Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2020

Số hiệu: 1294/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Hữu Tháp
Ngày ban hành: 15/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1294/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 60/TTr-SCT ngày 30 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2020 (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Công Thương công bố Danh mục được phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm, chủ đề tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại khác với Danh mục đã công bố, giao Sở Công Thương thống nhất với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục XTTM - Bộ Công Thương (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Công Thương;
- UBND các huyện, thành phố;
- PVP UBND tỉnh phụ trách (HTKT);
- Lưu: VT, HTKT7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Địa điểm tổ chức

Địa chỉ

1

Khu đất Sân bóng đá thôn Kon Rơ Wang (cạnh Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum)

Đường Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

2

Khu đất bên cạnh Sân vận động tỉnh Kon Tum (tiếp giáp ranh giới đường Trường Chinh và Sân vận động tỉnh)

Đường Trường Chinh, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum

3

Bến xe khách huyện Đăk Hà

Tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

4

Sân vận động Tổ dân phố 7

Tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà

5

Sân vận động huyện Đăk Hà

Tổ dân phố 2b, thị trấn Đăk Hà, Huyện Đăk Hà

6

Sân vận động huyện Đăk Tô

Thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

7

Sân thể thao, lễ hội huyện Đăk Glei

Đường A Khanh, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei

8

Chợ mới huyện Sa Thầy

Đường Cù Chính Lan, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy

9

Sân vận động huyện Kon Rẫy

Thôn 2, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy

10

Trung tâm Văn hóa và Thể dục thể thao huyện Ngọc Hồi

Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

11

Quảng trường khu trung tâm huyện Tu Mơ Rông

Thôn Kon Tun, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông

12

Trung tâm huyện Kon Plông

Sân bay Măng Đen, Thôn Măng Đen, Xã Đăk Long, huyện Kon Plông

 

PHỤ LỤC 2

LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Tên lĩnh vực

1

Giới thiệu, xúc tiến thương mại các sản phẩm hình thành từ: Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, các sản phẩm nông sản phát triển liên kết theo chuỗi giá trị, sản phẩm công nghiệp nông thôn, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của địa phương.

2

Giới thiệu, quảng bá du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc sản, chủ lực của địa phương như rượu và sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

3

Giới thiệu vật tư, máy móc, thiết bị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng.

4

Giới thiệu sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1294/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 về phê duyệt Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


820

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219