Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 190/2004/QĐ-TTg về việc quản lý dịch vụ chuyển phát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 190/2004/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 190/2004/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 190/2004/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ QUẢN LÝ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bộ Bưu chính, Viễn thông thực hiện quản lý nhà nước đối với dịch vụ chuyển phát (courier services) gồm:

1. Dịch vụ nhận, chia chọn, vận chuyển và phát trong nước và quốc tế bằng các phương tiện vật lý:

a) Thông tin trao đổi dưới dạng văn bản có địa chỉ hoặc không địa chỉ nhận, bao gồm cả dịch vụ có lai ghép (hybrid mail services) và thông tin quảng cáo trực tiếp (direct mail service);

b) Kiện, gói hàng hóa có địa chỉ nhận;

2. Dịch vụ chuyển phát nhanh gồm các dịch vụ quy định tại khoản 1 nêu trên, nhưng có yếu tố nhanh hơn về thời gian và có độ tin cậy cao hơn. Dịch vụ chuyển phát nhanh thuờng gồm các yếu tố gia tăng giá trị như nhận tại nơi gửi, được truy tìm và định vị, có chứng nhận phát, được thay đổi địa chỉ người nhận và các yếu tố gia tăng giá trị khác;

3. Những dịch vụ chuyển phát khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý dịch vụ chuyển phát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; định hướng chính sách phát triển dịch vụ chuyển phát ở Việt Nam và lộ trình mở cửa thị trường chuyển phát phù hợp với cam kết của Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bộ Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 190/2004/QD-TTg

Hanoi, November 8, 2004

 

DECISION

ON MANAGEMENT OF COURIER SERVICES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of December 25, 2001;
Pursuant to the Government's Decree No. 90/2002/ND-CP of November 11, 2002 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Post and Telematics;
At the proposals of the Minister of Post and Telematics and the Minister of Home

DECIDES:

Article 1. To assign the Ministry of Post and Telematics to perform the State management over courier services, including:

1. Services of domestic and international receipt, sorting, transportation and delivery by physical means:

a/ Information exchanged in form of addressed or non-addressed documents, including hybrid mail services and direct mail services;

b/ Addressed parcels and packs;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 190/2004/QĐ-TTg về việc quản lý dịch vụ chuyển phát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.665

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182