàng không và khi có đất thì doanh nghiệp có được đảm bảo sự ổn định, an toàn trong sử dụng đất hay không. Khía cạnh thứ nhất phản ánh tình trạng liệu doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có đủ mặt bằng thực hiện những yêu cầu mở rộng kinh doanh hoặc doanh nghiệp có đang thuê lại đất của doanh nghiệp nhà nước không và đánh giá việc thực hiện chuyển đổi đất (chuyển mục đích sử dụng) tại địa phương. Khía cạnh thứ hai là đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về những rủi ro trong quá trình sử dụng đất (ví dụ như rủi ro từ việc bị thu hồi đất, định giá đất không đúng, thay đổi hợp đồng thuê đất) cũng như thời hạn sử dụng đất.

3. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin: chỉ số thành phần này đánh giá khả năng mà doanh nghiệp có thể tiếp cận những kế hoạch của tỉnh và văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh, tính sẵn có của các loại tài liệu, văn bản này; và các loại tài liệu, văn bản đó có được đưa ra tham khảo ý kiến doanh nghiệp trước khi ban hành và khả năng dự đoán trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản đó, mức độ tiện dụng của trang web của tỉnh đối với doanh nghiệp.

4. Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước: chỉ số thành phần này đo lường thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính, cũng như mức độ thường xuyên mà doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra.

5. Chi phí không chính thức: chỉ số thành phần này đo lường các khoản chi phí không chính thức mà doanh nghiệp phải trả và những trở ngại do những chi phí này gây ra đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc trả những khoản chi phí không chính thức có đem lại kết quả hay “dịch vụ” như mong đợi không và liệu các cán bộ nhà nước có sử dụng các quy định pháp luật của địa phương để trục lợi hay không.

6. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh: chỉ số thành phần này đo lường tính sáng tạo của tỉnh trong quá trình thực thi chính sách của Trung ương cũng như trong việc đưa ra những sáng kiến riêng nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời đánh giá khả năng hỗ trợ và áp dụng những chính sách đôi khi chưa rõ ràng của Trung ương theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

7. Về chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Chỉ số này đo lường sự sẵn có của các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh như xúc tiến thương mại cho khu vực tư nhân, cung cấp thông tin kinh doanh cho doanh nghiệp, dịch vụ tìm kiếm các đối tác kinh doanh và các dịch vụ công nghệ, số lượng các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân và chất lượng của các dịch vụ này. Đây là chỉ số đo lường chất lượng và tính hữu ích của các chính sách của tỉnh dành cho việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân, đánh giá nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc trợ giúp các doanh nghiệp.

8. Đào tạo lao động: chỉ số này đo lường các nỗ lực của lãnh đạo về thúc đẩy đào tạo nghề và phát triển kỹ năng nhằm hỗ trợ cho các ngành công nghiệp tại địa phương và giúp người lao động tìm kiếm việc làm.

9. Thiết chế pháp lý: chỉ số này đo lường lòng tin vào hệ thống tư pháp đối với các doanh nghiệp, phản ánh quy trình tố tụng tại toà án nhân dân tỉnh trên thực tế, quy trình kiện tụng càng ít tốn kém và cồng kềnh thì doanh nghiệp càng có khuynh hướng sử dụng khi gặp phải các tranh chấp hợp đồng phức tạp. Chỉ tiêu này đo lường mức độ doanh nghiệp thường xuyên sử dụng toà án cấp tỉnh để giải quyết tranh chấp.

Ngoài 9 chỉ số thành phần trên, Báo cáo PCI đưa thêm chỉ số “Cơ sở hạ tầng” vào nghiên cứu với lý do là cơ sở hạ tầng yếu kém sẽ giảm lợi thế cạnh tranh quốc gia cũng như cạnh tranh của mỗi tỉnh. Chỉ số “Cơ sở hạ tầng” bao gồm đánh giá về 4 lĩnh vực: Chất lượng và khả năng đáp ứng của hạ tầng các khu công nghiệp; Chất lượng giao thông đường bộ; Tính ổn định của viễn thông; Chi phí và tính ổn định của điện cung cấp. Tuy vậy, chỉ số “cơ sở hạ tầng” khác với chỉ số PCI ở chỗ chỉ số đầu tiên không phải là thước đo đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của địa phương, mà chỉ coi là một công cụ phần nào giúp các nhà lãnh đạo tỉnh đưa ra các ưu tiên về chính sách phát triển.

2. Phương pháp thu thập số liệu và xây dựng chỉ số PCI:

Quy trình xây dựng chỉ số PCI bao gồm 3 bước chính: Thu thập số liệu, xử lý dữ liệu để xây dựng các chỉ số thành phần, xây dựng chỉ số tổng hợp PCI.

Quá trình thu thập số liệu để xây dựng chỉ số PCI được tiến hành chủ yếu dựa trên việc điều tra doanh nghiệp trong cả nước với phương pháp điều tra gián tiếp bằng cách gửi bộ câu hỏi điều tra qua bưu điện đến các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được chọn để gửi phiếu điều tra thông qua việc phân tổ và chọn mẫu khá khoa học từ danh sách các doanh nghiệp đang nộp thuế ở các địa phương để đảm bảo tính đại diện của mẫu điều tra.

Sau khi nhận được trả lời của doanh nghiệp (cũng qua đường bưu điện), các chuyên gia xử lý số liệu thông qua việc sử dụng trợ giúp kỹ thuật của công cụ toán thống kê để giảm thiếu sai số gây ra bởi tỷ lệ phản hồi chưa cao của các doanh nghiệp. Các thông tin thu được thông qua điều tra doanh nghiệp này được sử dụng để tạo thành “dữ liệu mềm”. Ngoài những thông tin khảo sát, nghiên cứu PCI còn thu nhập số liệu thông qua xin ý kiến chuyên gia, sử dụng bộ câu hỏi so sánh, và dùng một số số liệu thống kê để tính toán một số chỉ số tạo thành “dữ liệu cứng” nhằm giúp hiệu chỉnh những sai lệch trong đánh giá của các doanh nghiệp trong tính toán một số chỉ số.

Sau khi thu thập và xử lý số liệu, việc tính toán để xây dựng chỉ số PCI được thực hiện bằng cách chuẩn hóa điểm các chỉ tiêu của 63 tỉnh/thành theo thang điểm 1 - 10, sau đó tính điểm số của các chỉ số thành phần, tính toán trọng số cho mỗi chỉ số thành phần và tính toán chỉ số PCI tổng hợp cuối cùng.

3. Một số nhận xét về PCI:

PCI là một nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện chính sách của chính quyền địa phương đối với khu vực KTTN chủ yếu dựa trên những cảm nhận của chính các doanh nghiệp dân doanh được điều tra. Như ý kiến của các nhà nghiên cứu, chỉ số PCI không chỉ nhằm xếp hạng thứ tự các tỉnh, thành, mà tìm ra “nguyên nhân tại sao trên cùng một quốc gia, một số tỉnh lại vượt trội hơn những tỉnh khác về tốc độ tăng trưởng kinh tế và sự phát triển năng động của khu vực KTTN”.

Bằng phương pháp điều tra xã hội học kết hợp với các thuật toán kinh tế, PCI đã khái quát được bức tranh môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh của mỗi địa phương, chỉ ra được những mặt mạnh, mặt yếu trong xây dựng và thực thi chính sách phát triển KTTN của từng tỉnh, thành phố và có giá trị tham khảo bổ ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà kinh tế.

Mặc dù có nhiều hành động, được đông đảo dư luận quan tâm và được nhiều đối tượng khác nhau sử dụng kết quả (nhà nghiên cứu, nhà chính trị, người quản lý, tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư …), PCI cũng còn một số hạn chế như:

(1) Tên gọi Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là không chuẩn xác, do thực chất nghiên cứu PCI chỉ tập trung đánh giá chất lượng điều hành kinh tế của cấp địa phương để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

(2) Một số chỉ tiêu chưa phản ánh khách quan, đúng các nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân hay nói cách khác, yếu tố, điều kiện của doanh nghiệp còn ảnh hưởng kết quả của một số chỉ tiêu.

Ví dụ: Để đánh giá về chỉ số đào tạo lao động, có 10 chỉ tiêu thành phần để đánh gia chỉ số này, trong đó có % tổng chi phí kinh doanh cho tuyển dụng lao động, phần chi phí này do doanh nghiệp dự trù, tuy nhiên, đối với doanh nghiệp làm dịch vụ thì hầu như chi phí này không có, trong khi đó hàng năm các chỉ tiêu về đào tạo lao động, đào tạo nghề của tỉnh đều vượt so với kế hoạch đề ra, đây cũng là nguyên nhân làm cho chỉ số này không được cải thiện.

(3) Do đặc thù của phương pháp thu thập thông tin thông qua điều tra xã hội học và do tỷ lệ phản hồi của các doanh nghiệp điều tra chưa cao, có một “độ vênh” đáng kể giữa những nỗ lực của chính quyền địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư và đánh giá của doanh nghiệp về những kết quả của nỗ lực đó. Trong nhiều trường hợp, những doanh nghiệp cảm thấy “bị thiệt thòi” nhất trong cạnh tranh để phát triển ở địa phương chính là những doanh nghiệp nhiệt tình nhất trong việc trả lời phiếu điều tra, còn những doanh nghiệp thấy tương đối hài lòng với môi trường đầu tư và kinh doanh trên địa bàn lại kém hào hứng trong việc tham gia vào các cuộc điều tra dạng này.

Tuy còn có những hạn chế, song PCI vẫn là một dự án nghiên cứu nghiêm túc, có nhiều kết quả được áp dụng hiệu quả trong thực tế. Một số tỉnh đã xây dựng các chương trình, kế hoạch để cải thiện môi trường đầu tư của địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng các biện pháp cải thiện các chỉ số thành phần của PCI được công bố.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CỦA AN GIANG PHỤC VỤ CHO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP QUA CHỈ SỐ PCI:

1. Xếp hạng của các tỉnh theo chỉ số PCI:

1.1. Bảng xếp hạng các tỉnh, thành ĐBSCL theo chỉ số PCI:

Thứ hạng

2006

2007

2008

2009

2010

2011

So sánh 2010/2011

Long An

39

21

6

12

12

3

+9

Đồng Tháp

11

9

5

4

3

4

-1

Sóc Trăng

19

11

29

41

24

15

+2

Cần Thơ

10

17

22

21

13

16

-3

An Giang

9

6

9

20

14

19

-5

Kiên Giang

36

39

35

19

27

28

-1

Tiền Giang

33

12

21

9

4

31

-7

Bến Tre

26

14

7

15

10

30

-20

Cà Mau

57

29

18

22

51

32

+19

Bạc Liêu

58

60

62

59

30

39

-9

Trà Vinh

13

28

25

17

9

42

-38

Hậu Giang

31

19

24

13

8

43

-35

Vĩnh Long

4

3

4

5

5

54

-45

1.2. Bảng xếp hạng của tỉnh An Giang theo chỉ số PCI:

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong phát triển các thành phần kinh tế, tỉnh An Giang đã đổi mới toàn diện từ tư duy đến hành động, từ chỉ đạo đến điều hành và là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá của khối doanh nghiệp tư nhân, kết quả điều tra khảo sát của VCCI-VNCI cho thấy PCI của An Giang mặc dù bảng xếp hạng có sự thay đổi theo hướng không nằm trong tốp 10 nhưng lại là một trong số ít những tỉnh luôn luôn nằm trong nhóm tốt và ổn định nhiều năm liền. Năm 2006, An Giang xếp vị trí 9/64; Năm 2007 An Giang cải thiện được 03 bậc, xếp vị trí 6/64; Năm 2008 lại giảm 3 bậc, tụt xuống vị trí 9/64; Năm 2009 lại giảm 11 bậc, xếp vị trí 20/63; Năm 2010 An Giang cải thiện được 6 bậc, xếp vị trí 14/63; Tuy nhiên, năm 2011 lại giảm 5 bậc, xếp vị trí 19/63 nhưng tổng số điểm chung của An Giang tăng 0,28 điểm (62,22, điểm) và tăng 01 bậc so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long (đứng thứ hạng 5/13) và nằm trong thứ hạng tốt. Cụ thể vị trí các chỉ số thành phần của PCI của An Giang như sau:

• Chi phí gia nhập thị trường: xếp vị trí 7/63, tăng 15 bậc so với năm 2010.

• Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất: 38/63, giảm 34 bậc so với năm 2010.

• Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin: 44/63, giảm 33 bậc so với năm 2010.

• Chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước: tăng 24 bậc so với năm 2010 xếp vị trí 9/63.

• Chi phí không chính thức: 34/63, giảm 01 bậc so với năm 2010.

• Tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh: 6/63, tăng 01 bậc so với năm 2010.

• Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: tăng 43 bậc so với năm 2010 xếp vị trí 5/63.

• Đào tạo lao động: 58/63, giảm 49 bậc so với năm 2010.

• Thiết chế pháp lý: số điểm tăng 0,36 điểm so với năm 2010, xếp vị trí 53/63, giảm 06 bậc.

Chỉ số Cơ sở hạ tầng của An Giang xếp hạng thứ 57/63.

AnGiang_2011 cac chi so thanh phan

2. Thực trạng điều hành của tỉnh An Giang qua đánh giá của Doanh nghiệp:

2.1. Một số kết quả:

Trong thời gian qua tỉnh An Giang đã nỗ lực, cố gắng trong việc cải thiện môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh: năm 2007 đến nay, tỉnh An Giang đã ban hành các cơ chế, chính sách mới như: Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang (nay thực hiện theo Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 về việc Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện “một cửa” liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 và Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 02/11/2007). Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 02/6/2011 V/v ban hành Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp và khắc con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang (thay thế Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008); Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 V/v ban hành Quy định hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… nhằm tạo thuận lợi phát triển doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Kết thống kê, rà soát, đánh giá về phát triển doanh nghiệp, nhận thấy doanh nghiệp hoạt động trong khu vực kinh tế tư nhân có số lượng năm sau luôn cao hơn năm trước (trong 03 năm qua, bình quân tăng khoảng 15%/năm); Về thu hút đầu tư: Đối với đầu tư nước ngoài, trong giai đoạn 2006 đến nay (gần 7 năm) đã có 12 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký 100 triệu USD được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, so với giai đoạn từ năm 1994 - 2005 (12 năm), số dự án đăng ký thành lập cao gấp 3 lần, vốn đăng ký cao gấp 5 lần; Đối với đầu tư trong nước: Trong giai đoạn từ năm 2006 đến nay, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 464 dự án, với tổng số vốn là 35.261 tỷ đồng, so với giai đoạn từ năm 1994 - 2005 (12 năm), số lượng dự án bằng 56%, nhưng số vốn dự án đăng ký cao gấp 5 lần. Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 116% so kế hoạch với 5.790 lượt người trong DNNVV được tỉnh hỗ trợ đào tạo các lớp/khóa học về khởi sự doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, đào tạo giảng viên, quản trị thương hiệu, marketing, xuất nhập khẩu hàng hóa,... với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Một số chỉ số thành phần của PCI tỉnh năm 2011 đã tăng bậc đáng kể so với năm 2010, như chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, chi phí không chính thức… Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thực hiện Điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thái độ phục vụ của công chức, viên chức trong ngành với 03 mức độ: rất hài lòng, hài lòng, không hài lòng nhằm chấn chỉnh thái độ phục vụ của công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư. Kết quả 100% doanh nghiệp cho ý kiến rất hài lòng. Điều này, chứng tỏ các doanh nghiệp đã ghi nhận được những cố gắng của điều hành tỉnh An Giang.

2.2. Một số hạn chế:

Tuy có những kết quả đáng kể như nêu trên, song nhìn chung đánh giá của các doanh nghiệp dân doanh về những cải thiện trong môi trường đầu tư và kinh doanh ở An Giang là chưa khả quan. Theo đánh giá cụ thể như sau:

- 56% cán bộ nhà nước làm việc không hiệu quả hơn sau khi thực hiện cải cách hành chính công (tăng 3% so năm 2010).

- 39% Cán bộ tỉnh không nắm vững các chính sách, quy định hiện hành trong khung khổ pháp luật để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp (tăng 4% so năm 2010).

- Gần 33% doanh nghiệp cho rằng sự thay đổi khung giá đất của tỉnh không phản ánh sự thay đổi mức giá thị trường (tăng 8% so năm 2010). Khoảng 75% số doanh nghiệp cho rằng nếu bị thu hồi đất doanh nghiệp sẽ không được bồi thường thỏa đáng (tăng 30% so năm 2010).

Giá đất chưa sát thị trường, khó khăn trong giải phóng mặt bằng, khiếu nại gia tăng là rõ ràng,… Về mặt kinh tế, đầu tư trong ngắn hạn cũng sẽ gặp khó do: Tâm lý e ngại bồi thường không thỏa đáng khiến doanh nghiệp không có ý định đầu tư lớn vào tài sản của họ (sợ rủi ro) và khi thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng họ sẽ nhận được khoản vay ít hơn nhu cầu (khung giá không phản ảnh giá thực của tài sản!).

- Tính minh bạch của các tài liệu kế hoạch: dự án đầu tư, kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, thông tin về quy hoạch,… đang có chiều hướng giảm từ năm 2009 đến nay (2009: 3,02; 2010: 2,32; 2011: 2,29 điểm). Nghĩa là càng ngày càng khó tiếp cận tài liệu kế hoạch.

Nếu quy hoạch đất đai, dự án đầu tư, kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng,… không minh bạch thì mối quan hệ cá nhân sẽ có vai trò quan trọng trong việc tiếp cận các tài liệu kế hoạch và chi phí không chính thức sẽ gia tăng:

+ 81,43% số doanh nghiệp cho rằng cần có “mối quan hệ” để có được các tài liệu kế hoạch của tỉnh (tăng 15,87% so năm 2010 và tăng mạnh 25,87% so năm 2009).

+ 46,15% doanh nghiệp cho rằng các doanh nghiệp cùng ngành trả chi phí không chính thức (tăng trên 6% so với năm 2010) và 60,71% doanh nghiệp trả hoa hồng để có được hợp đồng từ các cơ quan nhà nước (tăng rất mạnh khoảng 23% so năm 2010).

Từ những nguyên nhân trên, An Giang có tới 5 trong tổng 09 chỉ số thành phần bị tụt hạng (gồm Tiếp cận và sự ổn định trong sử dụng đất; Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin; Chi phí không chính thức; Đào tạo lao động và Thiết chế pháp lý). Đặc biệt, có 3 chỉ số tụt hạng lớn so với năm 2010 là Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất (giảm 34 bậc); Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin (giảm 33 bậc); Đào tạo lao động (giảm 49 bậc). Một số chỉ số khác đã có sự cải thiện rõ rệt, tăng bậc xếp hạng so với năm 2010 và nằm trong tốp 10 của cả nước thuộc nhóm “Rất tốt” . Từ những thay đổi trong xếp hạng của các chỉ số thành phần này, có thể thấy những hạn chế mà tỉnh An Giang cần tập trung khắc phục trong điều hành là:

- Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất là một trong những vấn đề nan giải của doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp đánh giá thấp về khả năng tiếp cận, cũng như tính ổn định của mặt bằng sản xuất đang sử dụng. Nhiều vấn đề đất đai của tỉnh xếp ở vị trí nhóm cuối như tỷ lệ doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mức độ đền bù thỏa đáng khi bị thu hồi đất.., cơ sở hạ tầng Khu, cụm công nghiệp chưa được triển khai đồng bộ và bấp cập, chưa đảm bảo hạ tầng kỹ thuật dịch vụ liên quan trực tiếp phục vụ doanh nghiệp, cũng như dịch vụ xã hội thiết yếu cho người lao động. Nguyên nhân:

(1) Công tác lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất cấp xã có thực hiện, nhưng chậm hoặc đã có quy hoạch nhưng lại chưa hoặc không công bố công khai.

(2) Doanh nghiệp sử dụng đất lang bồi để thực hiện dự án trên cơ sở chuyển nhượng quyền thuê của hộ dân nên khi tỉnh rà soát lại để thực hiện quy hoạch sử dụng đất, giao đất, nhưng doanh nghiệp không hiểu nên đã gây ra sự hoang mang trong sử dụng đất loại này.

(3) Trên thực tế Bảng giá đất hàng năm của tỉnh được xây dựng chưa sát với giá thị trường, chưa có sự tham vấn rộng rãi trong cộng đồng và các tổ chức định giá chuyên nghiệp nên khi thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn do vướng về cơ chế áp giá, phát sinh khiếu kiện trong nhân dân làm chậm giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

(4) Cơ chế chính sách hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai hoặc chính sách ưu đãi đầu tư đối với giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án chưa được áp dụng đầy đủ, triệt để theo một nguyên tắc nên đã gây ra ngộ nhận trong doanh nghiệp, trong nhà đầu tư.

- Tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, công khai các văn bản, các cơ chế, chính sách của tỉnh bước đầu đạt được những kết quả mang tính kỹ thuật, như xây dựng Cổng giao tiếp điện tử, các trang web của các Sở, ngành,… song việc duy trì, cập nhật liên tục, đầy đủ thông tin còn chưa tốt, hiệu quả cung cấp thông tin cho doanh nghiệp còn chưa cao. Các doanh nghiệp còn rất khó tiếp cận đến những tài liệu, như quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách của tỉnh... Còn có hơn 81,43% số doanh nghiệp tham gia điều tra cho rằng việc phải có “mối quan hệ” để có được các tài liệu kế hoạch của tỉnh và 46,15% doanh nghiệp cho rằng các doanh nghiệp cùng ngành trả chi phí không chính thức và và 60,71% doanh nghiệp trả hoa hồng để có được hợp đồng từ các cơ quan nhà nước. Từ đó, đánh giá theo tiêu chí khả năng tiếp cận các tài liệu, văn bản, năm 2011 tỉnh An Giang xếp vị trí rất thấp (44/63).

Các cơ quan trong tỉnh chưa tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến, cũng như tham khảo ý kiến doanh nghiệp trước khi xây dựng các chế độ chính sách liên quan đến doanh nghiệp trong quá trình xây dựng kế hoạch, các văn bản pháp quy, các quy định … hoặc tham khảo, nhưng còn mang tính hình thức, từ đó không những làm giảm tính khả thi trong thực hiện các chính sách, mà còn làm nhiều doanh nghiệp hiểu biết ít hơn về những chương trình, cơ chế hỗ trợ, làm giảm đi những nỗ lực của tỉnh trong con mắt của doanh nghiệp. Những hạn chế này làm giảm tính minh bạch, tính công bằng, sự ổn định trong việc thực thi các quy định của Nhà nước và tỉnh, làm khó khăn cho doanh nghiệp trong dự đoán chính sách, là điểm mà doanh nghiệp của An Giang đánh giá thấp so với các địa phương khác.

- Đào tạo lao động: công tác đào tạo nghề cho người lao động ở tỉnh An Giang được đánh giá là có tiến bộ hơn so với năm 2010, cụ thể như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư nhiều hơn; đội ngũ giáo viên được tăng cường hơn; số lượng tuyển sinh dạy nghề năm 2011 tăng 11,63%, ngành nghề đào tạo phong phú hơn (danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn tăng thêm 12 nghề), cơ cấu đào tạo có chuyển biến hơn theo hướng tăng dần đào tạo dài hạn (tuyển sinh đào tạo Cao đẳng nghề tăng 0,66%, Trung cấp nghề tăng 7,89%), chất lượng đào tạo được cũng cố nâng chất, công tác kiểm tra giám sát hoạt động dạy nghề được tăng cường hơn. Nhưng điểm số và thứ hạng của chỉ số đào tạo lao động bị sụt giảm xuống 10 bậc so các tỉnh trong khu vực ĐBSCL và giảm 39 bậc so với các tỉnh, thành. Nguyên nhân là do người lao động qua đào tạo nghề ở một số cơ sở dạy nghề chưa đảm bảo chất lượng đào tạo nên có một số người lao động chưa đạt yêu cầu về tay nghề. Năng lực đào tạo của Trung tâm dạy nghề cấp huyện còn hạn chế, nhất là công tác tư vấn giới thiệu việc làm, thông tin về thị trường lao động, việc làm, dịch vụ giới thiệu việc làm của nhà cung cấp, dịch vụ tư nhân còn ít, chỉ có 10,87% DN đã sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm do tư nhân cung cấp và chỉ có 26,09% trong số đó sử dụng lại dịch vụ này và % kinh phí dành cho đào tạo lao động và tuyển dụng lao động hầu như bằng 0. Từ đó, đánh giá theo tiêu chí chất lượng lao động năm 2011 tỉnh An Giang xếp vị trí rất thấp (58/63).

- Thiết chế pháp lý của tỉnh phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp hoặc là nơi mà các doanh nghiệp có thể khởi kiện các hành vi tham nhũng của cán bộ công quyền còn thiếu và yếu. Chỉ hơn 25,37% số doanh nghiệp trả lời luôn luôn hoặc thường xuyên sử dụng thiết chế pháp lý để giải quyết tranh chấp. Còn tới hơn 74% số doanh nghiệp cho rằng hệ thống pháp lý không thường xuyên tạo ra cơ chế để doanh nghiệp có thể khởi kiện hành vi tham nhũng của cán bộ công quyền.

- Việc doanh nghiệp trả chi phí không chính thức vẫn là vấn đề khá phổ biến và do đã tồn tại khá lâu, nên 46,15% doanh nghiệp cho rằng các doanh nghiệp cùng ngành phải trả chi phí không chính thức và coi đó là chuyện bình thường và không cản trở hoạt động kinh doanh của họ. Thời gian qua tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra công vụ nhằm phòng, chống tham nhũng, nhũng nhiễu trong đội ngũ cán bộ công chức, song vấn đề tồn tại vẫn còn khá gay gắt. Theo đánh giá của doanh nghiệp, 31,51% ở tỉnh còn sử dụng các các quy định riêng mà qua đó cán bộ có thể trục lợi cho bản thân, gây khó khăn cho doanh nghiệp; hơn 60,71% doanh nghiệp phải trả hoa hồng để có được hợp đồng từ các cơ quan nhà (chỉ số này xếp vị trí 34/63).

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH GIAI ĐOẠN 2012 – 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020:

1. Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX.

- Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạc tổng thể Kinh tế - Xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020.

- Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 của tỉnh An Giang.

- Căn cứ Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND ngày 09/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang.

- Căn cứ Thông báo số 246/TB-VPUBND ngày 28/5/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang năm 2012.

2. Sự cần thiết xây dựng Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và tầm hình đến năm 2020”:

Thời gian qua, tỉnh An Giang đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, thứ hạng PCI hàng năm có tăng lên hoặc tụt xuống nhưng vẫn nằm trong “nhóm điều hành tốt”, cụ thể Năm 2006, An Giang xếp vị trí 9/64; Năm 2007 An Giang cải thiện được 03 bậc, xếp vị trí 6/64; Năm 2008 lại giảm 3 bậc, tụt xuống vị trí 9/64; Năm 2009 lại giảm 11 bậc, xếp vị trí 20/63; Năm 2010 An Giang cải thiện được 6 bậc, xếp vị trí 14/63; Năm 2011 lại giảm 5 bậc, xếp vị trí 19/63, điều này chứng tỏ việc cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh thiếu tỉnh ổn định và bền vững, trong khi đó, chỉ số PCI là công cụ để đo lường và đánh giá công tác quản lý và điều hành kinh tế cấp tỉnh, nó tác động rất lớn đến việc cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà. Do đó, việc xây dựng Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020” là cần thiết.

3. Mục tiêu của Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020”:

- Tiếp tục có bước cải thiện rõ rệt về môi trường đầu tư, môi trường sản xuất kinh doanh. Xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thân thiện, đưa An Giang vào trong “nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt”, nằm trong thứ hạng tốp 10 của cả nước và tốp 5 so với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là một trong những địa phương đi đầu về hiệu quả điều hành phát triển kinh tế.

- Cải thiện chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh thông qua việc duy trì những chỉ số thành phần có vị trí cao, tăng bậc và cải thiện các chỉ số thành phần có vị trí xếp hạng thấp, giảm điểm trong bảng xếp hạng PCI.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ SẢN SUẤT KINH DOANH, NÂNG CAO THỨ TỰ XẾP HẠNG PCI CỦA TỈNH AN GIANG:

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục tình trạng tụt bậc của các chỉ số thành phần, duy trì những chỉ số thành phần có vị trí cao và tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phô của tỉnh An Giang cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

1. Những giải pháp chung:

1.1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kế hoạch và các giải pháp của tỉnh nhằm cải thiện PCI:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội để một mặt tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với các thông tin về cơ chế, chính sách của tỉnh, đồng thời, phối hợp với các Hiệp hội, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư và các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh xây dựng thương hiệu doanh nghiệp nhằm quảng bá vị trí, hình ảnh và những đóng góp của các doanh nghiệp trong kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội.

1.2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức trong việc hỗ trợ doanh nghiệp:

- Tạo sự chuyển biến mạnh trong đội ngũ cán bộ công chức về trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; chuyển nhận thức và hành động hàng ngày từ “quản lý doanh nghiệp” sang “phục vụ doanh nghiệp”. Đổi mới hình thức quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo hướng từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” và tăng tính tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp.

- Khẩn trương củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường hiệu quả phối kết hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng, ban hành, thực hiện các cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

- Nâng cao tính chuyên nghiệp, năng lực và phẩm chất đội ngũ cán bộ công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn định kỳ, thường xuyên cập nhật những chủ trương, văn bản pháp luật mới ban hành nhằm củng cố kiến thức chuyên môn của các cán bộ công chức, đặc biệt đội ngũ cán bộ phụ trách “bộ phận một cửa” trực tiếp làm việc với nhân dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát “bộ phận một cửa” để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm những cán bộ công chức thiếu trách nhiệm khi giải quyết công việc hoặc có hành vi sách nhiễu doanh nghiệp.

1.3. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm tối đa chi phí thời gian của doanh nghiệp để khởi sự kinh doanh và trong thực hiện các quy định của nhà nước :

- Tiếp tục rà soát, không ngừng hoàn thiện, đơn giản hóa các thủ tục hành chính một cách toàn diện, triệt để theo hướng minh bạch, quy định rõ thời gian giải quyết hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả, trách nhiệm của các cơ quan chức năng; kịp thời xử lý vướng mắc, tạo tâm lý yên tâm cho doanh nghiệp. Quan tâm trước hết đến các quy trình, thủ tục trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng, thành lập doanh nghiệp … Lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố xem xét, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền, nếu thuộc thẩm quyền của cấp trên, các cấp, các ngành cần phối hợp với doanh nghiệp kiến nghị tỉnh hay Trung ương giải quyết.

- Củng cố, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” ở các đơn vị.

- Tập trung xây dựng và thực hiện các kế hoạch cụ thể, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan chủ trì, phối hợp trong việc hoàn thiện những thủ tục hành chính quan trọng:

+ Thủ tục thành lập doanh nghiệp: các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Công an tỉnh tiếp tục chủ động nghiên cứu, thực hiện sáng tạo các hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương trong phối hợp giữa các cơ quan quản lý đăng ký doanh nghiệp và khắc dấu. Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn, giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt, hiểu rõ quy trình thủ tục, giảm thời gian mà doanh nghiệp phải sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ giấy tờ. Rà soát, đề xuất hợp lý hóa các khâu tổ chức, cải tiến loại bỏ những khâu công việc, thủ tục bất hợp lý, giảm bớt các giấy tờ không cần thiết thông qua việc tăng cường ứng dụng tin học hóa trong các khâu thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tăng cường cơ sở vật chất các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, nhất là đăng ký trực tuyến.

+ Về các loại giấy phép: các Sở, ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát các giấy phép, giấy chứng nhận, quyết định chấp nhận …, xóa bỏ những loại không cần thiết, hiệu quả quản lý không cao.

- Về thủ tục khai, nộp thuế: Cục Thuế tỉnh tăng cường hướng dẫn, giải đáp chính sách thuế, thủ tục nộp thuế, sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, kịp thời giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện các chứng từ, kê khai, báo cáo trong quá trình hoạt động … Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, các hiệp hội đào tạo về chế độ kế toán gắn với tập huấn về chính sách thuế, thủ tục thuế, cung cấp thông tin cho người nộp thuế dưới nhiều hình thức (tờ rơi, trang web, đối thoại, tập huấn…). Rà soát xóa bỏ các thủ tục, hồ sơ gây khó khăn phiền hà, giảm bớt thời gian chờ đợi giải quyết công việc của người nộp thuế. Tổ chức triển khai tốt và nghiêm túc quy chế giải quyết các yêu cầu, thủ tục hành chính cho người nộp thuế theo cơ chế 1 cửa để tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế cũng như hạn chế tối thiểu chi phí cho người nộp thuế.

Thực hiện thường xuyên việc đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, bảo đảm cán bộ thuế có trình độ, kiến thức, kỹ năng quản lý thuế tiên tiến, đồng thời có đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử tốt. Kiện toàn và tăng cường hệ thống kiểm tra nội bộ trong toàn ngành thuế để kiểm soát và giảm thiểu đi đến xóa bỏ hành vi gây phiền hà sách nhiễu doanh nghiệp.

Tăng cường ứng dụng công nghệ tin học vào các khâu quản lý thuế. Đẩy nhanh việc xây dựng và phát triển hệ thống ứng dụng tin học với sự hợp tác của các đơn vị trong và ngoài nước, áp dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý và chỉ đạo điều hành tại Cục thuế tỉnh và Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố tiến tới thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử.

1.4. Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp

- Phổ biến, công khai các văn bản pháp quy do các cơ quan Trung ương ban hành, các quy hoạch, kế hoạch và các văn bản của tỉnh trên Cổng giao tiếp điện tử tỉnh, trang web của các đơn vị và tại địa điểm làm thủ tục để nhà đầu tư, doanh nghiệp dễ tiếp cận, không mất thời gian tìm kiếm. Cập nhật kịp thời và đầy đủ thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo điện tử của tỉnh. Đặc biệt quan tâm cập nhật các quy định và hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, các cơ chế chính sách, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

- Thể chế hóa và tăng cường thực hiện cơ chế lấy ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp trước khi ban hành những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. Tạo dựng cơ chế thông tin 2 chiều thường xuyên, tăng cường các Diễn đàn trao đổi giữa chính quyền với doanh nghiệp; xây dựng và đổi mới hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử tỉnh thành phương tiện trao đổi thông tin hiệu quả giữa tỉnh với người dân và doanh nghiệp.

- Sở Công Thương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các hiệp, hội ngành nghề xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tổng hợp cho doanh nghiệp. Triển khai phân loại thông tin, hướng dẫn chi tiết, cụ thể về các lĩnh vực kinh doanh, hàng hóa xuất khẩu, những địa chỉ các cơ quan cấp các giấy chứng nhận…; xây dựng và cập nhật thường xuyên hệ thống thông tin doanh nghiệp tạo cơ sở để các doanh nghiệp tra cứu và liên kết trong sản xuất kinh doanh. Tổ chức hội thảo chuyên đề giúp doanh nghiệp lĩnh hội thông tin kịp thời về chính sách, chế độ pháp lý trong kinh doanh. Chú trọng phổ biến những kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế liên quan đến các hiệp định kinh tế - thương mại - đầu tư song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết. Hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu các biện pháp “để tự bảo vệ” khi có tranh chấp về thương mại.

- Tổ chức việc tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp một cách đơn giản, dễ dàng, thông qua nhiều hình thức, như qua trang tin điện tử của tỉnh, qua báo chí, qua thư, công văn phản ánh, đường dây nóng, thư điện tử, qua đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với doanh nghiệp hay các hiệp hội …, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trực tiếp phản ánh, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước, người có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành liên quan tổ chức thường xuyên đối thoại trực tiếp, gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt được và giải quyết những vấn đề bức xúc của doanh nghiệp, duy trì tổ chức các cuộc giao lưu với Doanh nghiệp định kỳ mỗi năm hai lần giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam và Ngày đầu năm mới nhằm tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa chính quyền, lãnh đạo với cộng đồng doanh nghiệp. Cải tiến về nội dung, chất lượng các chương trình tôn vinh doanh nhân và doanh nghiệp, xây dựng các giải thưởng về chất lượng quản lý doanh nghiệp. Xây dựng chính quyền tỉnh An Giang đạt được mục tiêu “thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, doanh nhân”.

2. Giải pháp cụ thể:

2.1. Cải thiện vị trí các chỉ số có thứ hạng thấp:

2.1.1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết các vấn đề về tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất cho doanh nghiệp:

- Các sở, ngành tập trung rà soát, đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, xác định đây là giải pháp cấp bách để tạo điều kiện việc giải quyết mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư phát triển. Khẩn trương công bố công khai các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đến năm 2020, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp tham khảo và xây dựng chiến lược phát triển của công ty cũng như sản phẩm của doanh nghiệp. Có kế hoạch bổ sung quỹ đất để hình thành các khu, cụm công nghiệp; gắn quy hoạch phát triển công nghiệp với phát triển các lĩnh vực hỗ trợ đầu tư như đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, nhà ở, nhu cầu vui chơi giải trí ….

Trên cơ sở việc phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng chi tiết, tranh thủ sự giúp đỡ của các chuyên gia để hoàn thành và trình phê duyệt sớm các quy hoạch xây dựng của tỉnh. Nghiên cứu đổi mới quy trình, cơ chế để triển khai nhanh công tác quy hoạch, gắn xây dựng quy hoạch với thu hút các nhà đầu tư triển khai xây dựng các khu vực ưu tiên phát triển.

- Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại quỹ đất, lập và hướng dẫn lập quy hoạch, kế hoạch chi tiết sử dụng đất, nhất là kế hoạch sử dụng đất bãi bồi ở cấp xã và công khai các quy hoạch, quỹ đất còn chưa sử dụng nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, đảm bảo cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất nhằm giúp cho các doanh nghiệp dân doanh bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất.

Kiên quyết thực hiện chủ trương thu hồi đất sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, nhất là đất bãi bồi. Định kỳ hàng năm các cấp cơ sở rà soát, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư, sử dụng quỹ đất nhà nước giao trên địa bàn; phân loại và báo cáo tỉnh để kịp thời xử lý những trường hợp dự án không hoặc chậm triển khai.

- Tạo chuyển biến mạnh trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, loại bỏ những thủ tục rườm rà, trùng lắp, không cần thiết. Rà soát các quy định về thủ tục hành chính trong việc cấp và cho thuê đất, kết hợp giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp thường vướng mắc trong lĩnh vực đất đai (thời hạn sử dụng đất, tính pháp lý của chủ sở hữu, người sử dụng đất...). Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện/thị xã/thành phố, cấp xã/phường trong việc giải quyết đất đai cho doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế ưu tiên giải quyết đất đai thống nhất, tránh tình trạng doanh nghiệp được giải quyết ở một cấp, song lại gặp khó khăn ở cấp hành chính khác. Công khai và thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách hỗ trợ vốn cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai hoặc chính sách ưu đãi đầu tư đối với giao đất, cho thuê đất để thực hiện đầu tư trên các lĩnh vực khác nhau (như ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo các chính sách tại Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg, Quyết định số 57/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ…). Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Phát triển Quỹ đất các cấp để thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất “sạch” cho doanh nghiệp. Tổ chức giáo dục tuyên truyền sâu rộng người dân về các quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

- Khẩn trương ban hành cơ chế đền bù rõ ràng, minh bạch, quy định rõ mức độ trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc hỗ trợ nhà đầu tư thỏa thuận đền bù với người dân. Xây dựng Bảng giá đất theo cơ chế thị trường và kiến nghị với TW có cơ chế ổn định giá đất 5 năm/2 lần, đối với các khu vực biến động từng năm được UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung. Riêng đối với giá đất nuôi trồng thủy sản có khung giá quá thấp, đề xuất Chính phủ điều chỉnh khung giá đất đối với đất nuôi trồng thủy sản cho phù hợp với đặc thù đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, đề xuất Trung ương cho phép An Giang được cấp quyền sở hữu đối với các công trình tạm và công trình phụ trợ đặc thù gắn liền với các vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh như: kè, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cấp điện, hệ thống xử lý môi trường, trụ điện, đường đi nội bộ…

- Đẩy nhanh tiến độ hình thành và phát triển thị trường bất động sản chính thức, đồng thời với việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan. Thực hiện có hiệu quả việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Định kỳ công bố công khai danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất mà tỉnh kêu gọi đầu tư (cả về địa điểm, diện tích đất, cơ chế ưu đãi…), tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận chính thức đến quỹ đất phát triển sản xuất kinh doanh của tỉnh.

- Xây dựng cơ chế chính sách, tạo điều kiện khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào xây dựng và phát triển hạ tầng các khu công nghiệp theo quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng nhà xưởng, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Công khai quy trình trên trang web của tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan; đồng thời rút ngắn thời gian, giảm chi phí trong việc hoàn tất thủ tục hồ sơ giao đất, cho thuê đất trong các khu công nghiệp cho các doanh nghiệp.

Khuyến khích, định hướng cho doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp tập trung để có điều kiện đầu tư hạ tầng đồng bộ phục vụ và hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Đảm bảo tốt việc cung cấp cho doanh nghiệp về điện, nước, xử lý chất thải và dịch vụ thông tin liên lạc theo hướng hiện đại, tiện ích cao.

Quy hoạch và đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

2.1.2. Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực:

- Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới hệ thống trường dạy nghề trên địa bàn làm cơ sở đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển các trường dạy nghề trên địa bàn. Khuyến khích, ưu tiên xây dựng các trường có đầy đủ trang thiết bị phục vụ đào tạo những ngành nghề sử dụng công nghệ cao đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh. Phối hợp với Trung ương, tăng cường hợp tác với các tổ chức nước ngoài để đào tạo, nâng cao, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề.

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015, trong đó chủ trọng lực lượng lao động sẵn có và lực lượng lao động dự bị, đáp ứng được yêu cầu hiện tại, đồng thời phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển các ngành sử dụng công nghệ cao, trình độ cao của tỉnh. Chương trình đào tạo cần nghiên cứu xây dựng và phát triển trên cơ sở nhu cầu lao động của từng ngành kinh tế, tập trung vào chương trình dạy nghề, giúp phần nào giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

- Phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan Trung ương, các Viện, Trường đại học triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo lãnh đạo chủ chốt cho các doanh nghiệp, trang bị tầm nhìn và những kiến thức mới trong môi trường toàn cầu hóa. Xây dựng chương trình và tổ chức các khóa đào tạo giám đốc điều hành cho doanh nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia, các giám đốc điều hành có kinh nghiệm và uy tín trong khu vực và trong nước.

- Tiếp tục tích cực triển khai Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã. Hỗ trợ kinh phí đào tạo, cập nhật và bổ sung kiến thức cho các nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quá trình đào tạo lao động ngoài việc hướng dẫn kỹ năng chuyên môn cần chú ý giáo dục ý thức, kỷ luật lao động, hiểu biết của người lao động về quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình.

2.1.3. Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin:

- Công bố rộng rãi, đầy đủ và kịp thời: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch xây dựng; Quy hoạch sử dụng đất 2011-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015… và các loại quy hoạch ngành có liên quan quy hoạch xây dựng ngay sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt tại trụ sở cơ quan nhà nước, thông tin trên báo đài (kể cả phương tiện phát thanh địa phương), qua đó cải thiện rõ rệt tính minh bạch và khả năng tiếp cận các thông tin quan trọng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Thực hiện công khai minh bạch, hướng dẫn rõ ràng và thường xuyên cập nhật thông tin, tập trung trên các lĩnh vực quản lý xây dựng, đất đai, cấp giấy phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp, kê khai và nộp thuế, phí và lệ phí, hải quan. Công bố, công khai minh bạch bằng nhiều hình thức về quy trình thủ tục, thành phần hồ sơ, các loại biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết để hoàn thiện mẫu thủ tục hành chính, quy định thời gian giải quyết, các mức phí, lệ phí theo quy định để người dân và doanh nghiệp dễ hiểu và dễ thực hiện.

- Nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội trong tư vấn, lấy ý kiến và phản biện các chính sách của tỉnh. Tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp ý kiến về các quy định, chính sách của Nhà nước bằng cách tăng cường các cuộc đối thoại doanh nghiệp - chính quyền.

- Quy định cơ chế cụ thể, chi tiết việc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, tổ chức kinh tế áp dụng trên địa bàn tỉnh và công bố công khai quy định này.

- Cần minh bạch hơn thủ tục hành chính và kết quả giải quyết ở các ngành, các cấp; Xây dựng cơ chế ứng xử của cán bộ công chức tại công sở.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

2.1.4. Chỉ số thiết chế pháp lý:

Để có được lòng tin của doanh nghiệp vào thiết chế pháp lý, tỉnh cần tập trung thực hiện một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện hiệu quả Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nâng cao năng lực hoạt động của ngành tư pháp, nhất là nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng hoạt động xét xử các loại vụ án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự để doanh nghiệp tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật, qua đó doanh nghiệp tăng cường lựa chọn tòa án và trọng tài để giải quyết các tranh chấp về kinh tế.

- Có cơ chế giám sát và kiểm tra định kỳ để bảo đảm mọi phản ánh, khiếu kiện đều được ghi nhận và trả lời cho doanh nghiệp.

- Xã hội hóa một phần các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Khuyến khích mở các văn phòng luật sư và tăng cường dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của CBCC liên quan đến pháp luật. Trong chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài của thành phố có thêm chỉ tiêu về ngành nghề liên quan đến luật pháp và hành chính.

2.2. Duy trì và cải thiện hơn nữa chỉ số có vị trí cao, tăng bậc và các chỉ số tăng điểm nhưng giảm thứ bậc:

2.2.1. Chỉ số chi phí không chính thức:

- Liên tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính bảo đảm thực chất, gọn nhẹ, hiệu quả. Trọng tâm tập trung vào những vấn đề liên quan đến thuế, tài chính; thành lập doanh nghiệp, giảm chi phí trong giải phóng mặt bằng, nguồn lao động và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất - kinh doanh.

- Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính. Doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những yêu cầu đúng như những gì đã được niêm yết, công khai.

- Chuẩn hóa đội ngũ CBCC về trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, nhận thức và kỹ năng để đáp ứng nhu cầu công việc trong hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho người dân.

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát các bộ phận liên quan đến việc giải quyết các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp và có các quy định thưởng, phạt công khai, nghiêm khắc đối với những trường hợp lợi dụng vị trí làm việc gây khó khăn cho nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (chú trọng giám sát cộng đồng) đối với các lĩnh vực phân cấp cho địa phương như: đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, điều kiện sau đăng ký kinh doanh...

- Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị và địa phương tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật, thẩm quyền. Kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền, hống hách đối với nhân dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng.

2.2.2. Chỉ số chi phí gia nhập thị trường

Để duy trì và cải thiện hơn nữa chỉ số này cần phải:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính của tỉnh theo Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 08/9/2011.

- Rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bãi bỏ các giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không cần thiết. Kết quả rà soát thủ tục hành chính được niêm yết công khai, cập nhật thường xuyên để công dân, doanh nghiệp được biết.

- Nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa liên thông bằng cách tăng cường đầu tư cho cán bộ công chức; nâng cao kiến thức, kỹ năng, đặc biệt giáo dục là thái độ ứng xử của cán bộ công chức.

- Vận hành có hiệu quả cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia và công đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

2.2.3. Chỉ số thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước:

- Tất cả các Sở, ban ngành và các UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng, sửa đổi quy trình để có bước đột phá để giảm thiểu các quy trình, thủ tục không cần thiết.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của tất cả các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

- Nghiên cứu ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp sau đăng ký nhằm thực hiện hậu kiểm đối với hoạt động của doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn để giảm số cuộc thanh tra, kiểm tra của tất cả các cơ quan, tạo điều kiện để giảm thời gian của doanh nghiệp để thực hiện các quy định của Nhà nước.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành. Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình thống nhất một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một cơ quan nhà nước, nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân.

2.2.4. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các dịch vụ công hỗ trợ doanh nghiệp

- Nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả của các trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư 2011-2015, theo hướng lấy đối tượng khách hàng là doanh nghiệp làm trọng tâm. Tăng cường liên kết, phối kết hợp giữa các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp với trung tâm xúc tiến ở các huyện, thị xã, thành phố và các hiệp hội ngành hàng, tổ chức quốc gia và quốc tế (VCCI Cần Thơ, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phía nam…), Thương vụ Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan truyền thông đại chúng và doanh nghiệp. Phối hợp với các bộ, ngành, các tỉnh, tỉnh trong cả nước, các tổ chức xúc tiến đầu tư và thương mại, tổ chức các hội chợ thương mại kết hợp với hội chợ du lịch, xúc tiến đầu tư.

- Cũng cố và kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh và các Hiệp hội nghề nghiệp khác.

- Tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý thị trường, chống các hiện tượng buôn bán hàng lậu, hàng giả, lừa đảo trong kinh doanh, vi phạm bản quyền và gian lận thương mại…, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp theo các cam kết WTO.

- Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tư pháp, cơ quan thi hành án trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan Trung ương đào tạo, xây dựng đội ngũ luật sư có trình độ để có thể giúp đỡ, tư vấn doanh nghiệp trong các vụ chanh chấp hợp đồng kinh tế.

- Khuyến khích tạo điều kiện phát triển các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trên địa bàn: đào tạo, kế toán, tư vấn tài chính và thuế, tư vấn quản lý ….

2.2.5. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh:

- Đổi mới toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng bộ máy hành chính. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và tiên phong của lãnh đạo các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Quán triệt tới từng CBCC về quan điểm cần sáng tạo vận dụng các cơ chế chính sách trong việc giải quyết các công việc nói chung, đặc biệt là tháo gỡ các trở ngại đối với cộng đồng doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

- Thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo CBCC nắm vững các chính sách, quy định hiện hành trong khung khổ pháp luật để giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp được kịp thời, hiệu quả.

- Triển khai thực hiện chế độ khảo sát về sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước, qua đó kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém của các sở - ngành, huyện - thị xã - thành phố trong việc phục vụ nhân dân.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào các giải pháp trong Đề án này và các nhiệm vụ được giao theo chức năng của mình, từng sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực, địa bàn quản lý, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện cụ thể và phân công người chịu trách nhiệm từng phần việc.

Trước ngày 20 của tháng cuối quý, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá kết quả thực hiện Đề án của tỉnh và Kế hoạch hành động của ngành mình, cấp mình, báo cáo UBND tỉnh.

Giao Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được phân công cho các sở, ban, ngành, báo cáo UBND tỉnh.

2. UBND tỉnh đề nghị các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, các Hiệp hội nghề nghiệp khác và các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực hợp tác, tăng cường đối thoại với các cấp chính quyền, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thành chính quyền thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà./.

 


PHÂN CÔNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Các chỉ số thành phần

Nội dung

Hình thức Văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Cơ quan ban hành

Thời gian thực hiện

1

Chi phí gia nhập thị trường

Tiếp tục rà soát Quy chế phối hợp thực hiện một cửa liên thông trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh

Quyết định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban ngành tỉnh, Cục thuế tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013-2015

Tiếp tục rà soát Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp và khắc con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh

Quyết định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục thuế, Công an tỉnh, Sở thông tin truyền thông

UBND tỉnh

Năm 2013-2015

Tiếp tục rà soát Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013-2015

1

Chi phí gia nhập thị trường

Rà soát, cải tiến việc thực hiện các thủ tục hành chính của các ngành liên quan đến Doanh nghiệp (cấp phép xây dựng, PCCC, cấp phép đủ điểu kiện kinh doanh…) theo hướng hạn chế việc đi lại nhiều lần của doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục hành chính

Quyết định

Sở Xây dựng, Sở Công thương, Công an tỉnh

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013-2015

Triển khai Cổng thông tin Doanh nghiệp quốc gia, thực hiện bố cáo thành lập, giải thể doanh nghiệp qua Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia và thực hiện đăng ký kinh doanh trực tuyến qua mạng

Văn bản hướng dẫn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2013-2015

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm

Quyết định

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã

UBND tỉnh

Hàng năm

2

Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất

Phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2012

Rà soát quỹ đất công nhằm tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư nhất là các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Công bố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Hàng năm

2

Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất

Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Hàng năm

Xây dựng cơ chế hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận đất đai trên địa bàn tỉnh

Quyết định

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013-2015

3

Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin

Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết hợp hiện đại hóa việc ứng dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các sở ngành cấp tỉnh

Quyết định

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013

Xây dựng Trung tâm Dữ liệu tỉnh An Giang nhằm tăng cường độ mở của trang Web của tỉnh

Quyết định

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013

Tổng hợp các Quy hoạch, Kế hoạch, Chương trình, Quyết định cập nhật công khai trên trang web UBND tỉnh và trang web các cơ quan liên quan (nếu có), công khai các dự án kêu gọi đầu tư trên mạng thông tin điện tử của tỉnh tạo điều kiện các doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng.

Công bố chính thức

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn bản chấp thuận của UBND tỉnh

Hàng năm

3

Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin

Triển khai và hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các Sở, Ban ngành tỉnh

Quyết định

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013

4

Chỉ số thời gian để thực hiện các quy định của pháp luật

Quy chế quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Quyết định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục thuế, Công an tỉnh, các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013

Xây dựng Đề án "Bộ chỉ số đánh giá chất lượng cải cách hành chính tỉnh An Giang”

Đề án

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013

Rà soát, điều chỉnh quy trình xử lý, thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý của doanh nghiệp tại các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố cho phù hợp tình hình thực tế.

Báo cáo

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (Phòng kiểm soát thủ tục hành chính)

Các Sở, Ban ngành tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Hàng năm

 Thủ trưởng các đơn vị rà soát thủ tục đảm bảo việc xử lý đúng thời gian quy định, đúng quy trình tại đơn vị mình.

Báo cáo

Các Sở, Ban ngành tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, Ban ngành tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, Ban ngành tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

4

Chỉ số thời gian để thực hiện các quy định của pháp luật

Quy chế phối hợp kiểm tra liên ngành doanh nghiệp

Quyết định

Thanh tra tỉnh

Các Sở, Ban ngành tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013

5

Chi phí không chính thức

Điều chỉnh chế độ phụ cấp cho cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Quyết định

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, TX, TP

UBND tỉnh

Năm 2013

Ban hành quyết định phân cấp trong quản lý công chức, viên chức làm cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả làm việc, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, chủ động của các cơ quan, đơn vị

Quyết định

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013

Rà soát việc đảm bảo triển khai đúng quy chế thực hiện một cửa tại cơ quan hành chính địa phương được ban hành tại các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố

Quyết định

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Hàng năm

6

Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh

Tiếp tục rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo không còn chồng chép, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính Nhà nước

Quyết định

 Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành tỉnh 

UBND tỉnh 

Hàng năm

6

Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo tỉnh

Vận hành Quỹ đầu tư phát triển tỉnh An Giang theo cơ chế tự chủ để tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh

Kế hoạch

Sở Tài chính

Các Sở, Ban ngành tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Năm 2013 - 2015

7

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư và thương mại hàng năm

Quyết định

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Hàng năm

Triển Khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 04/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Kế hoạch

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2012-2015

Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển thị trường, thương hiệu đối với các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Quyết định

Sở Công thương

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ cung cấp thông tin tư vấn các chính sách thuế kịp thời, rộng rãi cho doanh nghiệp.

Kế hoạch

Cục Thuế tỉnh

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Hàng năm

Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trong thủ tục xuất nhập khẩu, thủ tục thông quan

Chương trình hoặc Kế hoạch

Cục Hải quan

Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Hàng năm

8

Đào tạo lao động

Đề án sáp nhập giữa các Trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề các huyện, thị

Đề án

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2012

Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về đào tạo và thu hút nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh

Quyết định

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013

Xây dựng Đề án đào tạo đội ngũ doanh nhân, nguồn nhân lực của các loại hình: Doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế hộ, trong đó, tăng cường mối quan hệ liên kết giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; chương trình đào tạo và đào tạo lại đội ngũ doanh nhân; chương trình đào tạo về khởi sự doanh nghiệp cho các sinh viên của tỉnh đang theo học các ngành kinh tế, pháp luật, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến và bảo quản nông, lâm, thủy sản,…; kiến thức về kinh doanh, pháp luật, hội nhập kinh tế quốc tế, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội…

Đề án

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Năm 2013-2015

8

Đào tạo lao động

Xây dựng Đề án thành lập “vườn ươm doanh nghiệp”, đây là nơi hình thành đội ngũ doanh nhân và hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm giảm thiểu tỉ lệ thất bại của doanh nghiệp trên thương trường, đặc biệt là những doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến bảo quản nông, thủy sản sau thu hoạch...

Đề án

Trường Đại học An Giang

Các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Năm 2013 - 2015

Thành lập Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hoặc Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh.

Quyết định

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hoặc Hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp

UBND tỉnh

Giai đoạn 2013-2015

Xây dựng cơ chế khuyến khích để thu hút đầu tư phát triển các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tế địa phương 

 Quyết định

 Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

UBND tỉnh

Năm 2013 

9

Thiết chế pháp lý

Xây dựng Quy chế cho phép Doanh nghiệp tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ công chức

Quyết định

Sở Nội vụ

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND tỉnh

Năm 2013

Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020.

Kế hoạch

Sở Tư Pháp

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp

UBND tỉnh

Giai đoạn 2013-2015

Rà soát các Quyết định do UBND tỉnh ban hành liên quan đến chính sách của Trung ương; thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách trong thời gian tới phù hợp với quy định Chính phủ

Báo cáo

Sở Tư pháp 

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp 

UBND tỉnh 

Hàng năm 

 Rà soát và xử lý các vụ việc liên quan đến đầu tư, quyền lợi của doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến trình thụ lý các vụ án, hạn chế thấp nhất tồn động. 

Báo cáo 

Sở Tư Pháp phối hợp Tòa án tỉnh, Viện Kiểm sát

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp

 Sở Tư Pháp

 Hàng năm

Có biện pháp tổ chức thi hành các vụ án đã được xét xử, tạo thuận lợi cho các bên chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật

Công văn

Cục Thi hành án

Các Sở, Ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Doanh nghiệp

Cục Thi hành án 

 Hàng năm

9

Thiết chế pháp lý

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách của tỉnh liên quan đến doanh nhân, doanh nghiệp, phát hiện, đề xuất bãi bỏ, sửa đổi những quy định phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. Nâng cao hiệu lực xét xử của tòa án về các vụ án kinh tế, vụ việc tranh chấp thương mại; tránh hình sự hóa các vụ án kinh tế, tranh chấp thương mại.

Báo cáo

Sở Tư pháp

Các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh

Sở Tư pháp

Hàng năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt “Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.989

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17