Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 172/QĐ-UB năm 1981 quy định về giữ xe 2 bánh tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 172/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 28/08/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 172/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH GIỮ XE 2 BÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962; .
- Căn cứ Nghị định số 24/CP ngày 2 tháng 2 năm 1976 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chánh quyền Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trong lãnh vực quản lý kinh tế;
- Căn cứ quyết định 390/QĐ-UB ngày 13 tháng 6 năm 1981 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đăng ký giá, niêm yết giá và chống đầu cơ nâng giá;
- Để ổn định việc chấp hành giá giữ xe 2 bánh tại thành phố và để phù hợp với tình hình giá cả thị trường tại thành phố;
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Giao cho Ủy ban Vật giá thành phố trao đổi với Sở Tài chánh tuỳ tình hình cụ thể quy định giá biểu và nội quy giữ xe 2 bánh tại thành phố.

Điều 2. – Các cá nhân và đơn vị khai thác các bãi giữ xe phải niêm yết giá, chấp hành đúng giá biểu và nội quy giữ xe theo quy định của thành phố.

Điều 3.- Vi phạm điều 2 sẽ xử lý như sau:

a) Vi phạm lần thứ 1:

- không niêm yết giá phạt 50đ00;

- thu quá giá từ trên giá quy định đến 2 lần, phạt 100đ00;

- thu quá giá từ trên 2 lần quy định, phạt 150đ00;

- không thực hiện đúng nội quy quy định bãi giữ xe, phạt 100đ;

- thái độ làm cản trở đoàn kiểm tra, phạt 100đ00;

b) Vi phạm lần 2:

- không niêm yết giá, phạt 100đ00;

- thu quá giá: từ trên giá quy định đến 2 lần phạt 200đ00;

- thu quá giá từ trên 2 lần quy định, phạt 300đ00;

- không thực hiện đúng nội quy quy định bãi giữ xe phạt 150đ;

- thái độ làm cản trở đoàn kiểm tra phạt 200đ00 và tuỳ mức độ vi phạm có thể rút giấy phép khai thác tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc truy tố trước pháp luật.

- riêng đối với các bãi giữ xe không có giấy phép sẽ bị phạt bằng 2 lần số tiền thu thực tế giữ xe hiện có tại bãi và tuỳ thái độ mà có thể truy tố trước pháp luật.

c) Đối với cán bộ, nhân viên Nhà nước tham gia giữ xe ngoài giờ làm việc nếu vi phạm các điểm trên thì ngoài các hình thức xử lý đã nêu trên còn bị thi hành kỷ luật của cơ quan.

Điều 4.- Giao cho Ủy ban Vật giá thành phố, Sở Tài chánh thành phố cùng kết hợp với Ban Tài chánh- giá cả quận, huyện tổ chức kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm ở điều 3 nói trên.

- Tiền phạt các vụ xử lý nộp vào ngân sách quận, huyện và trích thưởng 15% cho cán bộ tham gia đoàn kiểm tra.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định 248/QĐ-UB ngày 30-6-1980.

Điều 6.– Các đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 172/QĐ-UB năm 1981 quy định về giữ xe 2 bánh tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.279
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238