Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ"

Số hiệu: 1203/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Nguyễn Thanh Dũng
Ngày ban hành: 28/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1203/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG, DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ"

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng, dầu;

Căn cứ Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, và chất lượng sản phẩm hàng hóa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ" (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu của Đề án:

a) Quản lý, kiểm tra và kiểm soát các doanh nghiệp đầu mối, các tổng đại lý, các đại lý cung cấp xăng, dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm chống tình trạng buôn lậu xăng, dầu và kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế.

b) Tăng cường tính chấp hành và trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trong việc cung cấp hóa đơn khi bán hàng hóa cho người tiêu dùng.

c) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố và bảo vệ được quyền lợi của người tiêu dùng.

d) Nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm của đội ngũ công chức thuế theo quy định chức năng, nhiệm vụ bảo đảm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

2. Yêu cầu của Đề án:

a) Tăng cường công tác quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu; đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

b) Thực hiện, kiểm tra và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

3. Nội dung quản lý của Đề án:

a) Phạm vi điều chỉnh của Đề án:

- Đề án áp dụng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đối với tất cả các cơ sở kinh doanh xăng dầu (doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp,…), các doanh nghiệp là đầu mối hoặc tổng đại lý, đại lý cung cấp xăng, dầu và người tiêu dùng xăng, dầu.

- Chế độ phát hành, quản lý, sử dụng tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng, dầu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Quản lý đối tượng nộp thuế:

- Quản lý các cơ sở kinh doanh xăng, dầu:

+ Phối hợp với cơ quan cấp Chứng nhận đăng ký kinh doanh kịp thời quản lý thu thuế đối với số lượng cơ sở kinh doanh xăng, dầu mới thành lập; kiểm tra giám sát các trường hợp đóng mã số thuế, trường hợp bỏ kinh doanh.

+ Hàng năm, ngành Thuế chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập, xử lý thông tin, khảo sát, kiểm tra hồ sơ khai thuế và có biện pháp quản lý thu thuế phù hợp đối với từng cơ sở kinh doanh xăng, dầu.

+ Thực hiện tốt công tác phân loại đối tượng quản lý, tập trung kiểm tra những cơ sở kinh doanh xăng, dầu dấu hiệu trốn thuế, gian lận về thuế.

+ Kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu không thực hiện chế độ bảo quản tem niêm phong chỉ số công tơ tổng đối với tất cả cột đo xăng, dầu.

+ Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện để nắm bắt kịp thời tình hình biến động liên quan đến quy mô, tình hình kinh doanh của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố.

- Quản lý các doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng, dầu:

+ Xác định số lượng, giá bán xăng, dầu của tất cả doanh nghiệp đầu mối thường xuyên cung cấp xăng, dầu cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

+ Kiểm tra hóa đơn, chứng từ và hợp đồng kinh tế đối với lượng xăng, dầu đang lưu thông vận chuyển của các doanh nghiệp.

c) Quản lý sản lượng:

- Sử dụng phương pháp dán tem niêm phong công tơ tổng đối với tất cả cột đo xăng, dầu đang sử dụng ở các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn nhằm xác định các chỉ số (đầu kỳ, cuối kỳ) và tính toán sản lượng xăng, dầu xuất bán trên thị trường.

- Ngành Thuế thành phố tiến hành phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra tem niêm phong công tơ tổng; xử lý đối với các trường hợp có tác động chủ quan của các cơ sở kinh doanh làm ảnh hưởng đến các chỉ số công tơ tổng dẫn đến sai lệch số lượng xăng, dầu tiêu thụ trong kỳ.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nếu có dấu hiệu không trung thực thì cơ quan Thuế tiến hành kiểm kê lượng xăng, dầu tồn kho thực tế để có cơ sở xác định tính trung thực của hồ sơ khai thuế.

d) Quản lý giá:

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện giá bán các mặt hàng xăng, dầu do thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không cao hơn giá cơ sở các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường do liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính công bố; đồng thời, thực hiện niêm yết giá và bán theo đúng giá đã niêm yết.

- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thường xuyên kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh có hành vi không bán đúng giá niêm yết; hành vi vi phạm quy định về công khai thông tin về giá xăng, dầu.

4. Các giải pháp thực hiện:

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án:

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nhân dân, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh đang hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố biết và thực hiện phương án quản lý thu thuế bằng phương pháp dán tem đồng hồ đo đếm trên cột đo xăng, dầu.

- Thực hiện tuyên truyền việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, thực hiện quy định về hóa đơn khi bán xăng, dầu cho khách hàng; thực hiện sổ sách kế toánkê khai, nộp thuế theo quy định hiện hành.

- Đẩy mạnh dịch vụ công hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại, kịp thời giải đáp các vướng mắc theo yêu cầu của các cơ sở kinh doanh.

- Công khai các quy trình quản lý thu thuế, mức thuế phải nộp của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu để nhân dân biết, so sánh, giám sátphản ảnh những thông tin liên quan giúp cho cơ quan thuế quản lý thu thuế ngày càng tốt hơn.

- Tuyên dương những cơ sở kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tốt, thực hiện xử lý đối với những hành vi vi phạm Luật Quản lý thuế, các Luật Thuế hiện hànhhành vi vi phạm về chế độ bảo quản tem theo quy định.

b) Thực hiện quy chế phối hợp:

- Triển khai thực hiện quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 thành phố, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố.

- Sở Công Thương chủ động xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra; chủ trì, phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế thành phố và Công an thành phố thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn, tập trung vào những cơ sở kinh doanh có biểu hiện buôn lậu xăng, dầu trốn thuế, gian lận về thuế, gian lận thương mại và kiểm tra việc bảo quản tem niêm phong chỉ số công tơ tổng của cơ sở kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Cục Thuế thành phố phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra thuế đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu.

c) Kiểm tra hồ sơ khai thuế tháng, quý, năm của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu; trong đó, tập trung giám sát chặt chẽ đối với hồ sơ khai thuế có số thuế giá trị gia tăng âm lớn hoặc âm nhiều tháng liên tục, lỗ liên tục nhiều năm liền hoặc có số lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu, cơ sở kinh doanh đã nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính về các lỗi có liên quan đến buôn lậu xăng dầu,… Qua đó, kịp thời thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện giải trình bằng văn bản hoặc giải trình tại cơ quan thuế.

- Xử lý đối với các cơ sở kinh doanh không kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng ngay khi phát hiện tem niêm phong công tơ tổng bị hư hỏng. Trong trường hợp tem niêm phong công tơ tổng hư hỏng do tác động bởi yếu tố chủ quan của cơ sở kinh doanh phải áp dụng biện pháp ấn định thuế.

d) Thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp:

- Tập trung công tác kiểm tra nhằm xử lý kịp thời những vi phạm; đồng thời, hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt những quy định về giá, hạch toán kế toán và các quy định mới về quản lý, sử dụng hóa đơn trong việc mua, bán, trao đổi hàng hóa và cung cấp dịch vụ theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế hàng năm đối với các trường hợp phát sinh rủi ro cao về thuế.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra thuế tại doanh nghiệp theo kế hoạch đã được Tổng cục Thuế phê duyệt. Qua đó xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh cố tình vi phạm các quy định của pháp luật về thuế; đồng thời, trong quá trình kiểm tra thuế mà phát hiện cơ sở kinh doanh có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, tiêu thụ hàng kém chất lượng, kinh doanh không lành mạnh thì phối hợp Sở Công Thương, Sở Khoa học Công nghệ xử lý vi phạm.

5. Kinh phí thực hiện Đề án:

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách thành phố bảo đảm theo quy định hiện hành.

6. Trách nhiệm thực hiện:

a) Trách nhiệm của ngành Thuế (Cục Thuế và Chi cục Thuế):

- Phối hợp với các sở, ban ngành thành phố có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo đảm quản lý bao quát toàn bộ hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố; phối hợp với các ngành liên quan, phân công giao trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện Đề án.

- Tham mưu đề xuất trình UBND thành phố ban hành các chính sách, biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn phù hợp từng thời kỳ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể trong lĩnh vực quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Đề án gắn với nội dung chính sách, pháp luật thuế tại các hội nghị triển khai chính sách, pháp luật thuế, hội nghị đối thoại về thuế.

- Giao Cục trưởng Cục Thuế thành phố quyết định thành lập các Tổ công tác, Tổ kiểm tra liên ngành gồm công chức ngành Thuế, Sở Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức dán tem niêm phong công tơ tổng đối với các cột đo xăng, dầu.

- Thực hiện kiểm tra đối chiếu số liệu của cơ sở kinh doanh xăng dầu phản ảnh trên hồ sơ khai thuế với lượng xuất ra phản ảnh trên chỉ số công tơ tổng của cột đo xăng, dầu và giá trị xuất bán xăng, dầu để xử lý theo các quy định của pháp luật về Thuế.

- Định kỳ 6 tháng, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) và Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường) họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố.

- Lồng ghép việc thực hiện Đề án với thực hiện các chuyên đề quản lý thuế và nội dung triển khai chính sách, pháp luật thuế mới; việc thực hiện Đề án thành một trong những mục tiêu thi đua theo chuyên đề, có động viên khen thưởng kịp thời.

- Phối hợp với đơn vị có liên quan lập dự trù kinh phí thực hiện Đề án theo quy định, gửi về Sở Tài chính xem xét, có ý kiến trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

b) Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:

- Đề xuất mẫu tem, cơ quan phát hành, cơ quan quản lý tem, vị trí dán tem, thời điểm kiểm tra đối với tem đang dán trên công tơ tổng tại các cột đo xăng, dầu của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp cử công chức tham gia các Tổ công tác để Cục Thuế thành phố quyết định thành lập thực hiện niêm phong bằng phương pháp dán tem công tơ tổng tại các cột đo xăng, dầu của tất cả các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố.

c) Trách nhiệm của Sở Công Thương:

- Phối hợp cử công chức tham gia Đoàn công tác, Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức, thực hiện việc kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện xử lý nghiêm túc theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, quản lý thị trường đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

d) Trách nhiệm của Sở Tài chính:

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký, kê khai, niêm yết và bán đúng giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

- Xem xét, có ý kiến về kinh phí thực hiện Đề án trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

đ) Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành tại địa phương cung cấp các thông tin có liên quan đến hoạt động của cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn.

e) Trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu:

- Thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và các quy định của Nhà nước về kinh doanh xăng, dầu. Các cơ sở kinh doanh khi bán xăng, dầu phải xuất đầy đủ hóa đơn theo quy định.

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được kiểm tra.

- Thực hiện theo quy định của Nhà nước về giá bán xăng, dầu; thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về số liệu lượng xăng, dầu tồn kho tại thời điểm Nhà nước điều chỉnh giá bán xăng, dầu trên thị trường và chịu trách nhiệm về tính chính xác về số liệu lượng xăng, dầu tồn kho.

- Thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền về tình trạng hư hỏng tem do ảnh hưởng của các tác động khách quan để được thay thế tem mới.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án, nếu có các quy định mới liên quan đến quản lý, thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Cục Thuế thành phố có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


384

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242