Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1561/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 1561/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 06/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ
NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1561/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 06 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN TỔ CÔNG TÁC GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam;

Xét Tờ trình số 12/TTr-VPTT ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Thường trực Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ giúp việc Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam; gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Đinh Văn Dương- Phó Giám đốc Sở Công thương- Tổ trưởng;

2. Ông Đào Xuân Ngữ- Phó Giám đốc Sở Tài chính- Tổ Phó;

3. Ông Nguyễn Anh Năng- Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý Thị trường, Sở Công thương- Tổ phó;

4. Ông Trần Văn Hoan- Trưởng phòng Quản lý Giá- Công sản, Sở Tài chính- Thành viên;

5. Ông Lê Vĩnh Đức- Phó trưởng phòng Quản lý Giá- Công sản Sở Tài chính- Thành viên;

6. Ông Phạm Quốc Hưng- Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh- Thành viên;

7. Bà Trần Ngọc Ánh- Phó Chánh thanh tra, Sở Y tế- Thành viên;

8. Ông Trịnh Thanh Ba- Phó Chánh Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Thành viên;

9. Ông Nguyễn Hữu Hiển- Phó Chánh Thanh tra, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch- Thành viên;

10. Bà Tạ Thị Lan Hương- Phó Chánh Thanh tra, Sở Khoa học Công nghệ- Thành viên;

11. Ông Trần Toàn- Phó Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông- Thành viên;

12. Bà Phạm Thị Hiền- Phó trưởng phòng Tuyên truyền Kinh tế, Báo Hà Nam- Thành viên;

13. Ông Trương Thế Nam- Cán bộ phòng Thanh tra- Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm- Thành viên;

14. Ông Phan Văn Vĩnh- Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình- Thành viên;

15. Ông Lê Văn Dũng- Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh- Thành viên;

16. Ông Trần Đình Tươi- Chuyên viên, Cục Thuế tỉnh- Thành viên;

17. Ông Vũ Quang- Đội trưởng Đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan- Thành viên.

18. Ông Trần Huy Thanh- Trưởng phòng Công thương huyện Lý Nhân- Thành viên;

19. Ông Trần Quyết Thắng- Phó trưởng phòng Công thương huyện Thanh Liêm - Thành viên;

20. Ông Cung Tiến Thành- Phó trưởng phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý- Thành viên;

21. Bà Trần Thị Hằng- Phó trưởng phòng TC-KH huyện Bình Lục - Thành viên;

22. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Phó trưởng phòng TC-KH huyện Kim Bảng- Thành viên;

23. Ông Trịnh Trung Hiếu- Phó trưởng phòng TC-KH huyện Duy Tiên- Thành viên

Điều 2. Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có nhiệm vụ.

Tham mưu, giúp việc, tổng hợp báo cáo cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Công thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam, các đng chí có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, KT.
QD 0389

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1561/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


868

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.82