Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/2002/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Trần Ngọc Bình
Ngày ban hành: 10/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12/2002/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 12/2002/QĐ-TCBĐ NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI CƯỚC THUÊ LUỒNG LIÊN TỈNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ CÔNG AN ĐỂ PHỤC VỤ DỰ ÁN "SỬ DỤNG ĐƯỜNG THÔNG QUỐC GIA PHỤC VỤ MẠNG VIỄN THÔNG - TIN HỌC CỦA BỘ CÔNG AN"

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 06/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án "Sử dụng đường thông quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học của Bộ Công an";
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Sau khi tham khảo ý kiến các Bộ Ngành liên quan: Ban Vật giá Chính phủ (công văn số 576/BVGCP-CNTĐV ngày 31/7/2001), Bộ Tài chính (công văn số 8822/TC/TCDN ngày 18/9/2001), Bộ Công an (công văn số 650/E11 (E13/P8) ngày 01/8/2001 của Tổng cục Khoa học Kỹ thuật và Công nghiệp);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoqạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành tạm thời cước thuê luồng (kênh tốc độ 2 Mbps) viễn thông liên tỉnh áp dụng đối với Bộ Công an để phục vụ dự án "Sử dụng đường thông quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học của Bộ Công an" như sau:

1. Cước cài đặt (thu một lần): Giao Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định.

2. Cước thuê tháng (1.000 đồng/tháng/E1):

Vùng cước

Mức cước

1

27.225

2

35.561

3

40.162

4

53.100

5

84.477

6

112.958

7

156.887

Vùng cước quy định nêu trên được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 490/2001/QĐ-TTg ngày 21/6/2001 của Tổng cục Bưu điện.

- Các mức cước nêu trên bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ Công an thuê kênh và áp dụng cho đến hết ngày 30/6/2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Trần Ngọc Bình

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2002/QĐ-TCBĐ ngày 10/01/2002 ban hành tạm thời cước thông tin liên tỉnh áp dụng đối với Bộ Công an để phục vụ dự án "Sử dụng đường thông tin quốc gia phục vụ mạng viễn thông - tin học Bộ Công an" do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.877

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!