Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2005/QĐ-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo cơ cấu AICO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 18/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 31/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 18/2005/QĐ-BTC NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ĐÈN HÌNH PHẲNG TRINITRON THEO CƠ CẤU AICO

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26/12/1991;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 1896/VPUB ngày 22/04/1996 về Hiệp định Khung về Hợp tác Công nghiệp ASEAN; công văn số 1746/VPCP-TCQT ngày 05/05/2000 về việc thành lập cơ cấu AICO; và công văn số 427/VPCP-QHQT ngày 24/01/2005 về giải quyết đề nghị của Cơ cấu AICO-SONY;
Căn cứ Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 02/02/1998 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy định về thẩm định phê chuẩn và quản lý thực hiện Cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO)" và Quyết định số 46/2001/QĐ-BCN ngày 12/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy chế quản lý thực hiện cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO)";
Để thực hiện Hiệp định về Hợp tác Công nghiệp ASEAN do các Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN ký ngày 27/04/1996 tại Singapore và Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về Hợp tác Công nghiệp ASEAN do các Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN ký ngày 21/04/2004 tại Singapore;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm) đối với số lượng Bóng đèn hình phẳng Trinitron (chưa lắp cuộn lái tia và cuộn khử từ) thuộc mã số 8540.11.10 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Công ty Viettronics Tân Bình của Việt Nam nhập khẩu từ Công ty Sony Electronics (Singapore) Pte. Ltd. của Singapore sản xuất theo cơ cấu AICO được Bộ Công nghiệp cho phép.

Điều 2: Khi nhập khẩu, công ty Vietronics Tân Bình phải xuất trình:

Giấy chứng nhận sản phẩm AICO số Sony/2000/2(A2) do Ban Thư ký ASEAN cấp ngày 07/3/2005(bản sao công chứng);

Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D do cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp theo quy định của Bộ Thương mại về Giấy chứng nhận xuất xứ của Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT).

Văn bản của Bộ Công nghiệp quy định số lượng bóng đèn hình phẳng Trinitron được nhập khẩu theo cơ cấu AICO (bản chính).

Điều 3: Các quy định về tổ chức thực hiện và quản lý cơ cấu AICO thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 02/02/1998 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy định về thẩm định phê chuẩn và quản lý thực hiện Cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO)", Quyết định số 46/2001/QĐ-BCN ngày 12/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy chế quản lý thực hiện cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO)", và các quy định về cơ chế báo cáo khác của Bộ Công nghiệp. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, Bộ Công nghiệp thông báo cho Bộ Tài chính để chỉ đạo cơ quan Hải quan địa phương truy thu thuế nhập khẩu và phạt theo quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số 182/2000/QĐ-BTC ngày 14/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE MINISTER OF FINANCE

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 18/2005/QD-BTC

Hanoi, March 31, 2005

 

DECISION

PROVIDING FOR THE IMPORT DUTY RATE APPLICABLE TO TRINITRON FLAT PICTURE TUBE UNDER THE AICO STRUCTURE

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Article 4 of the Law on Export Tax and Import Tax, which was passed on December 26, 1991, by the VIIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, at its 10th session;
Based on the Prime Minister's opinions in Official Letters No. 1896/VPUB of April 22, 1996, on the Framework Agreement on ASEAN Industrial Cooperation; No. 1746/VPCP-TCQT of May 5, 2000, establishing the AICO structure; and No. 427/VPCP-QHQT of January 24, 2005, on settlement of proposals of the AICO-SONY structure;
Pursuant to the Industry Ministry's Decision No. 07/1998/QD-BCN of February 2, 1998, promulgating the Regulation on approval evaluation and implementation management of the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) structure, and Decision No. 46/2001/QD-BCN of October 12, 2001, promulgating the Regulation on implementation management of the AICO structure;
In order to implement the Agreement on ASEAN Industrial Cooperation, signed on April 27, 1996, in Singapore, by the ASEAN Economic Ministers, and the Protocol signed on April 21, 2004, in Singapore, by the ASEAN Economic Ministers, amending the Agreement on ASEAN Industrial Cooperation,

DECIDES:

Article 1.- The import duty rate of 0% (zero percent) shall apply to Trinitron flat picture tubes (not yet fitted with deflection coils or demagnetization coils) under Subheading No. 8540.11.10 in the Preferential Import Tariffs, issued together with the Finance Minister's Decision No. 110/2003/QD-BTC of July 25, 2003, which are imported by Vietnam's Vietronics Tan Binh Company from Singapore's Sony Electronics (Singapore) Pte. Ltd., under the AICO structure with the Industry Ministry's permission.

Article 2.- When conducting import, Vietronics Tan Binh Company must produce:

- A notarized copy of the AICO product certificate coded Sony/2000/2(A2), granted on March 7, 2005, by the ASEAN Secretariat;

- The certificate of origin, Form D, granted by a Singaporean competent agency under the Trade Ministry's regulations on certificates of origin of the Agreement on the Common Effective Preferential Tariffs (CEPT).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2005/QĐ-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo cơ cấu AICO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.699
DMCA.com Protection Status