Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0983/1999/QĐ-BTM bãi bỏ tiết a, điểm 2, mục II Thông tư 07/TMDL/QLTT năm 1992 và Quyết định 747/TM-KD năm 1995 về Qui chế kinh doanh ăn uống bình dân và nhà trọ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0983/1999/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 17/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0983/1999/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0983/1999/QĐ-BTM NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1999 VỀ VIỆC BÃI BỎ TIẾT 2 MỤC II THÔNG TƯ 07/TMDL/QLTT NGÀY 18/5/1992 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 747/TM-KD NGÀY 7/9/1995

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của CHính Phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại ;
Căn cứ Luật Thương mại của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 10/5/1997;
Căn cứ Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26/2/1998,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Bãi bỏ tiết a,, điểm 2, mục II Thông tư số 07/TMDL/QLTT ngày 18/5/1992 và điểm 6.1 điều 6 bản Qui chế kinh doanh ăn uống bình dân và nhà trọ ban hành kèm theo Quyết định số 747/TM-KD ngày 7/9/1995 của Bộ Thương mại .

Điều 2.- Các ông Giám đốc Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Lê Danh Vĩnh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0983/1999/QĐ-BTM bãi bỏ tiết a, điểm 2, mục II Thông tư 07/TMDL/QLTT năm 1992 và Quyết định 747/TM-KD năm 1995 về Qui chế kinh doanh ăn uống bình dân và nhà trọ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170
DMCA.com Protection Status