Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 137/QĐ-UB năm 1983 về giá bán lẻ theo giá kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 137/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 09/05/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 137/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ BÁN LẺ THEO GIÁ KINH DOANH THƯƠNG NGHIỆP ÁP DỤNG CHO THƯƠNG NGHIỆP XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ TƯ THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-TU ngày 30-9-1982 về những công tác cấp bách nhằm tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải tạo tư thương thực hiện việc quản lý ổn định thị trường;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh giá bán lẻ một số mặt hàng thiết yếu của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa như sau :

Tên hàng, quy cách, phẩm chất

Đơn vị tính

Giá bán tối đa theo giá KDTN tham gia thị trường

1. Thịt heo ba rọi

đ/kg

80,00

2. Nước mắm: loại 15 độ đạm

                       loại 11-12 độ đạm

đ/lít

_

9,00

7,00

3. Rau quả, củ :

      - Rau lá bình quân

      - Rau muống bình quân loại 1

      - Qủa, củ bình quân

 

đ/kg

_

_

 

4,00

1,50

6,00

 

4. Củi bình quân

đ/ste

550,00

Điều 2.- Đối với các chợ đầu cầu, Sở Thương nghiệp, Sở Lương thực phối hợp với quản lý thị trường thành phố thực hiện chủ trương và kế hoạch của Uỷ ban Nhân dân thành phố về cải tạo, tổ chức lại ngành hàng trong năm 1983, bảo đảm cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa vươn lên nắm được khâu bán buôn ; Sở Thương nghiệp cùng với Uỷ ban vật giá thành phố hướng dẫn giá bán các mặt hàng : gạo, thịt heo, nước mắm, củi, rau ở các chợ đầu cầu cho phù hợp.

Điều 3.- Các tổ chức thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương phải thực hiện việc niêm yết giá và chỉ được bán theo giá đã niêm yết.

Các tổ chức thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phải cải tiến phương thức và tổ chức mạng lưới bán lẻ 4 mặt hàng trên đây trực tiếp đến người tiêu dùng.

Các cấp chánh quyền và các cơ quan có chức năng quản lý thị trường cần phối hợp chặt với các đoàn thể, huy động các tổ chức quần chúng và tổ dân phố tham gia tích cực việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán lẻ các mặt hàng này trong thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương kinh doanh.

Điều 4.- Uỷ ban vật giá thành phố, Sở Thương nghiệp, Ban quản lý thị trường có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết định này.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các quy định trái với quyết định này đều bãi bỏ. Trước khi thi hành giá mới, ngành thương nghiệp kiểm kê tồn kho và hạch toán chênh lệch giá theo chế độ ban hành.

Điều 6.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 137/QĐ-UB năm 1983 về giá bán lẻ theo giá kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.448
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74