Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 159/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo đề án quốc giá về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 159/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 19/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 159/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 159/2001/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUỐC GIA VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Uỷ ban Quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế tại Công văn số 158/UB-VP ngày 19 tháng 9 năm 2001;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án quốc gia về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ Việt Nam (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án), do Bộ trưởng Bộ Thương mại - Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Hợp tác Kinh tế Quốc tế (UBQG-HTKTQT) làm Trưởng ban; một Thứ trưởng Bộ Thương mại - Tổng thư ký UBQG-HTKTQT làm Phó trưởng ban và sáu Uỷ viên do các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao và UBQG-HTKTQT cử người tham gia.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Đề án có nhiệm vụ: lập các tổ công tác nghiên cứu chuyên ngành; xây dựng chương trình, tiến độ làm việc của Ban và của các Tổ công tác nghiên cứu chuyên ngành, bao gồm cả công tác, nghiên cứu, khảo sát phục vụ việc xây dựng Đề án; tổ chức làm việc với các Bộ, ngành liên quan để hoàn thiện đề cương chi tiết của Đề án; tổ chức xây dựng nội dung chi tiết của Đề án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBQG-HTKTQT và Trưởng ban Chỉ đạo Đề án; báo cáo Chính phủ thông qua Đề án vào đầu quý IV năm 2002.

Điều 3. Kinh phí thực hiện Đề án trên do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn hỗ trợ (nếu có) của các Tổ chức quốc tế do Bộ Thương mại và Ban Chỉ đạo Đề án huy động.

Ban Chỉ đạo Đề án làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để bố trí kinh phí trong các năm 2001-2002, bảo đảm thực hiện Đề án theo đúng tiến độ được đề ra.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chủ tịch UBQG-HTKTQT, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, các Bộ trưởng, Tthủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 159/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo đề án quốc giá về nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.292

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.239.150.22