Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1506/1999/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 21/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1506/1999/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1506/1999/QĐ-BTM NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHỐNG HÀNG GIẢ

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 04/12/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Chỉ thị số 31/1999/CT/TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả;
Căn cứ đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ;
Sau khi đã thống nhất với các Bộ Công an, Tài chính, Công nghiệp, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học Công nghệ Môi trường, Thuỷ sản, Văn hoá - Thông tin, Tổng cục Hải quan, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiên dùng Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo Trung ương để tổ chức và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 31-TW) gồm các Ông, Bà sau đây:

1- Ông Hồ Huấn Nghiêm - Thứ trưởng Bộ Thương mại - Trưởng ban

2- Ông Nguyễn Cảnh Bào - Uỷ viên Ban chống tham nhũng, chống buôn lậu của Chính phủ - Phó trưởng ban.

3- Ông Trần Văn Tá - Thứ trưởng Bộ Tài chính - Uỷ viên.

4- Ông Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an - Uỷ viên.

5- Ông Lê Huy Côn - Thứ trưởng Bộ Công nghiệp - Uỷ viên.

6- Ông Lê Văn Truyền - Thứ trưởng Bộ Y tế - Uỷ viên.

7- Ông Nguyễn Thiện Luân - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Uỷ viên.

8- Ông Bùi Mạnh Hải - Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Uỷ viên.

9- Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản - Uỷ viên.

10- Ông Nguyên Ngọc Túc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan-Uỷ viên.

11- Ông Hoàng Mạnh Tuấn - Chủ tịch Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam - Uỷ viên.

12. Ông Lê Thế Bảo - Cục Trưởng Cục Quản lý thị trường - Bộ Thương mại - Phụ trách bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo 31-TW.

Điều 2: Ban Chỉ đạo 31-TW có nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả theo Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức phối hợp giữa các Bộ, ngành chức năng thực hiện Chỉ thị 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp và hướng giải quyết. Xử lý các vụ sản xuất và buôn bán hàng giả trọng điểm hoặc vượt quá thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương hoặc các vụ việc mà các Bộ, ngành địa phương có ý kiến khác nhau.

2.3. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương để báo cáo và kiến nghị các chủ trương giải pháp hoặc sửa đổi bổ sung, soạn thảo mới các văn bản quy phạm pháp luật về chống sản xuất và buôn bán hàng giả với Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành.

Điều 3: Ban Chỉ đạo 31-TW có bộ phận thường trực đặt tại Bộ Thương mại. Cán bộ của bộ phận giúp việc tại cơ quan Thường trực do các Bộ, ngành tham gia Ban cử ra. Chế độ làm việc của bộ phận giúp việc do Trưởng ban quyết định.

Trường hợp cần thiết Ban chỉ đạo 31-TW có thể thành lập các Tổ công tác đặc biệt để kiểm tra giúp Thủ tướng Chính phủ giải quyết một số công việc cụ thể để chống sản xuất và buôn bán hàng giả.

Trưởng Ban quy định quy chế hoạt động của Ban sau khi thống nhất với các thành viên trong Ban nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Các Uỷ viên của Ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Ban được sử dụng con dấu của Bộ Thương mại. Kinh phí hoạt động của Ban do Bộ Tài chính giải quyết theo đề nghị của Trưởng ban và sau khi được sự đồng ý của Bộ Tài chính .

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Ông Chánh Văn phòng Bộ Thương mại, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và các Ông, Bà nói ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Trương Đình Tuyển

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1506/1999/QĐ-BTM ngày 21/12/1999 về việc thành lập Ban chỉ đạo trung ương chống hàng giả do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.676

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209