Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 142/2001/QĐ-TTg về việc thành lập nhóm Công tác triển khai thực hiện Hiệp định VN-Lào-Thái Lan về tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên giới và Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 142/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 26/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 142/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 142/2001/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VIỆT NAM - LÀO - THÁI LAN VỀ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO VẬN CHUYỂN NGƯỜI VÀ HÀNG HOÁ QUA LẠI BIÊN GIỚI VÀ HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO HÀNG HOÁ QUÁ CẢNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Nhằm thực hiện Hiệp định về tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hoá và người qua lại biên giới giữa các Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập "Nhóm Cộng tác triển khai thực hiện Hiệp định Việt Nam - Lào - Thái Lan về tạo điều điện thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên giới và Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh (sau đây gọi là nhóm), với thành phần như sau:

Trưởng nhóm: 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

Phó trưởng nhóm (cấp Vụ hoặc tương đương): 01 đại diện Bộ Thương mại, 01 đại diện Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng),

Thành viên thường trực nhóm: Đại diện Bộ Giao thông vận tải.

Các thành viên gồm đại diện của:

- Bộ Thương mại,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Ngoại giao.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

- Bộ Công an,

- Bộ Y tế,

- Tổng cục Hải quan,

- Văn phòng Chính phủ,

- Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế,

- Hiệp hội giao nhận vận tải,

- Hiệp hội vận tải ô tô.

Điều 2. Nhóm có trách nhiệm giúp Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế trong việc chỉ đạo, phối hợp giữa các Bộ, ngành triển khai thực hiện việc tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên giới, vận tải hàng hoá quá cảnh.

Điều 3. Nhóm có Văn phòng thường trực đặt tại Bộ Giao thông vận tải, có một số cán bộ chuyên môn giúp việc (kiêm nhiệm). Trưởng nhóm, Phó Trưởng nhóm, các thành viên của Nhóm hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng nhóm chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế về hoạt động của Nhóm, định kỳ báo cáo Chủ tịch Uỷ ban kết quả hoạt động của Nhóm. Các thành viên khác chịu trách nhiệm trước Trưởng nhóm về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của Bộ, ngành mình.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của nhóm được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Mạnh Cầm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 142/2001/QĐ-TTg ngày 26/09/2001 về việc thành lập nhóm Công tác triển khai thực hiện Hiệp định VN-Lào-Thái Lan về tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển người và hàng hoá qua lại biên giới và Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá quá cảnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.111
server250