Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 021-QĐ năm 1960 sửa đổi Nghị định 160-NĐ và Nghị định 31-NĐ về quy định cước phí bưu điện đi nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Số hiệu: 021-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện Người ký: Nguyễn Hữu Mai
Ngày ban hành: 22/02/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG
VÀ BƯU ĐIỆN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 021-QĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 160-NĐ NGÀY 11-04-1955 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 31-NĐ NGÀY 04-04-1959 QUY ĐỊNH CƯỚC PHÍ BƯU ĐIỆN ĐI NƯỚC NGOÀI.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 160-NĐ ngày 11 tháng 4 năm 1955 của Bộ Giao thông Công chính và Nghị định số 31-NĐ ngày 04 tháng 04 năm 1959 của Bộ Giao thông và Bưu điện  quy định cước phí bưu điện đi nước ngoài;
Căn cứ đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay điều chỉnh phần cước phí bưu thiếp gửi ngoài nước quy định do Nghị định số 160-NĐ ngày 11-04-1955 và Nghị định số 31-NĐ ngày 04-04-1959 về cước phí công văn, thư tín gửi ngoài nước như sau:

- Công văn và thư tín từ 20 gam trở xuống gửi đi các nước xã hội chủ nghĩa, trước 0đ20, nay 0đ12;

- Bưu thiếp thường, trước 0đ18, nay 0đ06;

- Bưu thiếp đã có in ảnh, loại trước hạn chế chữ viết 0đ10 và loại không hạn chế chữ viết 1đ18, nay nói chung thống nhất không hạn chế chữ viết và cước phí là 0đ06.

Điều 2. – Các loại công văn và thư tín gửi đi các nước xã hội chủ nghĩa nặng trên 20 gam vẫn áp dụng theo Nghị định số 31-NĐ ngày 04-04-1959 không thay đổi.

Điều 3. – Các cước khác ấn định trong Nghị định số 08-NĐ ngày 07-01-1955 về cước bưu phẩm gửi ngoài nước không thay đổi.

Điều 4. – Nghị định này thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 1960.

Điều 5. – Ông Chánh văn phòng Bộ Giao thông và Bưu điện, ông Tổng cục trưởng Tổng cục bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
THỨ TRƯỞNG

 


 
Nguyễn Hữu Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 021-QĐ năm 1960 sửa đổi Nghị định 160-NĐ và Nghị định 31-NĐ về quy định cước phí bưu điện đi nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.620
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125