Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh hạng Chợ Bương, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai và quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 1154/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 16/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1154/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HẠNG CHỢ BƯƠNG, XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI VÀ QUYẾT ĐỊNH PHÂN HẠNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về phát triển và quản lý chợ và số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phân hạng các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của: UBND huyện Quốc Oai tại văn bản s 1660/UBND-KT ngày 28/11/2016; Sở Công Thương tại Tờ trình số 159/TTr-SCT ngày 11/01/2017 về việc điều chỉnh lại hạng chợ Bương, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phân hạng các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau: Phân hạng lại Chợ Bương, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai từ hạng 2 xuống hạng 3, với quy mô 02 tầng và 185 hộ kinh doanh.

Các nội dung khác tại Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 27/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. UBND huyện Quốc Oai, các Sở, ngành Thành phố thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chợ Bương theo quy định tại Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012, Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND Thành phố ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn To
n;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, Y tế;
- CATP, CS PCCC TP;
- VPUB: PCVPT.
V.Dũng; KT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTh, SCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh hạng Chợ Bương, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai và quyết định phân hạng chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


560

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41