Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2004/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định 150/2002/QĐ-UB quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và ngoài nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 17/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 04/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 17/2004/QĐ-UB

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 150/2002/QĐ-UB NGÀY 25/10/2002 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM DỰ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Kết luận số 103-KL/TU ngày 19/12/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XVI) tại Hội nghị lần thứ 44, Kết luận số 111-KL/TU ngày 02/02/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XVI) tại Hội nghị lần thứ 46 và Nghị quyết số 86/2003/NQ-HĐND9 ngày 17/12/2003 của Hội đồng Nhân dân tỉnh;
- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Đối ngoại tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh bổ sung Quyết định số 150/2002/QĐ-UB ngày 25/10/2002 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và ngoài nước như sau:

1- Khoản 2 Điều 1 được điều chỉnh bổ sung như sau:

“2- Đối tượng và phạm vi áp dụng: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh có hàng hoá thuộc các nhóm hàng, mặt hàng khuyến khích do UBND tỉnh công bố hàng năm tham dự trực tiếp tại hội chợ, triển lãm trong nuớc và nước ngoài.”

2- Khoản 3 Điều 1 được điều chỉnh bổ sung như sau:

“3- Nguyên tắc hỗ trợ:

- Các doanh nghiệp có hàng hoá nêu trên tham gia trực tiếp tại hội chợ, triển lãm (thông qua thư mời và đăng ký thuê gian hàng), mỗi năm mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ 1 lần hội chợ, triển lãm trong nước và 1 lần hội chợ, triển lãm nước ngoài; riêng các mặt hàng thuỷ sản, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm cơ khí, hậu titan, dứa, dừa không hạn chế số lần tham dự hội chợ, triển lãm.”

3- Khoản 4 Điều 1 được điều chỉnh bổ sung như sau:

“4- Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ thực hiện bằng 50% mức chi phí thực tế nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng/1 doanh nghiệp đối với tham dự ở nước ngoài và 15.000.000 đồng/1 doanh nghiệp đối với tham dự ở trong nước cho các khoản chi phí tham dự hội chợ, triển lãm sau:

- Chi phí thuê gian hàng.

- Chi phí vận chuyển hàng mẫu.”

Các điều khoản khác của Quyết định 150/2002/QĐ-UB ngày 25/10/2003 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2: Quyết định này được áp dụng kể từ ngày 1/1/2004.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Thương mại và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban liên quan, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Đối ngoại và Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2
- TT Tỉnh uỷ
- TT HĐND tỉnh
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Báo, Đài PTTH
- Lãnh đạo VP
- Lưu VP, K6, K7, TTXT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2004/QĐ-UB điều chỉnh Quyết định 150/2002/QĐ-UB quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm trong nước và ngoài nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.236.13