Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 14/2006/QĐ-UBND thành lập Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu: 14/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2006/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 03 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỐNG SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TTLT/BTM-BNV ngày 08/4/2005 của Bộ Nội vụ- Bộ Thương mại: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về thương mại ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 09/2001/TT-BTM ngày 13/4/2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường ở địa phương;

Căn cứ quyết định số 4217/QĐ-UB ngày 28/11/2001 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại-Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Thương mại- Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ

Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả là đơn vị quản lý nhà nước thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát các hoạt động về chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả có con dấu và tài khoản riêng .

Trụ sở Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả đặt tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng tới người dân, các tổ chức và mọi thành phần kinh tế.

- Tham gia tổ chức triển lãm, giới thiệu hướng dẫn hàng thật, hàng giả tại các Hội chợ Thương mại- Du lịch.

- Trực tiếp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng, các lực lượng thanh tra chuyên ngành để tổ chức kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép theo quy định của pháp luật .

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với các đội Qủan lý thị trường trên địa bàn huyện, thành, thị để kiểm tra và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép trên địa bàn tỉnh .

Điều 3. Về biên chế:

Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả được giao 07 biên chế nằm trong tổng biên chế đã được UBND tỉnh giao cho Chi cục Quản lý thị trường. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm điều chuyển để bố trí đủ công chức cho Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả. .

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại- Du lịch; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2006/QĐ-UBND thành lập Đội Quản lý thị trường chống sản xuất và buôn bán hàng giả do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179