Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Dự án Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020

Số hiệu: 1733/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 28/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN “NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHỦ LỰC CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020” NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Liên Bộ Tài chính - Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh phê việc phê duyệt dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 397/TTr-SKHCN ngày 13/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện "Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020" năm 2013, cụ thể như sau:

1. Tên Dự án: Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020.

2. Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định.

3. Nội dung:

a. Đánh giá công nhận Phòng thử nghiệm điện theo tiêu chuẩn ISO 17025.

b. Tuyển chọn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình thí điểm áp dụng các công cụ hỗ trợ cải tiến năng suất - chất lượng:

- Tiếp tục hỗ trợ 03 doanh nghiệp đã triển khai thí điểm năm 2012.

- Tuyển chọn 02 doanh nghiệp mới năm 2013.

c. Tập huấn nghiệp vụ tiêu chuẩn, chất lượng, các công cụ quản lý để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ở doanh nghiệp:

- Tổ chức lớp tập huấn về tiêu chuẩn hóa cho doanh nghiệp.

- Tổ chức lớp tập huấn về 07 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng.

d. Đào tạo chuyên gia đánh giá về năng suất chất lượng, phương pháp tính chỉ số năng suất TFP.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2013.

5. Kinh phí thực hiện: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

6. Nguồn kinh phí: Kính phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2013 đã giao dự toán cho Sở Khoa học và Công nghệ

Điều 2. Giám đốc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí được phê duyệt tại Điều 1 đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán tài chính theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện Dự án Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.810

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168