Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 13/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2006/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 3 tháng 01 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH - THƯƠNG MẠI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2683/2005/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại - Du lịch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại trực thuộc Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Phú Thọ.Trụ sở cùa Ban quản lý Khu di tích đặt tại xã Hiền Lương huyện Hạ Hoà.

Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại là đơn vị sự nghiệp có thu; thực hiện chức năng quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng Du lịch - Thương mại trên địa bàn tỉnh.

Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch.

Trụ sở Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại đặt tại Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với những công trình được giao làm chủ đầu tư, gồm:

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt các bước thiết kế, dự toán xây dựng công trình sau khi được phê duyệt thiết kế cơ sở;

- Ký kết hợp đồng với các nhà thầu;

- Thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ hợp đồng hoặc theo biên bản nghiệm thu;

- Nghiệm thu để đưa công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng.

2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý các dự án, gồm:

- Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình;

- Hợp đồng với các đơn vị tư vấn được tuyển chọn để khảo sát lập dự án đầu tư; xây dựng - khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công, lập tổng dự toán công trình và trình cấp có thẩm quyền quyết định theo trình tự xây dựng cơ bản;

- Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu; tham mưu giúp chủ quản đầu tư chọn thầu xây lắp theo quy định của Nhà nước;

- Đàm phán, ký kết hợp đồng với các nhà thầu theo sự uỷ quyền của chủ đầu tư;

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công, xây dựng công trình;

- Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết;

- Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn vệ sinh môi trường của công trình xây dựng;

- Nghiệm thu, bàn giao công trình;

- Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

3. Quản lý và sử dụng tài sản, vật tư, kinh phí, lao động và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh và Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch giao.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy và biên chế:

a) Lãnh đạo Ban: có trưởng Ban và các phó trưởng Ban.

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức - Hành chính

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ

- Phòng Quy hoạch - Hạ tầng.

c) Biên chế:

Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại được giao 05 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; số biên chế hợp đồng, quỹ lương đơn vị chi trả, do đơn vị tự quyết định song số lượng không được vượt quá 30 người.

d) Ban quản lý các dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại thực hiện chế độ hạch toán kế toán và cơ chế tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu và các văn bản quy định khác về tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thương mại - Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hải

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 thành lập Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng Du lịch - Thương mại do tỉnh Phú Thọ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74