Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2002/QĐ-BTS về Danh mục thuốc thú y thủy sản được phép sử dụng và hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Số hiệu: 17/2002/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 24/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN

********


Số: 17/2002/QĐ-BTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Hà Nội , Ngày 24 tháng 05 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 03/2002/QĐ-BTS ngày 21/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc thú y thuỷ sản;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc thú y thuỷ sản được phép sử dụng và hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra chất lượng và vệ sinh thuỷ sản, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông có quản lý thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Việt Thắng 

DANH MỤC

THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BTS  ngày 24 tháng 5 năm năm 2002)

I. THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN CÓ CHƯA HOẠT CHẤT KHÁNG SINH

Thứ tự

Tên thương mại

Hoạt chất kháng sinh

Công dụng

Nhà sản xuất

1

A-F-S

Ampicilline, Sulfacetamide, Flumequine

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột, mất nhớt, lở loét, cụm vây ở cá và bệnh đỏ thân, hoại tử, các bệnh ký sing trùng và nấm ở tôm

Công ty thuốc thú y Trung ương 2

2

ALLOX

ALOX Norfloxin Vim-N333

Norfloxacin 300 for shrimp/

Norfloxacin 200 for shrimp

Norflox fort

Norfloxacin

Norfoxacin

Phòng trị các bệnh thối mang, viêm ruột ở cá và hoại tử, thối đuôi, phát sáng ở tôm

Công ty thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ

Công ty VIMEDIM Cần Thơ

Công ty liên doanh sản xuất thú y Bio-pharmachemie

Công ty dược phẩm thú y thuỷ sản Lonh An

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Thông

3

Amodazin

Amoxycillin, Trimehtoprim, Sulfamethoxy

Trị bệnh đốm đỏ, viêm ruột và các bệnh nhiễm trùng khác

Công ty VIMEDIM Cần Thơ

4

AMPICOLI-FORT

Ampicillin, Colistin, Kanamycin, Sulfadimedin

Phòng và trị các bệnh vi khuẩn ở tôm cá

Công ty dược phẩm thú y dược phẩm Long An

5

Ampi-ColiTrim

Ampicillin, Sulfamid, Trimethoprim

Phòng trị bệnh nhiễm trùng đường ruột, đốm đỏ, tuột vẩy ở cá và bệnh phồng nắp mang, thối đuôi ở tôm

Công ty thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

6

Ampi-enrotrimlyte

Enrofloxacin, Ampicillin trihydrate, Sulfadimidin sodium, Trimethoprim

Phòng trị các bệnh lở loét, thối vây, trắng đuôi trên cá

Công ty TNHH Quốc Minh

7

AMPI-TRISUL

Sulfamethoxazole, Ampicicline, Trimethoprim

Phòng trị bệnh đen mang, đốm nâu, đốm đỏ, viêm ruột, xuất huyết trên cá, tôm

Công ty thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ

8

Anti-Vibrio f/S2

Sulfamethoxazole, Trimethoprim, Flumequine

Trị các bệnh mang đỏ, mang đen, mòn đuôi ở tôm

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

9

Bacampe

Ampicillin,Sulfamethoxyporidazin, Trimethoprim

Trị bệnh viêm ruột, đỏ mang, phồng nắp mang, hoại sinh vỏ tôm

Công ty chăn nuôi thú y Cai Lậy

10

BAC-KILL-PLUS (Sultrim plus)

Sulphadimidine sodium, Trimethoprim, Colistin sulphate

Phối hợp giữa kháng sinh và sulphamid làm tăng phổ kháng khuẩn, phòng trị các bệnh đường ruột, rụng râu

Công ty TNHH thương mại và sản xuất thú y Nam Long

11

BASA TRIM FORT

Norfloxacin, sulfadiazin, sulfathiazon, Trimethoprim

Diệt vi khuẩn

Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

12

Biosultrim for shrimp

Sultrim USP

Trimethoprim, Sulfadimidine

Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng mang,... giúp vết thương mau lành

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

Công ty TNHH Thuốc thú y Cửu Long

13

Cefadroxil

Cefadroxil

Trị bệnh vi khuẩn (đốm đỏ, viêm ruột,...)

Công ty chăn nuôi thuốc thú y Cai Lậy

14

CEPHACIN FORT

Cefalecin

Phòng và trị các bệnh vi khuẩn ở tôm cá

Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

15

Cephathadon-of

Olaquyndox, Cephalexin

Phòng trị các bệnh lở loét, đốm đỏ, tuột vẩy, mòn đuôi, sình bụng, lồi mắt ở cá

Công ty thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ

16

Cephenro

Enrofloxacin, Cephalexin, Colistin sulfat

Phòng trị bệnh thối mang, đen mang, đỏ mang, rụng các phụ bộ và các bệnh ở cá: bệnh đường ruột, xuất huyết trắng đuôi, đốm dỏ

Cơ sở dược thú y Khoa Nguyên

17

Cipro-plus

Ampicillin, Gentamycin, Cifrofloxacin, Colistin

Phòng trị bệnh lở loét, bệnh đốm đỏ, bệnh tuột nhớt ở cá và bệnh phồng nắp mang, đen mang, phát sáng, thối đuôi ở tôm

Công ty thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ

18

CIPRO. TRIM

 Cipro floxacin, Sulfadiazin, Trimethoprim

Phòng và trị các bệnh trắng đuôi, xuất huyết, thối mang, tuột nhớt, đốm đỏ ở cá và bệnh rụng các phụ bộ và các bệnh do vi khuẩn ở tôm

Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản An Giang

19

Ciprofloxacin

Vita-soulup

Ciproflox 100/Ciproflox fort

 

Ciprofloxacin HCI VSP 24

 Ciprofloxacin

Phòng trị bệnh đen mang, đỏ thân, đóng rong, sưng phồng mang ở tôm

Công ty Thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

Công tyTNHH Thương mại - dịch vụ Hoàng Thông

20

Ciprogen plus for fish

Ciprofloxacin, gentamycin, colistin sulfate

Phòng trị bệnh đốm đỏ, tuột nhớt, nhiễm trùng đường ruột ở cá

Công ty liên doanh sản xuất thuộc thú y Biopharmachemie

21

Ciprotrim plus for fish

Ciprofloxacin, Trimethoprim

Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn ở cá

Công ty liên doanh sản xuất thuộc thú y Biopharmachemie

22

Coli - Flumyccin

Flumequyn, Colistin, Neomycin

Phòng trị bệnh mang đỏ, bệnh thối đuôi, phồng nắp mang, hoại sinh vỏ tôm, tuột vảy, lở loét, đốm đỏ, xuất huyết vây, đuôi, mang và toàn thân ở cá

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

23

Coli Norgent

Colistin sulfate, Norfloxacine, Gentamycin sulfate, Trimethoprim

Trị các bệnh đường tiêu hoá, đốm đỏ ở cá

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

24

Coli- Neoflum for shrimp

Glucan- Coliflumneovit

Colistin sulfate, Flumequin, Neomycin sulfate

Trị bệnh phát sáng, đỏ thân, sưng phồng mang

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Biopharmachemie

Công ty TNHH Quốc Minh

25

Coli - Tialin complex

Colistin sulfate

Phòng trị bệnh mang đỏ, bệnh thối đuôi, phồng nắp mang, hoại sinh vỏ tôm, tuột vảy, lở loét, đốm đỏ, xuất huyết vây, đuôi, mang và toàn thân ở cá

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

26

Cotrimax - LX

Sulfadimidin, Sulfadiazine, Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Phòng trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết toàn thân, thối đuôi, đen mang, ăn không tiêu ở tôm, cá

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

27

Cotrym - Fort

Trimethoprim, Sulfamethoxazole

Phòng trị bệnh phát sáng, đỏ thân, nhiễm khuẩn máu, tuột nhớt ở cá, tôm

Công ty Thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ

28

Cyprogenco - Fort

Cyproloxacin, HCI, Gentamycin sulfate, Colistin sultat

Phòng trị bệnh thối mang, đen mang, đỏ mang, thối mang, các bệnh ở cá: bệnh đường ruột, xuất huyết trắng đuôi, đốm đỏ

Cơ sở Dược thú y Khoa Nguyên

29

DA I - TRIM

Sulfamethoxazole 10% Trimethoprim 2%

Có khả năng ngăn chặn vi khuẩn ở diện rộng đặc biệt là Vibrio

AQUA Progress Co.,Ltd Thái Lan C.P Progress Co.,Ltd Thái Lan Công ty TNHH Chăn nuôi CP.Việt Nam

30

EGC - MYCIN FOR SHRIMP Colenrogenta - Glucan

Enrofloxacin, Gentamycin sulfate, Colistin sulfate

Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng toàn thân, làm sạch các vết dơ trên thân tôm

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Biopharmachemie

Công ty TNHH Quốc Minh

31

EM - 55

Erythromycin

Phòng xử lý các bệnh do vi khuẩn Gram gây ra

OMEGA Đài Loan

32

Enro - Colistin for fish

Enrofloxacin HCI, Clolistin sulfate

Phòng trị bệnh đốm đỏ, tuột nhớt, nhiễm trùng đường ruột, chướng bụng ở cá

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Biopharmachemie

33

Enro - Plus

Gentamycin, amxicilin, Bromhecin, Colistin, enrofloxacin

Phòng trị các bệnh lở loét, đốm đỏ, tuột vẩy, mòn đuôi ở cá và bệnh mòn đuôi, cụt râu, bệnh đỏ mang, phát sáng ở tôm

Công ty Thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ

34

ENRO-SLUTRYL

Enrofloxacin, Sulfadiazin,

Trimethoprim Enrofloxacin HCI

Phòng trị bệnh đường ruột, ngoài da. Diệt các loài vi khuẩn G+

Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

35

ENRO - C for shrim/Enroflox - accin for fish

Enrofloxacin

Ngăn ngừa các bệnh phát sáng do Vibrio. Phòng và trị các bệnh phồng nắp mang, mang đen, vàng mang và nhiễm trùng đường ruột

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Biopharmachemie

36

Enrofloxacin

Enro B

Vime - Antidisea Vimenro Enrocin

Lave.enroflox - S Enroflox fort TOBA - enrocin

Enroflox/enroci - n 10 Norfox - USP/Enrocin Plus

Enrofloxacin

Phòng trị các bệnh lở loét, đốm đỏ, tuột vẩy, mòn đuôi, sình bụng, lồi mắt ở cá và bệnh mang đen, phồng nắp mang, rung phụ bộ, thối đuôi, phát sáng ở tôm

Công ty Thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ

Công ty Thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tô Ba

Cơ sở Dược thú y Khoa Nguyên

Công ty Dược phẩm thú y Long An

37

Enrokacol

Enrofloxacin HCI, Kanamycine sulfate, Colistin sulfate

Phòng trị các bệnh của cá tôm: đốm đỏ, đỏ mỏ, đỏ kỳ, rụng râu càng, phát sáng, kém ăn, nhiễm khuẩn đường ruột, dạ dày, ruột xuất huyết

Công ty TNHH Thuốc thú y Hậu Giang

38

Enrokanacin

Enrofloxacin kanamycin sulfat

Phòng trị bệnh thối mang, đen mang, đỏ mang, rụng các phụ bộ, phát sáng, các bệnh ở cá: xuất huyết, lở loét, sưng nắp mang

Cơ sở Dược thú y Khoa Nguyên

39

ENRO - STREP FOR SHRIM

Enrofloxacin Streptomycin sulfate

Phòng ngừa và điều trị các bệnh đen mang và phồng nắp mang. Trị các bệnh nhiễm khuẩn làm hoại tử phụ bộ

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Biopharmachemie

40

EBS

Enrofloxacin, Streptomycin,

- Điều trị các bệnh ghẻ, lở loét do vi trùng gây ra trên cá

Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

41

ETS

Sulfamethoxazole, erythromycin, Trimethoprim

Trị các bệnh đốm đỏ, lở loét, viêm ruột, đỏ đuôi, đen mang, thối đuôi, xuất huyết vây, đuôi, mang

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

42

F - rocol

Flumequin, Colistin sulfate, enrofloxacin

Phòng và trị các bệnh đỏ thân, xuất huyết, sưng mang, đỏ mang, đen mang, rụng đuôi ở tôm và trị các bệnh lở loét toàn thân, bệnh đường hô hấp ở cá

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

43

F - nekasul

Flumequin, Neomycin, Sulfadimidin, Kanamyccin

Phòng ngừa và điều trị các bệnh đen mang, vàng mang và phồng nắp mang. Trị các bệnh nhiễm khuẩn ở cá

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

44

F2 for fish/Bioflum for fish/ F2 for shrimp

9 - Fluoro- 6,7 dihydro- 5 methyl- 1 - oxo- 1H,5H- pyrido[3,2,1- ij]quinoline- 2- carboxylic acid

Phòng trị bệnh nhiễm trùng ở cá: đốm đỏ, nhiễm trùng đường ruột, xuất huyết hậu môn, nhiễm trùng đường máu

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Biopharmachemie

45

Flobacin for shrimp/Flobac ol for shrimp

(+) - 9- Fluoro- 2,3 - dihydro- 5- methyl - 110- (4- methyl- 1- piperazzinyl) - 7- oxo- 7H- pyrido [1,2,3- de]- 1,4- benzoxazine- 6- carboxylic acid,

Phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn ở tôm

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Biopharmachemie

46

FLUM - CRD

Flumequin, Neomycin

Phòng trị bệnh mang đen, gan vàng, hoại tử phụ bộ

Công ty Thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

47

Flume Bath F/S2

Flumequine, Neomycin sulfate

Thuốc tắm trị bệnh tôm cá

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

48

Flumecol - Neo

Flumequine, Colistin, Neomycine

Phòng trị bệnh lở loét, trắng da, đốm đỏ, sình bụng, tuột nhớt ở các loại cá lóc, basa, cá He, cá Chày

Công ty TNHH Thuốc Cần Thơ

49

Flumecol B

Mequincolis

Flumequine, colistin

Phòng trị bệnh mang đỏ, mang đen, mòn đuôi

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

50

Flumecol T

Flumequine, colistin

Phòng trị bệnh mang đỏ, mang đen, mòn đuôi

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

51

Flumecolin

Flumequin sulfate, Colistin sulfate

Phòng trị bệnh thối mang, rụng các phụ bộ và các bệnh do vi khuẩn gây ra, các bệnh ở cá: bệnh đường ruột, xuất huyết hậu môn, trắng đuôi, tuột nhớt, đốm đỏ

Cơ sở Dược thú y Khoa Nguyên

52

Flumelinco

Flumequine, Lincomycine

Phòng trị bệnh lở loét toàn thân, bệnh lòi mắt, viêm ruột, đỏ đuôi, đen mang, xuất huyết vây, đuôi, mang, thối đuôi

Công ty TNHH Thuốc Cần Thơ

53

Flumequin 10

Flumequin sulfate, Colistin sulfate

Phòng trị bệnh thối mang, đen mang, đỏ mang, rụng các phụ bộ các bệnh ở cá: bệnh đường ruột, xuất huyết trắng đuôi, đốm đỏ

Cơ sở Dược thú y Khoa Nguyên

54

Flumequin 10% Vimecol for fish/Vimequin e 10 Flumequin

Flume - K

Flumequine Fort

Flumequine

Phòng trị các bệnh hoại tử, ăn mòn vỏ kitin

Công ty Thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

55

Flumycin

Flumequine, Neomycin

Đặc trị các bệnh đỏ thân, lở loét toàn thân, đen mang, phồng nắp mang, rụng đuôi, phát sáng ở tôm và đặc trị các bệnh viêm đường tiêu hoá, đường hô hấp, lở loét toàn thân

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

56

Fluquin

Flumequin sodium

Phòng và trị các bệnh phát sáng, nấm, mòn đuôi, đỏ mang, đen mang, rụng đuôi ở tôm và các bệnh lở loét toàn thân, tuột vẩy, đốm đỏ ở cá

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

57

Genta- Colenro

Gentamycin, Sulfate, Colistin, enrofloxacin

Trị bệnh lở loét, viêm ruột, tuột nhớt, tuột vảy, mòn đuôi

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

58

Gentamycin, Sulphat BP

Gentamycin sulphat

Phòng trị bệnh đường ruột, mòn râu, đứt đuôi, mang đen ở tôm

Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Hoàng Thông

59

Genty Flum

Gentamycine, Flummequine, Colistin

Phòng trị bệnh đốm đỏ, phát sáng, đỏ thân ở tôm và bệnh lở loét, tuột nhớt, trùng mỏ neo ở cá

Công ty TNHH Thuốc thú y Cần Thơ

60

Gregacin

Monensin 4%, Norfloxacin Nicotinate 30%

Phòng trị bệnh phân trắng, trị bệnh ký sinh trùng đường ruột

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

61

KANA - AMPICOL FOR FISH Colampi - Kanavit

Kanamycin, Ampicillin trihydrate, Colistin sulfate, Paracetamol

Phòng trị bệnh đốm đỏ, tuột nhớt, nhiễm trùng đường ruột, chướng bụng ở cá

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Biopharmachemie

Công ty TNHH Quốc Minh

62

KANEQUI - NE - ADE FOR SHRIMP NCK - Flum - Anavit

Kanamycin sulfate, Neomycin sulfate, Flumequine,

Colistin suulfate

Khống chế và tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh rụng râu, rụng phụ bộ. Phòng và trị chứng đốm đen, đỏ thân, nhiễm trùng ở mang giúp mang hô hấp tốt.

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Biopharmachemie

Công ty TNHH Quốc Minh

63

Kháng sinh tôm

Norfloxacin, Kanamycin

Trị bệnh do nấm trên đường tiêu hoá và gây hại trên vỏ tôm.

Công tyVEMEDIM Cần Thơ

64

LAVE.LINCONC

Lincomycin, Colistin, Norfloxacin

Phòng và trị các bệnh vi khuẩn ở tôm cá

Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

65

LAVE.QUYL.KANA

Flumequyl, Kanamycin, Neomycin

Phòng và trị các bệnh lở loét toàn thân, đốm đỏ, trắng đuôi, tuột nhớt ở cá

Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

66

Lyncotryl Fort

 Lincomycin sulfate, Trimethoprim, Sulfamethoxazole

Phòng trị bệnh đốm nâu, phát sáng đỏ thân, đốm đen, sưng mang, mòn đuôi, rụng râu, gãy càng

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

67

N-200

1-Ethyl_6-Fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7(-1-piperazinyl)-3-quinoline-carboxylic acid, Sorbitol

Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng trên cá

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie

68

N-300

Norfloxacin hydrochloride 30%

Diệt khuẩn đặc biệt là Vibrio gây bệnh cho tôm

AQUA Progress Co., Ltd Thái Lan

C.P progress Co., Ltd Thái Lan

Công ty TNHH Chăn Nuôi CP Việt Nam

69

NEO-FLUM (FOR SHRI-MP)/NEO

Flum for fish

Glucan-Flumneocin

Flumequine, Neomycin sulfate

Tiệt diệt các vi khuẩn gây bệnh sưng mang, thối rữa nắp mang, nhiễm trùng phụ bộ đỏ thân

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

Công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Minh

70

Neolumecol

Flumequine, Neomycine sulfate

Phòng trị các bệnh của cá tôm: đốm đỏ, đỏ mỏ, đỏ kỳ, rụng râu càng, phát sáng, kém ăn

Công ty TNHH Thuốc thú y Hậu Giang

71

NORBACTRI- M FOR FISH

Trimethoprim, Noflxacin, sulfachloropyridazi - ne

Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng ở cá

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

72

Norcogen for fish

Norfloxacin HCI, Colistin sulfate, Gentamycin sulfate

Phòng trị bệnh đốm đỏ, tuột nhớt, xuất huyết hậu môn ở cá

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

73

Norlo - Septryl

Norfloxacin, Trimethoprim, Sulfamethoxazole

Phòng trị bệnh đốm nâu, phát sáng, đỏ thân, bệnh vi khuẩn dạng sợi, ăn mòn vỏ kitin

Xưởng thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

74

OF - MYCIN

Norfloxacin, Colistin, Sulfamid, Trimethoprim,

Phòng trị bệnh đóng rong, tổn thương phụ bộ, đỏ thân, đen mang ở tôm và bệnh đốm đỏ, tuột nhớt ở cá

Xưởng thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

75

Oxaldin for shrimp/Bio-Flox for fish

(+) - 9 - Fluoro- 2,3- dihydro- 3- methyl1- 10- (4- methyl1- 1- pipezinyl) - 7 - oxo- 7H- pyrido[1,2,3- de]- 1,4- benzoxazine- 6- carboxylic acid

Phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm khuẩn ở tôm

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

76

Oxocol for fish

Oxolinic acid, Colistin sulfate, vitamin D3, E, sorbitol, inositol

Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn ở cá

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

77

Oxolinic 30% for shrimp/oxonic for shrimp PRAWNOX/o - xolin 20/

Oxolinic 20

Oxolinic acid 20

Oxolinic acid

Prawnox

Ultra - septic 01

Oxolinic acid

Phòng và trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Vibro spp, Pseudomonas spp, aerromonas. Phòng và trị các bệnh phồng nắp mang, đỏ mang, đen mang, nhiễm trùng đường ruột

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

AQUA Progress Co., Ltd Thái Lan

C.P Progress Co., Ltd Thái Lan

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

Công ty TNHH Thuốc thú y Long

Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Hoàng Thông

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

78

PIZOMEX

1 - Ethyl- 6 Fluoro- 1,4 Dihydro- 7(4- methyl1- 1- piperazzyny1)- 4oxo- 3 qiunolinecarboxyli c acid methanesulphonate dihydrate 0.6% W/W

Kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng. Trị bệnh do Vibro, nhiễm trùng đường ruột

WOCKHARDT Co., Ltd Ấn Độ

79

Sulfa - Prim 01

 Sulfamethoxazzole, Trimethoprim

Diệt các mầm bệnh, trị bệnh cụt râu, đen mang, loét thân

Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

80

Sulfadiazine sodium

Sulfadiazine sodium

Phòng trị bệnh đường ruột, phân trắng của tôm

Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Hoàng Thông

81

Sulfatrim Fort

Sulfamethoxazole, Suldimidine, Sulfadiazine, Trimethoprim

Phòng trị bệnh đốm nâu, đốm đỏ, bệnh vi khuẩn dạng sợi, rụng râu, gãy càng, ăn không tiêu ở tôm, cá

Công ty TNHH Thuốc thú y Cần Thơ

82

SULTRIM 48% FOR SHRIMP

Trimethoprim, Sulfadizine

Đặc trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột ở tôm

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

83

Sultrim USP

Sulfadimidine, Trimethoprim

Phòng trị một số bệnh như hoại tử các phụ bộ, chân càng bị rụng, bệnh phát sáng, đen mang ở tôm và các bệnh đốm đỏ, lở loét, tuột vảy, sưng nắp mang ở cá

Công ty Mekongvet

84

Tiamulin

Tiamulin hydrogen fumarate

Phòng trị bệnh đường ruột, đứt đuôi ở tôm

Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Hoàng Thông

85

TMT FORT

Trimethoprim, sulfadiazin

Phòng trị bệnh thối mang, xuất huyết, trắng đuôi ở cá

Công ty Dược phẩm thù y thuỷ sản Long An

86

Trimesul

Sulfadimidin, sodium, Sulfadizine sodium, Sulfamethoxazole, Trimethoprim

Trị bệnh đường tiêu hoá, chướng hơi, lở loét, tuột nhớt ở cá

Công ty VIMEDIM Cần Thơ

87

Trisulfa - F

Sulfacetamide, sulfadimidine, sulfadiazine, Pyrimethamine, Flumeqiune

Trị bệnh nhiễm trùng đường ruột, mất nhớt, lở loét, cụt vây ở cá và bệnh đỏ thân, hoại tử, các bệnh ký sinh trùng và nấm ở tôm

Công ty Thuốc thú y Trung ương 2

88

Ultra - Septic 02

Netromycine, Ferric ammonium cirtrat

Phòng trị bệnh nhiễm khuẩn, bệnh phát sáng do Vibro, viêm đường ruột, cụt râu, đen mang

Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

89

Vimecol for Shrimp

Flumequine, colistin

Đặc trị bệnh trên tôm, kháng khuẩn mạnh

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

90

Viniflum

Nifurstyrenat, Flumeqiune

Phòng trị bệnh phát sáng, hoại tử, đỏ thân ở tôm

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

II. THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN CÓ THÀNH PHẦN LÀ HOÁ CHẤT VÀ KHOÁNG CHẤT

Thứ tự

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Nhà sản xuất

 1

Agreen Plus

Phân bón vô cơ N - P - K

Giúp tảo phát triển duy trì ổn định mầu nước, cải thiện chất lượng nước, ngăn ngừa tảo đáy phát triển

Công ty TNHH Thuốc thú y Cửu Long

 2

Alkali snow Spemat - AL

Ca (OH2)

Làm tăng độ pH, tăng tính kiềm, tăng hàm lượng canxi

Liên hiệp Quang hoá điện tử

3

Aqua - Clean

Hydrogen peroxide, Peracetic acid, Stabilizing agent

Oxy hoá các chất hữu cơ, làm giảm thiểu sự ô nhiễm nguồn nước ao và đáy ao. Khử mùi hôi và các khí độc trong ao

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

4

Aqua - Clean plus

Hydrogen peroxide Peracetic acid

Giảm sự ô nhiễm nguồn nước, khử mùi hôi và các loại khí độc trong ao. Tiêu diệt các mầm bệnh thường có trong nguồn nước. Cung cấp oxy hoà tan trong ao

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

5

Aquadine for shprim

1 - Ethyenyl1- 2- pyrrolidinone homopolymer comp with iodine, excipients

Diệt các vi khuẩn, khống chế và tiêu diệt các loại nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

6

Aquasept A

Sodium dichloroisocyanuara - te (NaDCC)

Khử trùng nước, tiêu diệt một số loại vi khuẩn gây bệnh

Medentech Ltd, Ireland

7

ASC PROTECT

SiO2, CaO, A12O3, MgO

Điều hoà độ pH, xử lý ô nhiễm do phèn, ô nhiễm từ nguồn hữu cơ do thức ăn thừa, do vật lơ lửng trong môi trường nước của ao nuôi

Công ty cổ phần An Sinh

8

Bac - Zeolite

SiO2, A12O3, Fe2O3, MgO, Bacillus subtilis

Cải tạo đáy ao, ổn định pH cải thiện chất lượng nước ao, hấp thụ các chất hữu cơ, kim loại tích tụ ở đáy ao, ngăn chặn quá trình sinh khí độc

Công ty TNHH Thuốc thú y Cửu Long

9

BENTHOS

Silisic accid 0,5% W/V, Borate buffer 10% V/V, Minerals 1% V/V

Cung cấp khoáng và vi lượng làm thức ăn cho phiêu sinh vật gây mầu nước, tạo thức ăn tự nhiên cho tôm

Asian Aquaculture Co., Ltd Thái Lan

10

Bio - Septal for shrimp

Alkyl (C14 50%, C16 10%, C12 40%) dimethylbenzylamm onium cchloride, Pentanedial, Inert ingredients

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây bệnh trên tôm. Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi, kích thích tôm lột xác

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

11

Bio - A.B.C.for shrimp/Bio - Cleaner for shrimp

Dimethyl1- n- (C12/C14)- Alkylbenzylammoni um chloride, Propanol và dung dịch đệm

Tiêu diệt các loài tảo, giúp ổn định độ trong của nước. Diệt các loại mầm bệnh gây bệnh cho tôm

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

12

Bio - Aga for shrimp/ Bio - shrimp

Calcium, Potassium, Phosphorus, Copper, Zinc, Cobalt, Manganese, iron, Sodium metasilicate, các loại vitamin

Giúp tảo phát triển, tạo mầu nước, ổn định sự phát triển của tảo và ổn định mầu nước

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

13

Bio - Gluta for shrimp

Didecyldimethylam monium cchloride, Glutaraldehyde, Inert ingredients

Hạn chế bớt tảo khi tảo mọc quá dày, diệt các loại nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh trên tôm

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

14

Biosan for shrimp

Alkyldimethylbenzy lammonium chloride, Octyldecyldimethylammonium chloride, Dioctyldimethylammonium chlride, Inert ingredients

Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây bệnh trên tôm

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

15

Biosept for shrimp

Didecyldimethylammonium chloride, Didetyldimethylammonium chloride, Octyldecyldimethylamonium chloride, Akyldimethylbenzylammonium chloride, Glutaraldehyde

Khử trùng nguồn nước, tiêu diệt mầm bệnh

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

16

BIOXIDE FOR SHRIMP/BIOTECH FOR SHRIMP/Bio - Clean for shrimp/ Bio glutaplus for shrimp TÔ BA- GLU- BKC Siêu tiệt trùng TC 01

OOGlutaradehyde, Alkylbenzydimethyllamonium chloride

Phòng và trị các bệnh phát sáng và đóng rong. Có tác dụng cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi ở đáy ao nuôi

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tô Ba

Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

17

B - K - A

Benzalkonium chlorua, amyl acetate

Diệt khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh, khống chế sự phát triển của phiêu sinh vật

Công ty Thuốc thú y Trung ương 2

18

BKC 80% Mekobenxide 80% BKC 80 Biobenzal

Cuast - 80

Pentum - 80

Cleaner - 80

KC - 80 Spenmat - BKC 80

Cleaner - 80

Benzalkonium chloride

Diệt khuẩn, khống chế sự phát triển của phiêu vi sinh vật trong nước

Công ty MeKongVet Cần Thơ

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn

Công ty TNHH Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

AQUA PROGRESS CO; LTD Thái Lan

Liên hiệp Quang Hoá điện tử

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

19

Blesson

Petonium 24 - 80

Alky dimethylbenzly ammonium chloride

 Xử lý nước, phòng trị bệnh do nấm, vi khuẩn

WOCKHARDT (Ấn Độ)

PENTAGON Chemical Limited (Anh)

20

Bosso

5- chloro- N- (2- chloro- 4- nitro- phenyl)- 2- hydroxy- benzamide

Diệt một số ký chủ trung gian gây bệnh

Bayer AG, Leverkusen, Germany

21

Calcium B2

CaHPO4

Bổ sung canxi và phốt pho giúp tôm lột xác tốt

Cơ sở Hoàng Thông thành phố Hồ Chí Minh

22

Calcium carbonate light

Super - Ca (WaCa) Calcium carbonate Spemat - C Super - Ca

Calci - 100

Calcium carbonate

Super Calci

Carbonate calci

CaCO3

Làm tăng độ kiềm của nước, giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi

Trung tâm Phân phối vật tư nuôi trồng thuỷ sản Phú Yên

Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam

Liên hiệp Quang hoá điện tử

Công ty phát triển khoáng sản 5

Công ty cổ phần Bình Dương - AND

Xí nghiệp Bình Minh

Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai

Công ty TNHH Hoàng Nguyên

23

Calcium chelate

Proteinate Canxi (Calcium)

Tăng khả năng tiêu hoá và hấp thụ chất khoáng trong hệ thống ruột tôm

Biotechnology Products Co.,Ltd

24

Calcium snow Spemat - CA

Khoáng calcium tan trong nước

Làm tăng độ kiềm cho nước, cung cấp canxi

Liên hiệp Quang hoá điện tử

25

COMPOST ASC(T)

Ca++, Fe+++, NH4, NO3-, COD

Bán lót đáy ao hồ nuôi thuỷ sản thay thế phân chuồng và các chất xử lý khác. Điều hoà độ pH của nước. Làm giàu nguồn phiêu sinh vật tăng cường thức ăn tự nhiên cho tôm, cá. Chống ô nhiễm môi trường nước do thức ăn dư tạo nên hoặc do bị lây nhiễm

Công ty cổ phần An Sinh

26

COSI - ASC

Các hợp chất khoáng (Ca, Mg, NH4, Fe, Cu...)

Diệt rong, cải thiện mầu nước

Công ty cổ phần An Sinh

27

D.M.C

C.I 42, Dipterex, Copper sulfate

Ngừa bệnh lở ghẻ toàn thân ở cá

Công ty chăn nuôi thú y Cai Lậy

28

DAIMETIN

Daimetin

Diametin/Super

Diametin

New Daimetin

Diatone (Daimentin)

Daimetin

AL2O3, SiO2, Fe2O3

Làm giảm độ đục của nước, tảo nuôi ao sáng hơn, độ NH3- N giảm, thích hợp cho tôm sinh trưởng

Trung tâm phân phối vật tư nuôi trồng thuỷ sản Phú Yên

Công ty Phát triển khoáng sản 5

Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai

Cơ sở Vật tư nuôi thuỷ sản Tân Tiến

Công ty TNHH Hoàng Nguyên

Công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định

29

D - BEST

Herbal extractud 5% W/V, Humic acid 20% W/V

Cải thiện chất lượng nước, giảm độ pH, phòng ngừa nhiễm bệnh virus

Asian Aquaculture Co.,Ltd Thái Lan

30

DECREASE pH

PH control

Down pH

Drop pH

A xít Citric

Xử lý khi độ pH trong ao nuôi tôm đột ngột cao, chống stress

Cơ sở Hoàng Thông thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long

Công ty cổ phần Bình Dương - AND

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ K&H

31

DELLOMITE

Cao, MgO, SiO2, Fe2O3

Làm ổn định độ pH của nước ao nuôi

Trung tâm phân phối vật tư nuôi trồng thuỷ sản Phú Yên

32

Dermatis for shrimp/Dermatis for fish

Nevugon A

Trichlorfon, chất chống oxy hoá

Diệt các loài động vật thuỷ sinh có trong nguồn nước biển

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

33

Disina

Polyoxopyrrolidin, Ethylene compound Iodine vinyl pyrrolidin

Sát trùng ao nuôi tôm, cá

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

34

Dolomite D- 100 (M - 100) Dolomite Spemat - D

Dolomite

D - 100 (hoặc Dolomite)

Dolomite - 100

Dolomite HAN - DOMIX

Dolomite Ca/Dolomite Ca - Mg

Dolomite/ Vôi đen Tân Tiến CPN

Dolomite /Canxi (đá vôi đen)

Ca(MgCO3)2

Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH

Công ty TNHH Hoà Nam

Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam

Liên hiệp Quang hoá điện tử

Công ty Phát triển khoáng sản 5

C.P LAB Co.Ltd (Thái Lan)

Asian Aquaculture Co., Thái Lan

Siam agricultural marketing Co, Ltd Thái Lan

United vision co, Ltd Thái Lan

Công ty cổ phần Bình Dương - AND

Xí nghiệp Bình Minh

Công ty cổ phần Dược vật tư thú y Hà Nội

Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai

Cơ sở vật tư nuôi thuỷ sản Tân Tiến

Công ty TNHH Hoàng Nguyên

35

FORMALAN

Chủ yếu là Trifluralin chứa 47% à à à - trifluralin2,4- dinitro - N, N- Dipropyl - 2- Toluidine47W/VE.C

Có tác dụng diệt nấm và một số nguyên sinh động vật

Asian Aquaculture Co.,Ltd Thái Lan

36

FOS 500 EC

Thuốc diệt cua cá tạp cực mạnh DVC

 Dichlorvos 2,2 - dichlorovinyl dimethyl phosphate 50% W/V

Diệt các ký chủ trung gian mang mầm bệnh

ADVANCE PHARMA CO; LTD Thái Lan

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

37

Fresh water

Chlorogenium

Cải tạo môi trường nước

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

38

Gavadin 50

Povidone Iodine

Tẩy rửa, sát trùng, ngăn ngừa và diệt các mầm bệnh trong nước

Công ty TNHH thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

39

GRANULITE

Nhóm chất vô cơ tự nhiên có tính kiềm Alumino silicate

Ổn định pH và hấp thụ các chất độc hại trong ao

Asian Aquaculture Co., Ltd Thái Lan

40

HAN - Iodine

PVD - Iodine

Sát trùng, diệt vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh, ký sinh trùng ở ao hồ, nguồn nước nuôi tôm

Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y

41

HAN - SAPONIN

Saponin, chất đạm, chất béo

Diệt cá tạp

Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y

42

Iodorin - 200

Iod vô cơ, Phenoxy, poly ethylenoxy ethmol...

Xử lý nước và xử lý các vết thương

LONG MAN AQUA Co.,Ltd (Đài Loan)

43

Key Bloom

Nitrogen 18,4%, Phosphorus (P2O5) 2,1%

Dùng để nuôi cấy tảo Chaetoceros

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

44

Khoáng tôm

AL, As, Bi, Bo, Br, Cr, Ti, iron, magnesium, Zinc, Manganese, Copper, Iodine, Cobalt, Selenium

Bổ sung các loại khoáng giúp tôm tăng trưởng nhanh và khoẻ mạnh

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

45

Kung Thoong

Bột bã trà có chứa 5 - 7% Saponin

Diệt cá tạp, gây mầu nước và giữa cân bằng độ pH cho ao nuôi

Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam

NASA.LAB CO; LTD Thái Lan

46

Maifan Stone

SiO2, AL2O3, Fe2O3, CaO, Na2O, MgO, MnO, FeO

Ổn định pH, hấp thụ khí độc, cải tạo ao nuôi

Công ty TNHH quốc tế Long Thăng

47

MEKOXIDE FOR SHRIMP (INTERCEPT)

Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride

Diệt các mầm bệnh phiêu sinh động vật và thực vật có trong môi trường nuôi

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

48

Men vi sinh ASC

Ca++, Mg++, Fe+++, NH4+- N, NO2-- N, NO3-- N, PO4- P, COD

Tăng cường nguồn thức ăn tự nhiên, bổ sung hệ men và vitamin giúp gia tăng tốc độ tăng trưởng, cải thiện môi trường nước và tăng sức đề kháng cho tôm nuôi

Công ty cổ phần An Sinh

49

MICRO - POWER Long - Power

Tổng hợp các nguyên tố vi lượng: Mn, K, Co, Mo, Cu, P, Zn, Ca, Fe, Mg, Se, Ge

 1. Bổ sung nguyên tố vi lượng cho nước ao nuôi, cho tôm trước và sau khi tôm lột vỏ
 2. Giúp duy trì nguồn vi sinh vật và tảo có lợi trong ao

Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng

Công ty TNHH Long Hiệp

50

Mizzuphor

Akylary polyoxythylene Iodine

Xử lý nước, phòng trị bệnh do nấm, vi khuẩn

WOCKHARDT (Ấn Độ)

51

O- Lan

Chủ yếu là Trifluralin chứa 48% à à à - trifluralin2,6- dinitro - N, N- Dipropyl - 2- Toluidine48W/VE.C

Diệt nấm, hạn chế nhiễm Protozoa, hạn chế nguyên sinh động vật Zoothamium, nâng cao tỷ lệ sống của tôm giống

ADVANCE PHARMA CO; LTD Thái Lan

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

52

Phân tạo mầu nước nuôi tròng thuỷ sản (Viễn Khang VK3 - Gà đẻ trứng vàng)

Phân tạo mầu nước nuôi trồng thuỷ sản (Viễn Khang VK3 - Gà đẻ trứng vàng) Phân gây tảo

Phân gà ủ hoai, CaCO3, KNO3

Cung cấp chất dinh dưỡng hữu cơ để phát triển thành phần thức ăn tự nhiên trong ao: phiêu sinh thực vật, phiêu sinh động vật, động vật đáy

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Viễn Khang

Doanh nghiệp tư nhân Lưu Ích

53

Povidine for shrimp/Iodine compkex for shrimp/Bio- Polydine for shrimp Idophor/Iodosept

Zenefort Biophos plus

1 - Vinyl2- Pyrrolidinone polymers, Iodine complex, excipient

Diệt vi khuẩn. Khống chế và tiêu diệt các loại nấm và nguyên sinh động vật

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

Công ty Mekongvet

54

Povidone iodine complex

POVIDINE 13%

Povidone iodine complex

Phòng trị bệnh do vị khuẩn, nấm. Xử lý ao hồ, dụng cụ trong trại giống

Công ty Mekongvet Cần Thơ

Cơ sở Hoàng Thông thành phố Hồ Chí Minh

55

ROTENON - BTN

Rễ cây thuốc cá (rotenon 5%)

Diệt cá tạp

Cơ sở sản xuất Hải Dương thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai

56

S.B ALKALINE

Alkaline

Super Alkaline

NaHCO3, SiO2, Fe2O3

Làm tăng độ cứng nước, giúp gây mầu nước, giúp tôm lột xác theo chu kỳ, làm pH ổn định

Cơ sở Hoàng Thông thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Bình Dương - AND

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ K&H

57

Saponin

Saponin - ASC

Saponin (hoặc Tea Seed powder, Tea seed cake)

 

 

 

 

 

 

 

 

Saponin

Saponin

Tea seed cake (Saponin)

Saponin khô, dầu

Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm cá, cải thiện mầu nước

Công ty Mekongvet Cần Thơ

Công ty cổ phần An Sinh

THAI INTER FEED Co.,Ltd KINGSTAR TRANDE Co.,Ltd Trung Quốc

JEN HINT MININT Co.,Ltd (Đài Loan)

Fuguang Fram preduce of Qiannan Liability Co., Ltd Trung Quốc

Asian Aquaculture Co.,Ltd Thái Lan, Yong Hong Chung Co.,Ltd Thái Lan

Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai

Công TNHH Thương mại - dịch vụ Hoàng Thông

Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng

58

Shell Element

Ion Ca, Mg

Kích thích quá trình tái tạo vỏ kitin cho tôm

LONG MAN AQUA Co.,Ltd (Đài Loan)

59

SIREN

Sodiumthiosulfite 10% W/V, Ethylene - dimmine - tetraacetic acid 5% W/V, Sodium Lauret sulfate 10% W/V

Giảm các độc tố được gây ra bởi tảo

Asian Aquaculture Co., Ltd Thái Lan

60

Soludine 50%

P.P Iodine

Iodine complex

Diệt ký sinh trùng, dùng để chuẩn bị ao nuôi

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

Cơ sở sinh hoá Minh Tiến Phát

61

Vôi chuyên dùng

CaO

Ổn định pH, cải tạo ao nuôi

Công ty cổ phần điện máy điện tử Nam Định

62

Vimelac for shrimp

Copper, iron, Zinc, Magnesium, Calcium

Cung cấp kháng chất chuyên dùng cho tôm

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

63

Virkon A

KHSO4

Diệt khuẩn Vibro spp

Antec International, UK

64

Wolmid

N - sodium - N- Chloro

Xử lý nước, phòng trị bệnh do nấm, vi khuẩn

Wockhardt (Ấn Độ)

65

ZEO STAR

Zeolite (SiO2, AL2O3,)

Tẩy trùng, diệt nấm

PT.SURYA HIDUP SAWA Tbk Indonexia

66

Zeolite

Zeolite

Zeolite Spemat - D

Zeolite

Clinzex- DS

(Zeolite)/Natural zeolite/Zeolite Brand "Sitto"&Asahi/Supe

Zeolite

Zeolite/Supe

Zeolite

Natural Zeolite (Fine powder, Peliet pound)

Zeolite

Zeo- Sa CPM/Zeo - Good

Zeolite bột và hạt

Zeolite

SiO2, AL2O3,, Fe2O3, CaO

Cải tạo nuôi, hấp thụ khí độc

Cơ sở Hoàng Thông thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Hoài Nam

Liên hiệp Quang hoá điện tử

Công ty phát triển khoáng sản 5 WOCKHARDT (Ấn Độ)

Asian Aquaculture Co.,Ltd Thái Lan

Siam agricultural marketing Co,Ltd Thái Lan

United vision Co,Ltd Thái Lan

Xí nghiệp Bình Minh

Doanh nghiệp tư nhân Sao Mai

Dwijay perkasa Abadi Indonexia

Công ty TNHH quốc tế Long Thăng

Cơ sở vật nuôi thuỷ sản Tân Tiến

Công ty TNHH Hoàng Nguyên

Công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định

III. THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN CÓ THÀNH PHẦN LÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ VITAMIN

Thứ tự

Tên sản phẩm

Thành phần

Công dụng

Nhà sản xuất

1

ADE

Vitamin A, D3, E

Tăng sức đề kháng, giảm stress, tăng khả năng sinh sản, rút ngắn thời gian lột vỏ của tôm

Công ty Thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ

2

ADEB - Methilysin

Vitamin A, D3, E, C, Lysin, ZnCO4, CuSO4, FeSO4,Methionin

Tăng cường sức đề kháng, giúp tôm, cá tiêu hoá và tiêu thụ thức ăn tốt

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

3

ADE - B.Complex C

Vitamin B1, B2, B6, C, A, D, E Nicotinamid, Calcium pantothenat

Bổ sung vitamin cần thiết giảm stress, kích thích quá trình tái tạo vỏ kitin cho tôm, tăng trưởng nhanh, cải thiện sức khoẻ và tăng sức đề kháng mạnh

Cơ sở Dược thú y Khoa Nguyên

4

Amino - C

Tryptophan, methionin, Lysine, Vitamin C, Nipazin, Nipazon

Giúp tôm chống stress, tăng sức đề kháng, tái tạo vỏ kitin cho tôm nhanh, tăng nhanh sản lượng

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

5

Amino power

Amino acid, các nguyên tố vi lượng, cholesterol

Duy trì sinh vật phù du tạo mầu nước ổn định

Công ty TNHH quốc tế Long Thăng

6

Aminovital - Fort

Axit amin, Vitamin A, D3, E, B1, B2, B12, B5, B6, PP, Biotin, khoáng vi lượng

Kích thích sinh trưởng, tăng sức đề kháng

Công ty Thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

7

Aminozyme

Các loại Aminoacid, khoáng vi đa lượng, các enzyme được chiết xuất từ lên men sinh học và các vitamin: A, D3, E, vitamin nhóm B

Cung cấp các amino acid, khoáng hữu cơ vi đa lượng, các vitamin

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

8

Anti - stres

Vitamin A, D3, K, E, C, vitamin nhóm B, sodium chlorid, axit amin và khoáng vi lượng

Cung cấp vitamin, khoáng, axit amin thiết yếu, chuyển hoá thức ăn tốt, ngừa sốc

Công ty Thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

9

ANTI - STRESS FOR SHRIMP

Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Biotin, Folic acid, Calcium Pantothenate, niacin, Inositol

Chống stress, chống xốc khi môi trường nước thay đổi. Tăng sức đề kháng cho tôm nuôi

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

10

ANTI- STRESS - L (WATER CARE)

Amylase, rotease, Sodium citrate, Dipotassium phosphate, Citric acid và Lactobacillus acidophilus

Giảm stress, ổn định pH, phối hợp với các men và vi khuẩn có lợi thúc đẩy quá trình tiêu hoá thức ăn và cải thiện môi trường nước

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

11

AQUA FINE

Vitamin A, D3, E, PP, C, B6, Biotin, B15, B12, B1, Folic acid, Lysin, Methionin, Threonine, Tryptophan

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

12

Aqualact

Lactobacillus sp, Lactobacillus aciddophillus, Lactobacillus subtilis, vitamin C, B6, B1...

Kích thích tiêu hoá, xử lý môi trường nước

WOCKHARD - T (Ấn Độ)

13

Aquamos

Protein thô, Lipid thô, chất xơ thô và Glocomano protein

Gắn kết và thải loại độc tố nấm mốc aflatoxin có trong thức ăn và các loại vi khuẩn gây bệnh đường ruột

Alltech, INC, USA

14

Aquazyme

Alpha amylaze chiết xuất từ vi khuẩn Bacillus subtilic Alpha amylaze chiết xuất từ nấm aspergilluss oryzase; Protease chiết xuất từ nấm aspergiluss niger

Là sản phẩm chứa các men tiêu hoá chất xơ, tinh bột và đạm. Giúp quá trình chuyển hoá thức ăn nhanh chóng

Alltech, INC, USA

15

Baciflora for shrimp

Lactobacillus aciddophilus, Bacillus subtilic, Saccharomyces cerevisiae, aspergillus oryzae, Amylase, Glucanase, Pectinase, Cellulase, Protease

Ức chế các vi khuẩn gây bệnh trên tôm, giúp tôm khoẻ mạnh mau lớn, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

16

BASAVITA

 1. Vitamin: A, D, E, B1, B6, B2, K
 2. Acid Folic, Biotin, Cholin, Mangan, Canxigluconat, sulfat đồng, Nicotin, Methionin, Lysin

ã  Giúp tôm, cá ăn khoẻ, hấp thụ thức ăn tốt, tăng trọng nhanh

ã  Nâng cao sức đề kháng, giúp tôm, cá chống lại các ảnh hưởng của stress và bệnh

Công ty TNHH Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

17

Bayrolac

Sodium, potasium, Amylase, Protease, lactobacillus acidophilus, Streptoccocus faecium

Giúp cân bằng khoáng và các chất dịch trong cơ thể tôm

Alltech, INC, USA

18

Beta glucan 1,3 - 1,6

Beta glucan 1,3 - 1,6

Kích thích hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng, giúp tôm, cá đạt tỷ lệ sống cao

Công ty TNHH Quốc Minh

19

Beto glucan C Vitol fort

Beta glucan 1,3 - 1,6 Vitamin A, D3, E, C, K3, B1, B5, B6, Sorbitol

Chống stress, tăng sức đề kháng

Công ty TNHH Quốc Minh

20

Betaglucamin

Beto glucan, vitamin A, D3, E, C, PP, B1, B2, B12, B6, Folic acid, Biotin, Cholin, Cholin chloride, tá dược vừa đủ

Tăng sức đề kháng bệnh, giúp tôm tăng trưởng nhanh

Công ty TNHH Quốc Minh

21

Bio Actor

Bacillus subbtilis, Saccharomyces cerevisiae, Fat, Protein, Lysine, Methionine, phenyl alanine, Threonin, Cystine, isoleucine, Vitamin A, E, B2, B6, Pantothenic acid, Niacin, Folic acid, Choline, inositol, Amylase, Protease, Glucanase, Lipase, Hemicellulase, Mn, Ca, Selenium, Phospho, Zinc, Cobalt, iron

Tiêu hoá hoàn toàn thức ăn, kích thích tôm ăn nhiều, tăng sức đề kháng, phòng chống các bệnh trên hệ tiêu hoá, rút ngắn thời gian nuôi

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

22

Bio - Lactizym

 1. Bacillus subtilis

1.                               o                                Alpha amilase

 1. Protease

ã  Điều trị các bệnh loạn khuẩn ở đường tiêu hoá

 1. Giúp tôm, cá tiêu hoá thức ăn và hấp thụ tốt

ã  Hạn chế các vi sinh vật có hại ở đường tiêu hoá phát triển

Công ty TNHH Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

23

Bio sqiud - Liver oil / Phosphosterol for shrimp

Docosahexaenoic acid (D.H.A), Palmitic acid, Oleic acid, Eicosapentaenoi acid (E.P.A), Myristic acid, Eicenoiacid, Stearic acid, Linolervia acid, Eicosadic acid, Pentadekanic acid, Margaric acid, Eicosatric acid, Sonstige, Cholesterol, Vitamin A, D3, K3

Tăng sức đề kháng, ngăn ngừa stress, kích thích tôm ăn nhiều, bao bọc viên thức ăn, giảm mùi hôi của thuốc

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

24

Bio- Activit for shrimp/Bio- Glucan for shrimp/ Bio- Stim for shrimp

b - glucan, mannan, Protein, Fat, Carbohydrate, Vitamin: A, D3, E, các vitamin nhóm B, Inositol

Tăng cường sức đề kháng, cung cấp chất dinh dưỡng, kích thích tăng trưởng

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

25

Bioboost

Lactobacillus, Bacillus sp, Proteinate sắt, proteinate đồng

Khống chế sự tăng trưởng của các vi khuẩn có hại, cải thiện hệ số thức ăn và tốc độ tăng trưởng

Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan

26

Biobug

Saccharommyces cerevisiae, Bacillus sp, Lactobacillus sp

Giảm hàm lượng khí amoniac, Nitric, hydrogen sulfide và một số khí độc khác, phân huỷ chất thải và ngăn chặn các vi khuẩn gây bệnh

Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan

27

BIO- FAC/ Bio - Amin for shrimp

Lysine, Methionine, Threonin, Tryptophan, Leucin, isoleucin, Cystine, arginin, Tyrosin, Alanine, Glutanic acid, Histidine

Kích thích tôm sinh trưởng, rút ngắn thời gian nuôi, chống stress, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và tăng tỷ lệ sống

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

28

Biofort for shrimp

Acid amin: Lysine, Methionin, Threonin, tryptophan, Leucin, isoleucin, Cystin, arginin, Tyrosin, Alanine, Glutamic acid, Histidine, các acid amin khác. Các vitamin C, A, D3, E, B1, B6, B12, Nicotinic acid, Patothenic acid, Folic acid, Biotin, Calcium, Phosphorus, iron, Copper, Manganese, Zinc, Cobalt, Sodium

Kích thích sinh trưởng, chống stress, nhanh chóng phục hồi khi mắc bệnh, kích thích sinh sản ở tôm bố mẹ

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

29

Bioking Forte

Bacillus subtilis, B. polymyxa, B.lichemfomis, men phân huỷ

Cải tạo nền đáy, cải tạo đáy ao, ổn định và cải thiện chất lượng nước, phân huỷ và oxy hoá các chất hữu cơ tích tụ ở đáy ao, giảm quá trình sinh khí độc

Công ty TNHH thuốc thú y Cửu Long

30

BIOLASA

Bacillus subtilis, aspergillus orange, Bacillus megaterium, Bacillus cereus...

Tăng sức đề kháng, kích thích tiêu hoá, phân huỷ các chất hữu cơ lắng đọng ở đáy và chất cặn trong nước

Công ty Hoá chất Quảng Bình

31

Bio - Lecithin/ Lecithin plus for shrimp

Phospholipid, Acid béo không no, Vitamin A, D, E

Kích thích bắt mồi, cung cấp dinh dưỡng, bao bọc thức ăn, chống stress

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

32

Bionin

Protein, chất béo, tro, Saccaromyces cerevisiae

Hấp thụ thức ăn, tăng hệ miễn nhiễm, cải thiện tốc độ tăng trưởng

Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan

33

Biopak

Bacillus sp, Lactobacillus sp, men và proteinate kẽm

Tăng khả năng tiêu hoá và hấp thụ chất khoáng trong hệ thống ruột tôm, cải thiện tốc độ tăng trưởng, tăng hệ miễn nhiễm

Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan

34

Biophyl

Calcium, sodium, Magnesium, các vitamin

Chống stress, phòng trị bệnh, tăng trưởng nhanh

Tập đoàn Virbac Cộng hoà Pháp

35

BIO- PREMIX 22

Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, Biotin, Folic acid, Cholin, Pantothenic acid, Copper, Zinc, Cobalt, Calcium

Bổ sung các vitamin, vi khoáng và khoáng đa lượng thiết yếu cho cá

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

36

Biotic - Premix

Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12, PP, K, C, Biotin, canxi, khoáng vi lượng

Cung cấp vitamin, khoáng vi lượng, tăng sức đề kháng, giúp cho quá trình tái tạo vỏ kitin của tôm

Công ty Thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

37

Biotic for shrimp

Lactobacillus acidophillus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, aspergillus oryzae, Vitamin A, D3, B1, Folic acid, Niacin, Inositol

Ức chế các loại vi khuẩn có hại trong đường ruột của tôm, ức chế mầm bệnh trong nguồn nước, đẩy mạnh sự phân huỷ chất hữu cơ ở nền đáy ao

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

38

BIOTIN CALCIUM FORT

Biotin, Vitamin A, D3, Calcium D Pantothenate, Calcium gluconate

Kích thích tăng trưởng, chống xốc khi môi trường thay đổi, thúc đẩy nhanh qúa trình tái tạo vỏ kitin cho tôm, cứng vỏ

 Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

39

BIOTIN CALCIUM PLUS FOR SHRIMP

Calcium gluconate; Inositol; Calcium pantothenate; Biotin; Vitamin A; Vitamin D3

Kích thích tăng trưởng, giúp vỏ tôm dày chắc, bóng láng, thúc đẩy nhanh quá trình tái tạo vỏ kitin cho tôm, cứng vỏ

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

40

BIOVITA FOR SHRIMP

Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, Biotin, Folic acid, Nicotinic acid, Calcium D Pantothenate, Inositol

Tăng sức đề kháng, chống các stress môi trường. Cung cấp đầy đủ các loại vitamin cần thiết

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

41

BIO- WASTE

Amylase, Cellulase, Lipase, Beta - glucanase, Protease, Viable aerobic bacteria, L.plantarum, Bacillus licheniformis, aspergillus oryrae, Trichoderma reesei, Bacillus subtilis, Bacillus polymyxa

Phân huỷ chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, xác vi sinh vật thối rữa ở đáy ao, ngăn chặn quá trình sinh khí độc

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

42

Bioyeast

Lactobacillus, Bacillus subtilis, Bacillus dextrose monohydrate và men

Khống chế sự tăng trưởng của các vi khuẩn có hại, giảm tỷ lệ cảm nhiễm, tăng hệ miễn dịch

Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan

43

BIO- YUCCA FOR SHRIMP/Bio - yucca for fish/Bio - Dor for shrimp/Bio - Yuccazyme for shrimp

Yucca schidigera extract, Amylase, Glucanase, Pectinase, Cellulase, Protease

Cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm, phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ao và đáy ao

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

44

Biozyme for shrimp/Nutrizy - me for shrimp/ Biozyme for fish/Bio - Actizyme for shrimp

Vi khuẩn có lợi (Bacillus subtilis; Saccharomyces cerevisiae); enzyme tiêu hoá (Amylase; b Glucanase; Lipase; Protease; hemicellase); chất dinh dưỡng (axit amin, các nguyên tố đa lượng, vi lượng)

Giúp tiêu hoá tốt, kích thích tôm ăn nhiều, rút ngắn thời gian nuôi, tăng số lượng và ổn định hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, tăng sức đề kháng

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

45

BITEC

Mono potassium phosphat, Mono amonium phosphat, Potassium nitrat, Boric acid

Cung cấp chất khoáng dinh dưỡng, cải thiện chất lượng nước ao, tăng sức đề kháng cho tôm cá

Cơ sở sinh hoá Minh Tiến Phát

46

BRF - 2- PP99

Protein, đường muối

Phòng chống vi khuẩn, giảm độ đục nước, giảm tổng lượng cặn hoà tan, tống lượng cặn không hoà tan

Công ty TNHH công nghệ Việt Mỹ

47

Bye enzyme

Acid Lactic, Alpha-Amylase, Beta- Glucanase, Protease, Hemicellulase

Giúp tôm cá tăng trưởng nhanh, tăng cường sức kháng bệnh

Công ty chăn nuôi thú y Cai Lậy

48

C.P. Bio Dream

Streptococcus faecalis, Bacillus mesentericus, Protease, Lipase

Tạo cân bằng hệ vi sinh cho môi trường nước ao, hạn chế sự sinh sản của vi khuẩn gây bệnh

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

49

Calcimix

Calcium carbonate, Phospho, Vitamin A, D3, E, Khoáng vi lượng

Phòng và trị bệnh chậm lột vỏ ở tôm, tăng cường sức đề kháng

Công ty chăn nuôi thú y Cai Lậy

50

CALCIPHOS

P2O5, Magnesium di- acid phosphate, calcium di - acid phosphate

Kích thích sự tái tạo vỏ kitin cho tôm

Tập đoàn Virbac Cộng hoà Pháp

51

Calcium Alvityl

Vitamin A, D, E, Tricalcium phosphate

Tăng cường sức đề kháng, rút ngắn chu kỳ lột vỏ ở tôm

Công ty TNHH thuốc thú y Hậu Giang

52

Calcium biovit glucan

Calcium gluconate, Inositol, Vitamin A, D3, Calcium panthothenate, Biotin, beta glucan 1,3 - 1,6

Thúc đẩy tôm lột xác, kích thích tôm tăng trưởng

Công ty TNHH Quốc Minh

53

Calcium C (Calci - C)

Vitamin C, Calcigluconate

Giúp tôm, cá tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp tôm mau lột vỏ có tỷ lệ sống cao. Phòng bệnh tôm mềm vỏ

Công ty Thuốc thú y 3/2 thành phố Cần Thơ

Công ty Thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

54

CALCIVITE ADE

Vitamin các loại: A, D, E, C, B1, B2, B6, Tricalcium phosphat

Phòng trị các bệnh về suy dinh dưỡng, chậm lớn, rối loạn tiêu hoá, kích thích tái tạo vỏ kitin cho tôm, tăng trưởng nhanh

Cơ sở Dược thú y Khoa Nguyên

55

Calphomino

Calcium gluconate, inositol, Calcium panthothenate, Biotin, Vitamin A, D3

Thúc đẩy tôm lột xác, kích thích tôm tăng trưởng, tăng tỷ lệ sống

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

56

Calphos - Vita AD3E - CaP

Vitamin A, D3, E, Dicalcium phosphat

Bổ sung Vitamin, tăng sức đề kháng bệnh, giúp tăng trưởng nhanh cho tôm cá

Công ty TNHH kinh doanh thuốc thú y Minh Ngân

57

Catosal 10%

1 - (n - Butylamino)- 1 methylethyl phosphorus acid, Vitamin B12 (cyanocobolamin B.P), methyl hydroxybenzoate B.P

Cung cấp Canxi, Photpho cho tôm cá, giúp cá tăng trưởng tốt

Bayer (Thái Lan)

58

Cevimix 10%

Vitamin C, acid Citric, Sodium Camphosulphonate, Sodium Glyceroforstfate

Kích thích sinh trưởng, lột vỏ nhanh và cứng vỏ mới, chống stress, tăng sức đề kháng và tăng khả năng miễn dịch bệnh

Công ty chăn nuôi thú y Cai Lậy

59

Clean QA - 01

Bacillus licheniformis Bacillus polymyxa

Làm sạch đáy ao, không bị tích tụ cặn bã gây độc cho ao nuôi, giảm BOD, COD, NH3, H2S trong ao nuôi

Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

60

COZYME - S

Vitamin A, D3, E, PP, B12, B5, B6, Thiamine, Riboflavine, Biotin, Polic acid, các enzym, khoáng và các amino acid

Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae

Bổ sung vitamin thiết yếu giúp tôm tăng sức kháng bệnh, tăng trưởng nhanh, phòng chống các bệnh trên hệ tiêu hoá

Công ty TNHH Thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long

61

Dạm 600/Super Dạm

Đạm thô, chất béo, chất xơ, đầy đủ các loại vitamin, khoáng hữu cơ vi đa lượng, các loại amino acid, vi sinh có lợi, các loại enzyme

Ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn có hại trong đường ruột và môi trường, kích thích sự tiêu hoá giúp tôm ăn nhiều

 Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

62

De - Odorase - A

Chất chiết xuất từ cây Yucca scchidigera

Khử mùi hôi trong môi trường ao nuôi và cải tạo nước

Alltech, INC, USA

63

E.C. PLUS và E.C.100L (OXYDONE, ODORSTOP)

Thành phần chính chiết xuất từ cây Yucca

Ngăn chặn quá trình sinh các loại khí độc H2S, NH3- 3, NO2- N, tăng hàm lượng oxy hoà tan

Công ty TNHH Thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long

64

Electrolyte - Vit

Sodium chloride, Potassium chloride, Carbonat sodium, Citric acid, Vitamin E, B1, B6, C, D3

Bù chất điện giải, tăng sức đề kháng, giảm stress, bổ sung chất dinh dưỡng, kích thích tăng trưởng, nâng cao tỷ lệ sống

Cơ sở Dược thú y Khoa Nguyên

65

EMC

Vi khuẩn quang hợp Phototrophic, vi khuẩn tạo acid lactic, men và 1 số vi khuẩn phân giải xenluloza

Giúp phân huỷ chất hữu cơ, chất thải, thức ăn thừa trong nước và trên nền đáy, phân giải các chất độc hại. Kiểm soát và khống chế các vi khuẩn gây hại

Cơ sở Sinh hoá Minh Tiến Phát

66

Enzymix

Vitamin A, D3, E, B, Complex, MgCO3, CuSO4, FeSO4, MnSO4, Calxium format, Methionin, Xylanase, Pectinase, Glucanase amylase, Lysin

Tăng cường sức đề kháng, giúp tôm, cá tiêu hoá và tiêu thụ thức ăn tốt

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

67

E - Stay C20/250 (Aqua stay C - E)

Vitamin C, E

Giảm stress, giúp tôm, cá tăng sức đề kháng, kích thích tái tạo vỏ kitin cho tôm

Công ty TNHH Thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long

Xí nghiệp Agritech SaiGon

68

FAD 21

P2O5, Magnesium di - acid phosphate, calcium di - acid phosphate

Tạo mùi thơm trong thức ăn nuôi tôm

Tập đoàn Virbac Cộng hoà Pháp

69

FILA- VITA

A.amin, Vitamin A, D3, E, B1, B2, B5, B6, PP

Tăng sức đề kháng, ngừa stress, tăng tính thèm ăn

Công ty Thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

70

Gava lact

Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophillus, aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae, Cellulase, Amylase, Akaline Protease, Acid protease, Lipase, Beta- Galactosidase, Vitamin C, B1, B6

Tăng sức đề kháng, phân huỷ nhanh các chất dư thừa, ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn có hại, tăng khả năng tiêu hoá của tôm

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

71

Gavacalcium

Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophillus, aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae, Calcium, phospho, Sorbitol, các loại vitamin, khoáng vi lượng, acid amin

Tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch, kích thích sự tái tạo vỏ kitin cho tôm nhanh, ngăn ngừa các mầm bệnh, cải thiện môi trường ao nuôi

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

72

Gavalatic

Đạm thô, chất béo, chất xơ, các vitamin: A, D3, E, Niacin, Folic acid, Biotin, Thiamin, ... Khoáng hữu cơ đa vi lượng, các loại Amino acid

Cung cấp đầy đủ các Amino acid, Vitamin và các loại khoáng hữu cơ vi đa lượng

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

73

Gavamix 9 new

Các loại vitamin và khoáng hữu cơ vi đa lượng, Cholin chloride, Inositol, PABA, Endox, Sipernat

Phòng và trị bệnh thiếu vitamin và khoáng, tăng tỷ lệ sống, tăng sức đề kháng

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

74

Gavatin

Streptococus faecalis, bacillus, mesentericus, Clostridium butyricum, Protease, Vitamin C, Beer yeast

Phân huỷ nhanh các chất dư thừa, phòng ngừa sự phát triển của các vi khuẩn có hại, tăng cường khả năng tiêu hoá của tôm

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

75

Gavazyme 5000

Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophillus, aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae, Cellulase, Amylase, Protease, Sodium citrate, Dipotasiumphosphate

Tăng cường sức đề kháng và miễn dịch, giúp tôm lột vỏ và phục hồi nhanh sức khoẻ, cải thiện ao nuôi

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

76

Gicavit

Các loại vitamin và acid amin

Tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch, phòng trị bệnh thiếu vitamin và acid amin

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

77

Glucan Mono C vit

Monophosphate ascorbic, Beta glucan 1,3 - 1,6

Chống stress, tăng sức đề kháng

Công ty TNHH Quốc Minh

78

Grow shrimp/Grow fish

Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Biotin, Folic acid, se, Cu, Mn, zn, Mg, vitamin C, Niacin, Calpan

Cung cấp vitamin và khoáng cho tôm nuôi, tăng khả năng hấp thụ thức ăn, tăng sức đề kháng và tăng tỷ lệ sống cho tôm nuôi

Xí nghiệp Bayer agritech SaiGon

79

HANMIX- Tôm

Vitamin A, D3, E, K3, Pp, B1, B2, B5, B6, B12, Biotin, Folic acid

Bổ sung Vitamin, acid amin thiết yếu kích thích tôm lột xác, tăng sức đề kháng bệnh

Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y

80

HIGRO- BIOTIC 4000

Amylase, Protease, Sodium citrate, Dipotassium phosphate, Streptococcus faecium và Lactobacillus acidophilus

Giảm stress, phối hợp với các men và vi khuẩn có lợi thúc đẩy quá trình tiêu hoá thức ăn và kích thích hệ thống miễn dịch, phòng chống bệnh đường ruột

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

81

HVP 7001.S

N, P2O5, K2O, 1 số nguyên tố vi lượng khác, vitamin B complex

Là hợp chất dinh dưỡng cung cấp chất khoáng và vitamin, gây mầu nước cho ao nuôi nhằm cung cấp thức ăn tự nhiên và ổn định môi trường nước có lợi cho tôm cá nuôi

Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

82

JUMBOBICAL

Calcium gluconate, Inositol, Calcium phantotheniate, Biotin, Vitamin A, D3

Thúc đẩy quá trình tái tạo vỏ kitin cho tôm, kích thích tôm tăng trưởng

 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

83

Kenzyme Glucan for shrimp

Beta glucan, Amylase, Protease, Lipase, Vitamin A, D3, E, K3, B6, B12, PP, B1, B2, B5, Lysine, Methinin, Biotin, Folic acid, Fe, Cu, Zn, Cobalt, Mn, AL, Mg, K, Iodin

Cung cấp vitamin, khoáng, đạm giúp tôm tăng sức đề kháng

Công ty TNHH Quốc Minh

84

Kenzyme

Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophillus, aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae, Cellulase, Alpha Amylase, Beta Amylase, Beta glucanase, Endo Protease, exo protease, Cellulase

Cung cấp các enzyme, giảm tỷ lệ tiêu tốn thức ăn

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

85

LAVE.BASAZY M

 1. Protease
 2. Amilase
 3. Olaquyndox
 4. Methionin

ã  Điều trị các chứng rối loạn tiêu hoá

ã  Các bệnh viêm đường tiêu hoá

Công ty TNHH Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

86

Long Diên Hương (TOP HUFA MODIFY) Long sinh Hương

FAT, I.V, Vitamin D3, Vitamin A, W 3EPA, DHA, Cholesterol

 1. Có tác dụng nâng cao sức đề kháng của tôm, tránh việc tôm bị sốc khi môi trường thay đổi
 2. Kích thích tôm lột vỏ đồng loạt

Công ty TNHH quốc tế Long Thăng

Công ty TNHH Long Hiệp

87

Loumix Ca - P- AD3E - Bcomplex

(super)

Vitamin A, D3, E, C, B1, B2, Zn, mn, Cobalt, Methionin, cholin

Bổ sung Vitamin, acid amin thiết yếu kích thích tôm lột xác, tăng sức đề kháng bệnh, tăng trưởng nhanh và nâng cao tỷ lệ sống

Công ty TNHH Kinh doanh thuốc thú y Minh Ngân

88

Lucamix 500

Đạm tiêu hoá 40%, 26 loại Amino acid, Vitamin A, D3, E, 25 loại khoáng vi đa lượng, các enzyme

Cung cấp nhanh chóng các vitamin và amino acid, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, chống stress

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

89

Max - one Forte

Vitamin A, D3, E, C, K, B1, B2, B12, B6, C, D - calpan, Folic acid, Niacin, Cu, Zn, Mn, Fe, Cobalt, Iod, Selen, Cholin, tá dược vừa đủ

Giảm stress tăng sức đề kháng, phòng ngừa thiếu vitamin và khoáng, giúp tôm cá mau hồi phục sức khoẻ, kích thích tiêu hoá, kích thích lột xác tăng trưởng nhanh, giảm hệ số thức ăn

Công ty TNHH thuốc thú y Cửu Long

90

Max - one Forte

Vitamin A, D3, E, C, K, B1, B2, B12, B6, C, D - Calpan, Folic acid, Niacin, Cu, zn, Mn, Fe, Cobalt, Iod, Selen, Cholin, tá dược vừa đủ

Giảm stress tăng sức đề kháng, phòng ngừa thiếu vitamin và khoáng, giúp tôm cá mau hồi phục sức khoẻ, kích thích tiêu hoá, kích thích tái tạo vỏ kitin cho tôm, tăng trưởng nhanh, giảm hệ số thức ăn

Công ty Mekongvet

91

MICRO - ACTOR

Vi khuẩn có lợi (Bacillus subtilis; aspergillus oryae, B.polymyxa, B.licheniformis, Trichoderma reesei); enzyme tiêu hoá (Amylase; b Glucanase; Lipase; Protease);

Giúp tiêu hoá tốt, kích thích tôm ăn nhiều, khử mùi hôi thối, ngăn chặn quá trình sinh khí độc, phân huỷ chất thải hữu cơ

Công ty TNHH Thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long

92

Milk - Lac

Protein, A.amin, Vitamin B1, B6, B2, B5, PP, enzym, khoáng vi lượng, A.cerevisiae, B.subtilis

Cung cấp A.amin, vitamin, enzzym, canxi, khoáng vi lượng thiết yếu, kích thích tôm ăn nhiều

Công ty thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

93

Milk for shrimp

Vitamin A, D3, E, B1, B6, PP

Kích thích tôm mau lớn

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

94

Milknilac

Protein, Lipid, chất xơ, Vitamin A, E

Tăng cường sức đề kháng, giúp sự tăng trưởng và tăng trọng ở cá tôm nhanh

Công ty thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

95

Minemix

Fe, Cu, Zn, Iodine, Cobalt, Mn, Selenite, Kali, Methionin, Lysin, Phosphore

Cung cấp đầy đủ khoáng vi lượng và đa lượng thiết yếu cho tôm cá, thúc đẩy quá trình tăng trưởng và phát triển

Công ty TNHH Quốc Minh

96

Mirofact

Methionin, Lysin, protein, Vitamin A, E, D3, B1, B6, B5, PP

Cung cấp các vitamin thiết yếu, giúp sự tăng trưởng và tăng trọng ở tôm cá nhanh hơn

Công ty Thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

97

Mivimix

Vitamin A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, Biotin, Folic acid, Fe, Cu, Zn, Mn, AL, Selenite, Mg, Kali Cobalt, Cholin chloride, Lysin tá dược vừa đủ

Bổ sung Vitamin, acid amin thiết yếu kích thích tôm lột xác, tăng sức đề kháng bệnh, tăng trưởng nhanh

Công ty TNHH Quốc Minh

98

Mutagen

Vitamin A, D, E, K, B1, B2, B6, C, Biotin, B12, acid amin, Fe, Mn, Cu, Zn, Mg, Ca, chất kích thích miễn dịch

Giúp tôm phát triển, tăng trọng nhanh, giúp tôm lột xác dễ dàng, giảm stress, tăng cường hệ miễn dịch

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

99

Nivelac

Đạm tối thiểu, chất béo, chất xơ tối đa, Canxi phosphat, Vitamin A, E

Phòng ngừa và điều trị các bệnh nhiễm trùng gây ra ở cá tôm, tác dụng cho việc phát triển tốt

Công ty TNHH Thuốc thú y Hậu Giang

100

Nutri - Fish/Bio - Nutrilac for shrimp

Protein, Fat, calcium, Phophorus, Lysin, Inositol, vitamin A, D3, E, vitamin nhóm B, methionine, Threonine, Cysteine

Bổ sung vitamin, khoáng, men tiêu hoá, tăng sức đề kháng, kích thích tăng trưởng

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

101

PARA.SORVIT AMINC 600

VitaminC, Paracetamon, Sorbitol

Tăng sức đề kháng, kích thíc tiêu hoá, ngăn ngừa một số bệnh thông thường

Công ty TNHH Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

102

pH Fixer/Vibrotech

Bacillus spp

Khống chế Vibrio có hại, có tác dụng phân huỷ chất hữu cơ lắng tụ ở đáy ao do chất thải và thức ăn dư thừa, ngăn chặn quá trình sản sinh khí độc hại

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

103

POLYPHOSPHA TE STAY- C 35%

Long Stay - C

 1. Acid ascorbic
 2. Polyphosphate

Tăng cường khả năng đề kháng đối với tôm sú nuôi, ngăn ngừa hiện tượng tôm bị sốc khi môi trường thay đổi

Công ty TNHH quốc tế Long Thăng

Công ty TNHH Long Hiệp

104

POWER PACK

Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa, Bacillus lichenifmis

Ổn định mầu nước, giảm lượng vi khuẩn G-, chuyển đổi các chất thải hữu cơ

Advance pharma Co.Ltd Thái Lan

105

Power Pack Forte

Bacillus, chất chiết xuất Yucca

Kiểm soát amonia, phân huỷ chất hữu cơ, chất thải tích luỹ ở đáy ao. Cải thiện chất lượng nước và khử mùi trong hệ thống nuôi sinh sản, kích thích tăng trưởng, tăng sản lượng

Công ty TNHH thuốc thú y Cửu Long

106

Premix - SF

Vitamin A, D, E, B1, B6, B2, K, acid folic, biotin, choline, copper, cobalt, canxi carbonate

Bổ sung vitamin và khoáng cho tôm, cá

Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn

107

PRO- MIX

Vitamin a, D3, E, B1, B2, B5, K, PP, C, acid Folic, Inositol, Khoáng vi lượng, A,amin, enzym, S.cerevisiae, L.acidophillus, B.subtilis, áp.oryzae

Cung cấp vitamin, khoáng, enzym, tăng khả năng tiêu hoá, ngừa bệnh đường ruột, ngừa stress

Công ty Thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

108

Prozyme for fish

Vitamin A, D3, E, K3

Bổ sung vitamin và enzym cần thiết cho sự tiêu hoá và tăng trọng của tôm

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

109

QM Probiotic

Lactobacillus Acidophyllus, Bacillus subtilis, Saccaromycess cerevisea, Saccaromycess bulardii

Tạo vi sinh vật có ích cho đường ruột, tôm ăn nhiều tăng trọng nhanh

Công ty TNHH Quốc Minh

110

Sel - Guard

Selenium amino acid compex, Vitamin A,D,E,k,B1,B12,Nicothinic acid, Folic acid, Potassium, Calcium D- pantothenate, Choline chloride, Sodium chloride, Chromium, Glucan, Mannan, Hydrate Sodium Calcium Alumino Silicate

Tăng cường chức năng của tế bào gan, giúp tôm khoẻ mạnh, tiêu hoá và hấp thụ dinh dưỡng tốt, giảm stress, tăng sức đề kháng, giảm hệ số thức ăn

Welltech Bitechnology Products Co., Thái Lan

111

Shrimp - Premix (Shrimp - Customix)

Vitamin A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, Biotin, Pantothenic acid, Choline, Folic acid, Mn, iron, Zinc, Copper, Cobalt, Dicalcium phosphate

Bổ sung các vitamin, khoáng, tăng cường sức đề kháng, thúc đẩy quá trình tái tạo vỏ kitin cho tôm

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

112

Shrimp Growth (Vitacalphos)/Bio - Neu prawn 1 for shrim/Bio - Neu prawn 2 for shrimp/Bio - Marine calcium for shrimp/Bio - Calphovite for shrimp/Bio - Max once for shrimp

Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12, Biotin, Calcium pantothenate, Niacin, Cholin chloride, Folic acid, Inositol, Sorbitol, Stay C, Calcium gluconate, L- Lysine, DL- Methionine, L- Tryphophane, Mn, iron, selenium, Copper, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae

Kích thích tôm sinh trưởng, tăng sức đề kháng, tăng tỷ lệ tiêu hoá thức ăn

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

113

SHRIMP HEALTH

Shrimp force

- Vitamin: A, D3, E, B2, C, B1, K, B6, B12 - Niacine, acid Folic, Biotin, Bio- Zn, Bio- Cu, bio- Ca, Inositol, CACPAN, Live Concentrate, Bio- yeast concentrate

Bổ sung dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho tôm, hạn chế tình trạng tôm bị sốc môi trường, bỏ ăn, mềm vỏ

Công ty TNHH quốc tế Long Thăng

Công ty TNHH Long Hiệp

114

SHRIMP PAK 400/ NTC 36

Vitamin A, D3, E, PP, B12, B5, B6 Thiamine, Riboflavine, Biotin, Polic acid, các enzym, khoáng và các amino acid

Bổ sung vitamin thiết yếu giúp tôm tăng sức kháng bệnh, tăng trưởng nhanh, phòng chống các bệnh trên hệ tiêu hoá

Công ty TNHH Thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long

115

Shrimp park 200

Vitamin A, D3, E, C, B5, B2, B6, Biotin, Niacin, Menadion, Riboflavin, Thiamin, Folic acid, Mn, iron, Selenium, Copper, Zinc, Cobalt, Potassium, Sodium, Lysine, Methionine

Kích thích sinh trưởng, nâng cao tỷ lệ sống, chống stress, rút ngắn thời gian giữa các lần đẻ

Công ty TNHH Thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long

116

Shrimp power

Vitamin A, B2, C, D3

Giúp tôm tăng trưởng nhanh, tăng sức đề kháng

LONG MAN AQUA Co., Ltd (Đài Loan)

117

Siêu đạm 01

lysine, Methinine, Tripyophan, Nipazin, Nipazon, tá dược vừa đủ

Tăng sức đề kháng, cân bằng acid amin không thay thế

Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

118

Spawn marker

Vitamin A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, PP, B5, Biotin, Folic acid, Cholin chloride, Casein, Methionin, Lysin, Iodine, Selenite

Cung cấp vitamin, đạm, khoáng, giúp tôm, cá tăng sức đề kháng

Công ty TNHH Quốc Minh

119

Stay C 20%

Stay C

Tăng sức kháng bệnh, nâng cao khả năng miễn dịch, chống stress, phòng chống các bệnh gây xuất huyết, các bệnh nhiễm trùng,...

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-pharmachemie

120

Super Biotic

Bacillus sp

Khống chế Vibrio gây bệnh cho tôm trong ao nuôi

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

121

Super VS

Rhodobacter sp

Rhodococcus sp

Hấp thụ và làm giảm khí H2S, cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm, phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ao và đáy ao, tăng cường nhóm vi khuẩn có lợi

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

122

Superstock - F

Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformis, Lactobacillus sporogenes, Lactobacillus acidophillus, Saccharomyces cerevisiae, Cellulase, Protease, Lipase, Alpha amylase, Beta- glucanase, Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, B5, Niacin, acid Floic, Cholin, Biotin, inositol, sodium benzoate

Ngăn ngừa sự phát triển của các vi khuẩn có hại trong đường ruột và môi trường nước. Bổ sung vitamin, enzym làm nhanh chóng hấp thụ các chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho cá nuôi

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

123

Tăng tăng nhanh

- Vitamin: A, D3, E, B2, C, B1,

- Niacin, acid Folic, Lysin, Methionin, Sorbitol

- Phòng ngừa các bệnh thiếu dinh dưỡng

- Tăng cường sức kháng bệnh

Công ty TNHH Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

124

TACA 100/ SU 100A/ SU 100 B

Đạm (26 amino acid), chất béo, khoáng hữu cơ vi đa lượng các loại, Polyvitamin, Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, à - Amylase, Protease, Cellulase

Tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch, cung cấp đầy đủ các yếu tố tăng trưởng. iúp cá tiêu hoá tốt, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

125

TACA 200/TACA 300

Đạm (26 amino acid), chất béo, khoáng hữu cơ vi đa lượng các loại, Polyvitamin, các enzyme và các dòng vi sinh vật có lợi

Cung cấp đầy đủ các yếu tố tăng trưởng, tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cá. Giúp cá tiêu hoá tốt, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

126

Three in one

Vitamin E, K, H

Ổn định môi trường nước ao, diệt khuẩn, phòng trị bệnh

LONG MAN AQUA Co.,Ltd (Đài Loan)

127

Thuốc bọc viên HQC

Phosphatidylcholin, Phophatidylinositol, Phophatidyletanolamine, Choline, Inositol, Patassium, Calcium, Phosphoras, Vitamin A

Dùng HQC để bọc thuốc trị bệnh, bọc vitamin để tránh sự hoà tan của các chất đó khi thả xuống nước

Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

128

Tocamix

Vitamin A, D3, E, C, K3, PP, B1, B2, B5, B6, Methionin, Lysin, Cholin, tá dược vừa đủ

Bổ sung Vitamin, acid amin thiết yếu kích thích quá trình tái tạo vỏ kitin cho tôm, tăng sức đề kháng bệnh, tăng trưởng nhanh và nâng cao tỷ lệ sống

Công ty Thuốc thú y Trung ương 2

129

Tomsumix

Vitamin C, E, B1, Ca, P, Zn, Mn, Co, Se, KI

Giúp tôm tái tạo vỏ kitin nhanh và nhiều lần trong một chu kỳ nuôi, tăng tỷ lệ sống, tăng sức đề kháng

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuốc thú y Gấu Vàng

130

Ultravital 01

Vitamin A, B1, B6, C, D3, E, K; Pantothenol, Chloride kẽm, BP, Calcium Chloride BP, Magnesium Mypophosphite BP, tá dược vừa đủ

Tăng sức đề kháng, chống stress

Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

131

Vemevit No 9

Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6

Bổ sung vitamin và khoáng cho cá

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

132

Vemevit So 9 - 100 (Vemevit No 8)

Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, H, C, Polyphosphate

Bổ sung khoáng và vitamin cho tôm

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

133

Vime - Sitol

Inositol, Vitamin C coated

Cung cấp vitamin cần thiết

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

134

Vime - 6 - Way

Protease, Amylase, Cellulase, Lipase

Thuốc tăng trưởng cho cá

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

135

Vimelac for fish

Protein, Vitamin

Bột dinh dưỡng cho cá

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

136

Vimelac for shrimp

Copper, iron, Zinc, Magnesium, Calcium

Cung cấp kháng chất chuyên dùng cho tôm

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

137

Vimilac

Đạm thô, béo thô, năng lượng, Lysin, Methioni, NaCl, khoáng vi lượng, NaHCO3, Vitamin A, D, E, B.Complex

Tăng cường sức đề kháng, giúp tôm cá phát triển tốt

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

138

Vita - Calci - C

Vitamin C, B1, B6, D3, Tricalcium

Bổ sung vitamin, Calci, phospho

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

139

Vitacalcium

Tricalcium phosphate, Vitamin A, D3, E, C, K3, PP, B1, B2, B6, FeSO4, CuSO4, ZnSO4, MnSO4, Methionin, Lysin, Cholin, tá dược vừa đủ

Bổ sung Vitamin, acid amin thiết yếu kích thích tái tạo vỏ kitin cho tôm, tăng sức đề kháng bệnh, tăng trưởng nhanh và nâng cao tỷ lệ sống

Công ty Thuốc thú y Trung ương 2

140

Vitamin AD3E - Bcomplex C (super)

Vitamin A, D3, E, B1, B2, B5, B6, C, K3, PP, B12, Biotin

Bổ sung Vitamin, tăng sức đề kháng bệnh cho tôm cá

Công ty TNHH Kinh doanh thuốc thú y Minh Ngân

141

Vitamin C

Vitamin C

 

 

 

ACG Vitamin C 12%

Aqua C

HANVIT 20%

- Vitamin C

- Acid Citric

 1. Tăng cường sức đề kháng
 2. Ngăn ngừa một số bệnh nhiễm khuẩn
 3. Chống stress, giúp ăn khoẻ tăng trọng nhanh

Công ty TNHH Dược phẩm thú ý thuỷ sản Long An

Công ty TNHH Thương mại sản xuất thuộc thú y Gấu Vàng

Công ty TNHH Kinh doanh thuốc thú y Minh Ngân

Bayer agritech SaiGon

Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y

142

Vitamin C Antistress

Acid Citric, Vitamin C, Antioxidant anticaking & Carriers add to

Chống stress và tăng trọng cho tôm cá

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

143

Vitamin C for fish

Vitamin C 10% for shrimp/

Ascorbic for shrimp

C Vita plus

Vita C Mix

Vitamin C

Vitamin C 10%

Vitamin C 10%

Vitamin C 10% Vit C - 100

C - MIX

Ascorbic acid

Long vi - C

Vitamin C

Tăng sức đề kháng, tăng khả năng miễn dịch, chống stress

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio- Pharmachemie

Công ty TNHH Thương mịa và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

Cơ sở Dược thú y Khoa Nguyên

Công ty Thuốc thú y 2/9 thành phố Cần Thơ

Công ty TNHH Thuốc thú y Hậu Giang

xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

Công ty TNHH Thuốc thú y Cửu Long

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

Công y TNHH Thương mại - dịch vụ Hoàng Thông

Công ty TNHH Long Hiệp

144

VITAMIN C PREMIX FOR SHRIMP/FOR FISH

L.ascorbic acid 2 - monophosphat calcium salt

Kích thích sinh trưởng, tái tạo vỏ kitin nhanh và cứng vỏ mới, chống stress, tăng sức đề kháng và tăng khả năng miễn dịch bệnh

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio- Pharmachemie

145

Vitamin C - Electrolyte

Vitamin C, Sodium chloride, Potassium chlorid, Lactoz

Cung cấp vitamin và chất điện giải cần thiết cho cá bè, cá nuôi hầm và tôm

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

146

Vitamin C - sol

Vitamin C, Cab - o - sil, lactose

Giúp tăng cường sức đề kháng cho cá, ngăn ngừa một số bệnh thông thường

Công ty TNHH Thương mại Thanh Nhơn

147

Vitamix

Vitamin A, D3, E, C, K3, B1, B2, b6, B12, PP, B5, Biotin, Folic acid

Thúc đẩy nhanh quá trình lột xác và cứng vỏ, cung cấp vitamin, tăng sức đề kháng và kích thích tôm sinh trưởng

Công ty TNHH Quốc Minh

148

VITASOL PLUS

Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Biotin, acid Folic, Zinc methionin, mangannese amino acid, Potassium, Sodium, Magnesium

Giảm stress, tăng sức đề kháng, thúc đẩy quá trình tái tạo vỏ kitin cho tôm

Công ty TNHH Thương mại và dinh dưỡng thú y Nam Long

149

VITASOL - SHRIMP/ Vitamix for shrimp

Vitamin A, D3, E, K3, B12, Thiamine, Riboflavine, Pyridoxine, Calcium panothenate, Biotin, Polic acid, ascorbic acid

Bổ sung vitamin thiết yếu giúp tôm tăng sức kháng bệnh, tăng trưởng nhanh, thúc đẩy quá trình tái tạo vỏ kitin cho tôm, nhanh chóng cứng vỏ sau khi lột

Công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio- Pharmachemie

150

Well - Coat

Chất chiết xuất từ cá, mực, Lysine, Methionin, Lecithine, chất béo

Làm vỏ bọc cho thức ăn viên, cải thiện chất lượng và mùi vị thức ăn, kích thích tôm ăn nhiều

Welltech biotechnology Products Co, Ltd Thái Lan

151

Zymetin

Streptococcus faecalis, Costridium butyricum, Pacillus mesentericus, Protease, Lipase, men bia

Hạn chế sự sinh sản của vi khuẩn gây bệnh, tăng sức tiêu hoá và hấp thụ dưỡng chất của tôm

Công ty TNHH Chăn nuôi CP Việt Nam

152

Rhodopsudomo- nas Palustris (PSB - 01)

Rhodopsssudomonas Palustris

Phân huỷ chất thải và thức ăn dư thừa, phân giải khí độc, ổn định pH và mầu nước ao nuôi. Ức chế sự phát triển của các vi sinh vật gây bệnh

Kings Aquarium Co., Ltd Hồng Kông

DANH MỤC

 THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2002/QĐ-BTS  ngày 24/4/02)

I. THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN CÓ CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG SINH

Thứ tự

Tên thương mại

Hoạt chất kháng sinh

Công dụng

Nhà sản xuất

Ghi chú

1

ADE BC complex

OXY 100

Premix tôm cá

Oxytetracycline

Phòng ngừa các bệnh xuất huyết, nhiễm trùng

Công ty TNHH Thuốc thú y Hậu Giang

Công ty VEMEDIM Cần Thơ

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

2

Baco - Doxinmax

Colistin, oxytetracycline, Trimethoprim, Sulfamethoxazole

Phòng trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết toàn thân, thối đuôi, đen mang, ăn không tiêu ở tôm, cá

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

3

Calcium ADE.VIT

Oxytetracycline

Phòng trị các bệnh phồng nắp mang, phát sáng ở tôm

Công ty Thuốc thú y 3/2 - Thành phố Cần Thơ

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

4

Chlortetracycline - plus 20%

Chlortetracycline

Phòng trị các bệnh phồng nắp mang, phát sáng ở tôm và đốm đỏ, viêm ruột ở cá. Giảm stress, tăng sức đề kháng

Công ty Thuốc thú y 3/2 - Thành phố Cần Thơ

Giới hạn dư lượng tối đa Chlortetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

5

Colistin - Terra

OLI - TETRAVIT

Colistin, oxytetracycline

Phòng trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết vây, đuôi, mang, xuất huyết toàn thân, thối đuôi, đen mang, ăn không tiêu ở tôm cá

Công ty TNHH Thuốc thú y Cần Thơ

Công ty Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

6

C - P - S

Chlortetracycline Sulfamethoxazole, Penicillin V.potasium

Phòng trị bệnh đỏ thân, mang đen, sưng chướng bụng, dạ dày ruột xuất huyết, phát sáng

Công ty TNHH Thuốc thú y Hậu Giang

Giới hạn dư lượng tối đa Chlortetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

7

Erycovet

Erythromycine, oxytetracycline Colistin sulfate

Phòng trị các bệnh của cá tôm: đốm đỏ, đỏ mỏ, đỏ kỳ, rụng râu càng, phát sáng, kém ăn, nhiễm khuẩn đường ruột, dạ dày, ruột xuất huyết

Công ty TNHH Thuốc thú y Hậu Giang

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

8

Neo - S - O - F

Sulfacetamide, oxytetracycline, Streptomycine, Flumequyne

Trị nhiễm trùng đường ruột, mất nhớt, lở loét, cụt vây ở cá và bệnh đỏ thân, hoại tử, các bệnh ký sinh trùng và nấm ở tôm

Công ty Thuốc thú y Trung ương 2

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

9

NEO - Colitravet

Oxytetracycline, Colistin, Neomycine sulfate

Trị bệnh đốm nâu, phát sáng, đỏ thân, sưng mang, mòn đuôi, thối đuôi, gãy râu, rụng càng

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

10

NEO - COTRIME

Oxytetracycline, Neomycine sulfate, Sulfamethoxazole

Trị bệnh mang đỏ, thối đuôi, phồng nắp mang, hoại sinh vỏ tôm, trắng đuôi, phát sáng, ăn mòn vỏ kitin, lở loét toàn thân, nấm ở tôm, cá

Công ty TNHH Thuốc thú y Cần Thơ

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

11

NEOX

Neomycine sulfate, oxytetracycline, Trimethoprim, Sulfamethoxazole

Trị các bệnh thối đuôi, phồng nắp mang, hoại sinh vỏ tôm, bệnh đốm đỏ, trắng đuôi, phát sáng, bệnh ăn mòn vỏ kitin

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

12

Neox for shrimp

Neomycine Oxytetracycline

Trị bệnh hoại tử, chân càng mòn vỏ tôm

Công ty VEMFDIM Cần Thơ

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

13

Strepto - Sul

Streptomycine, sulfate Trimethoprim, Sulfamethoxazole

Phòng trị bệnh đốm nâu, phát sáng, đỏ thân, đốm đen, sưng mang, mòn đuôi, rụng râu, gãy càng ở tôm, xuất huyết vây, đuôi, mang, lở loét, tuột vảy, ngộ độc thức ăn ở cá

Xưởng thuốc thú y 1/5 Cần Thơ

Chỉ được sử dụng cho tôm giống, cá giống

14

Streptoterramycine,

Strepto - terra

Streptoterra

Oxytetracycline hydrochloride, Streptomycine Sulfate

Phòng trị các bệnh đen mang, đốm nâu, ăn mòn vỏ kitin ở tôm và bệnh đốm đỏ, trắng đuôi, nhiễm khuẩn máu ở cá

Công ty Thuốc thú y 3/2 - Thành phố Cần Thơ

Công ty Chăn nuôi thú y Cai Lậy

Công ty TNHH Thuốc thú y Hậu Giang

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

15

Streptoterramycine,

Streptomycine, Tetracycline

Phòng trị bệnh đỏ thân, đen mang ở tôm

Công ty Thuốc thú y 2/9 - Thành phố Cần Thơ

Giới hạn dư lượng tối đa tetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

16

VIBRIO STOP (Norocine 400)

Norfloxacin, oxytetracycline

Phòng trị bệnh phát sáng, sưng ruột

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất dinh dưỡng thú y Nam Long

Giới hạn dư lượng tối đa oxytetracycline trong sản phẩm 100 m g/kg

 


II. THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN CÓ THÀNH PHẦN LÀ HOÁ CHẤT

Thứ tự

Tên thương mại

Hoạt chất kháng sinh

Công dụng

Nhà sản xuất

Ghi chú

1

LAVE.CHITE

Malachite green

Malachite green

Phòng trị bệnh ký sinh ở da, mang, trị nấm thuỷ mi

Công ty TNHH Dược phẩm thú y thuỷ sản Long An

Công ty TNHH Kinh doanh thuốc thú y Minh Ngân

Không để da tay tiếp xúc trực tiếp với thuốc

 

THE MINISTRY OF AQUATIC RESOURCES
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 17/2002/QD-BTS

Hanoi, May 24, 2002

 

DECISION

PROMULGATING THE LISTS OF AQUATIC VETERINARY DRUGS ALLOWED FOR USE OR RESTRICTED FROM USE IN AQUACULTURE

THE MINISTER OF AQUATIC RESOURCES

Pursuant to the Governments Decree No.50/CP of June 21, 1994 on the tasks, powers and organizational apparatus of the Ministry of Aquatic Resources;
Pursuant to Decision No. 03/2002/QD-BTS of January 23, 2002 of the Minister of Aquatic Resources promulgating the Regulation on management of aquatic veterinary drugs;
At the proposals of the director of the Aquatic Resources Protection Department and the director of the Science and Technology Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Lists of aquatic veterinary drugs allowed for use or restricted from use in aquaculture (enclosed herewith).

Article 2.- This Decision takes implementation effect 15 days after its signing. All previous decisions which are contrary to this Decision are hereby annulled.

Article 3.- The director of the Office, the directors of the Departments, the chief inspector of the Ministry, the director of the Aquatic Resources Protection Department, the director of the Aquatic Quality and Hygiene Inspection Center, directors of the provincial/municipal Services of Aquatic Resources and the provincial/municipal Agriculture and Rural Development Services which manage aquatic resources shall have to implement this Decision.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2002/QĐ-BTS về Danh mục thuốc thú y thủy sản được phép sử dụng và hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.151

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38