Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 114-TTg năm 1996 về việc mở rộng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 114-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 16/02/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 114-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 114/TTG NGÀY 16 THÁNG 2 NĂM 1996 VỀ VIỆC MỞ RỘNG THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Quyết định số 204-TTg ngày 28-4-/993 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Trung tâm Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam,
Theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Cho phép Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam được mở rộng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ những quan hệ kinh doanh trong nước, nếu các bên đương sự thỏa thuận đưa ra Trung tâm Trọng tài Việt Nam giải quyết.

Điều 2. - Bổ sung Điều lệ tổ chức của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 204-TTg ngày 28-4-1993 về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp theo Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4.- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------ --

No. 114-TTg

Hanoi ,February 16, 1996

 

DECISION

ON EXPANDING THE COMPETENCE OF VIETNAM INTERNATIONAL ARBITRATION CENTER IN SETTLING DISPUTES

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decision No.204-TTg of April 28, 1993 of the Prime Minister on the organization of Vietnam International Arbitration Center;
At the proposal of the President of Vietnam Chamber of Commerce and Industry,

DECIDES:

Article 1.- To allow Vietnam International Arbitration Center to expand its competence in settling disputes arising from domestic business relations if the relevant parties agree to bring cases to the Vietnam International Arbitration Center for settlement.

Article 2.- To supplement the expansion of the competence of Vietnam International Arbitration Center in settling disputes in accordance with Article 1 of this Decision to its Organization Charter which was promulgated together with Decision No.204-TTg of April 28, 1993.

Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing. The earlier stipulations which are contrary to this Decision are now annuled.

Article 4.- The President of Vietnam Chamber of Commerce and Industry, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the Peoples Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 114-TTg năm 1996 về việc mở rộng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.350
DMCA.com Protection Status