Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2005/QĐ-BTC thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe máy nhập khẩu có nguồn gốc từ EU do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 05/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 18/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 05/2005/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 01 NĂM 2005 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG XE MÁY NHẬP KHẨU CÓ NGUỒN GỐC TỪ EU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 05/07/1993; số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;
Căn cứ Thoả thuận giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và Cộng đồng Châu Âu ký tắt ngày 3/12/2004 về tiếp cận thị trường;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 75/CP-QHQT ngày 16/12/2004;
Trên cơ sở ý kiến của Bộ Thương mại tại Công văn số 494 TM/KV2 ngày 22/12/2004 và theo đề nghị của Vụ Chính sách thuế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: 3.500 (ba nghìn năm trăm) chiếc xe hai bánh gắn máy nguyên chiếc (CBU) các loại (thuộc nhóm 8711 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi) nhập khẩu (không bao gồm 3.000 xe thực hiện theo mức thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại Quyết định số 17/2004/QĐ-BTC ngày 12/2/2004 của Bộ Tài chính) có xuất xứ từ các nước thuộc Cộng đồng Châu Âu (EU) được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu là 70% (bảy mươi phần trăm).

Điều 2: Để được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại Quyết định này hàng hoá nhập khẩu phải thoả mãn các điều kiện:

- Có giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên EU cấp;

- Vận tải đơn thể hiện hàng được vận chuyển từ cảng EU.

Trên cơ sở hạn ngạch do Bộ Thương mại cấp cho từng doanh nghiệp, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành theo dõi làm thủ tục nhập khẩu và tính thuế cho các doanh nghiệp. Số lượng xe hai bánh gắn máy nhập khẩu vượt hạn ngạch 3.500 chiếc hoặc những doanh nghiệp không được cấp hạn ngạch khi nhập khẩu phải thực hiện nộp thuế theo đúng các qui định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá nhập khẩu nộp cho cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

THE MINISTER OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 05/2005/QD-BTC

Hanoi, January 18, 2005

 

DECISION

ON THE IMPORT DUTY RATES OF MOTORCYCLES IMPORTED FROM THE EU

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the December 26, 1991 Law on Import duties and Export duties and the July 5, 1993 Law and May 20, 1998 Law No. 04/1998/QH10 Amending and Supplementing the Law on Import duties and Export duties;
Pursuant to the Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the European Union on market access, initialed on December 3, 2004;
Pursuant to the Government’s Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002, defining functions, obligations, competence and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government’s Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003 on obligations, competence and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister’s opinions in Official Letter No. 75/CP-QHQT of December 16, 2004;
On the basis of the Trade Ministry’s opinions in Official Letter No. 494 TM/KV2 of December 22, 2004 and at the proposal of the Tax Policy Department;

DECIDES:

Article 1.- The import duty rate of 70% (seventy percent) shall apply to 3,500 (three thousand five hundred) assorted motorized two-wheelers in complete units (CBU) (under Heading No. 8711 in the Preferential Import Tariff) (excluding 3,000 units which are subject to the import duty rate specified in the Finance Ministry’s Decision No. 17/2004/QD-BTC of February 12, 2004), which are imported from member countries of the European Union.

Article 2.- To enjoy the import duty rate specified in this Decision, import goods must satisfy the following conditions:

- Having certificates of origin (C/O) issued by competent authorities of EU member countries;

- Being transported from EU ports as indicated in the bills of lading.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2005/QĐ-BTC thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe máy nhập khẩu có nguồn gốc từ EU do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.730

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182