Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 142/2001/QĐ-UB thành lập Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 142/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phan Thiên
Ngày ban hành: 28/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/2001/QĐ-UB

Ngày 28 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII);

Thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của UBND tỉnh Lâm Đồng đã được Trung ương phê duyệt;

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng trên cơ sở hợp nhất Sở Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Sở Thương mại tỉnh Lâm Đồng.

Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, được phép sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng để hoạt động theo quy định hiện hành, Biên chế của Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh giao hàng năm.

Trụ sở làm việc của Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng đặt tại Số 26 - Đường Trần Phú - Phường 4 - Thành phố Đà Lạt.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng thực hiện theo quyết định số 1846/QĐ-UB ngày 28/7/1998, quyết định số 687/QĐ-UB ngày 16/5/1997 của UBND tỉnh Lâm Đồng, theo Thông tư liên tịch số 325/TT/TCCP-TCPL ngày 28/5/1993 của Ban tổ chức CBCP và Tổng cục Du lịch và thông tư liên tịch số 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP ngày 27/0l/2000 của Bộ Thương mại và Ban TCCBCP.

Điều 3: Tổ chức, bộ máy của Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng gồm:

Lãnh đạo:

Giám đốc;

02 Phó giám đốc.

Các phòng chuyên môn giúp việc:

1- Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp

2- Phòng kế hoạch - Xúc tiến Du lịch, Thương mại

3- Phòng quản lý Du lịch, Thương mại

4- Thanh tra Sở.

Nhiệm vụ của các phòng do Giám đốc Sở Du lịch và Thương mại giao cụ thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Sở được UBND tỉnh giao. Riêng Thanh tra Sở thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Pháp lệnh Thanh tra.

Các đơn vị trực thuộc Sở:

Chi cục Quản lý thị trường

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch

Trung tâm xúc tiến Du lịch, Thương mại.

Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quyết định thành lập của UBND tỉnh.

Điều 4: Mỗi phòng chuyên môn có Trưởng phòng và 01 đến 02 phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Sở, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Sở do UBND tỉnh quyết định cụ thể theo quy định hiện hành.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Trưởng ban Ban TCCQ tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Giám đốc Sở Du lịch; Giám đốc Sở Thương mại; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 142/2001/QĐ-UB thành lập Sở Du lịch và Thương mại tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.741

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29