Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 148/2000/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 148/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 25/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 148/2000/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 TIẾP TỤC THỰC HIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thực hiện Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tiếp tục thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho sản phẩm nhuyễn thể hai mảnh vỏ (đã bị bãi bỏ theo Quyết định số 19/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ), theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch và kinh doanh nhuyễn thể.

Điều 2. Bộ Thuỷ sản tiếp tục nghiên cứu, ban hành hoặc trình Chính phủ ban hành các quy định để quản lý và tổ chức thực hiện việc kiểm soát các loại độc tố và vi sinh vật gây bệnh có trong thuỷ sản tại các vùng nuôi, nhằm bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng; đồng thời phải theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nguyễn Công Tạn

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 148/2000/QD-TTg

Hanoi, December 25, 2000

 

DECISION

ON CONTINUING TO GRANT CERTIFICATE OF ORIGIN OF BI-VALVE MOLLUSKS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In furtherance of the Prime Minister
s Decision No. 19/2000/QD-TTg of February 3, 2000 on canceling licenses and permits which are contrary to provisions of the Enterprise Law;
At the proposal of the Minister of Aquatic Resources,

DECIDES:

Article 1.- To allow the continued granting of certificate of origin of bi-valve mollusks (which has been annulled under the Prime Ministers Decision No. 19/2000/QD-TTg of February 3, 2000) at the requests of organizations and individuals that produce, harvest and/or trade in mollusks.

Article 2.- The Ministry of Aquatic Resources shall continue to study for promulgation or submission to the Government for promulgation the regulations for the management and control of toxins and disease-causing microorganism existing in aquatic products in breeding areas, with a view to protecting the consumers health; and at the same time follow on the direction of creating favorable conditions for the production and export of aquatic products.

Article 3.- This Decision takes effect after its signing.

The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of agencies attached to the Government and the presidents of the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 148/2000/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92