Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2006/QĐ-BTM ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thương mại” do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 01/2006/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 10/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP THƯƠNG MẠI”

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI  

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11, ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Thường trực Thi đua, Khen thưởng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thương mại” để ghi nhận công lao của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thương mại” được thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thương mại” do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thương mại, Sở Thương mại - Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thường trực Thi đua, Khen thưởng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội đồng Thi đua, KTTW;
- Ban Kinh tế TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tổng Liên đoàn LĐ VN;
- TW Đoàn TNCS HCM;
- Cơ quan Bộ TM và các đơn vị trực thuộc;
- Công đoàn ngành TM-DL VN;
- Các Sở Thương mại/TM và du lịch;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Như điều 3;
- Công báo;
- Lưu VT, TĐKT.

BỘ TRƯỞNG 
Trương Đình Tuyển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2006/QĐ-BTM ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thương mại” do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.281
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196