Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1896/2000/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1896/2000/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 24/03/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1896/2000/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả ;
Xét yêu cầu chỉ đạo công tác chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1.- Nay thành lập Ban Chỉ đạo chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Các thành viên của Ban chỉ đạo gồm:

1- Trưởng ban: Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân thành phố.

2- Phó Trưởng ban:

- Đồng chí Phạm Thị Kim Hồng, Giám đốc Sở Thương mại thành phố, Phó ban Thường trực ;

- Đồng chí Thân Thành Huyện, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó ban.

3- ủy viên :

- Đồng chí Trần Văn Lục, Chi Cục Trưởng Chi Cục Quản lý thị trường thành phố ;

- Đồng chí Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp thành phố;

- Đồng chí Trần Đình Phú, Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và môi trường thành phố ;

- Đồng chí Huỳnh Văn Lãm, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố ;

- Đồng chí Nguyễn Phước Thảo, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố ;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Giám đốc Thường trực Sở Tài chánh-Vật giá thành phố ;

- Đồng chí Trần Văn Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin thành phố ;

- Đồng chí Lý Văn Đàn, Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thành phố ;

- Đồng chí Trương Xuân Huệ, Phó Chánh Thanh tra Y tế thành phố ;

- Đồng chí Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố) ;

- Đồng chí Nguyễn Mộng Hưng, Chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng thành phố ;

- Mời Đồng chí lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tham gia Ban Chỉ đạo.

Điều 2.- Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn :

1- Giúp ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổ chức phối hợp giữa các quận-huyện, các ngành chức năng, đề xuất kịp thời các biện pháp thiết thực để thực hiện công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao.

3- Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo ủy ban nhân dân thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất kịp thời các vướng mắc (nếu có), các chính sách, chủ trương cần thiết để Thủ tướng Chính phủ, các Bộ-Ngành Trung ương xem xét chỉ đạo.

Điều 3.- Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện và các đồng chí có tên ở Điều 1 nói trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Ban Chỉ đạo 31/TW
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VPUB : PVP/KT, NC
- Tổ TM, NC, TH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH 
Võ Viết Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1896/2000/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.466
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31