Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 0057/2000/QĐ-BTM về tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0057/2000/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 11/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0057/2000/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẤU THẦU QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC ĐẤU THẦU HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU VÀO THỊ TRƯỜNG EU NĂM 2000

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐẤU THẦU

Căn cứ quyết định số 1349/BTM/QĐ ngày 7/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Hội đồng đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may;
Căn cứ quyết định số 1405/1998/QĐ/BTM ngày 17/11/1998 của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT/BTM/BKH&ĐT/BCN ngày 07/9/1999 của Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp quy định việc giao hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường có quy định hạn ngạch

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố danh mục, số lượng hạn ngạch, giá chào thầu của từng mặt hàng (Cat.), số lượng hạn ngạch đấu thầu từng khu vực và số lượng tối đa cho một đơn đăng ký dự thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU năm 2000, như phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2: Vịêc đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may năm 2000 được chia làm hai khu vực:

- Khu vực I: Các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ tỉnh Quảng Ngãi trở ra phía Bắc.

- Khu vực II: Các doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn từ tỉnh Bình Định trở vào trong phía Nam.

Điều 3: Các doanh nghiệp tham gia đấu thầu hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may phải nộp lệ phí dự thầu là 20.000,0 đồng VN cho một mặt hàng ( Cat.) dự thầu.

Tiền lệ phí dự thầu dùng để trang trải cho công tác chuẩn bị và tổ chức đấu thầu ( in ấn, phát hành, gửi tài liệu, hồ sơ và các chi phí phục vụ công tác đấu thầu...).

Điều 4:

- Thời gian đăng ký dự thầu: từ ngày 14/01/2000 đến ngày 24/01/2000.

- Thời gian mở thầu: ngày 25/01/2000.

- Địa điểm mở thầu: trụ sở Bộ Thương mại- 21 Ngô quyền- Hà Nội.

- Các cơ quan, doanh nghiệp chứng kiến mở thầu: đại diện Sở thương mại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Hiệp hội dệt may Việt nam, Tổng công ty dệt may Việt nam, Báo Thương mại, Báo Đầu tư, Báo Công nghiệp, Báo Tài Chính.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 6: Các thành viên Hội đồng đấu thầu và các doanh nghiệp tham dự đấu thầu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

BỘ THƯƠNG MẠI 
Lương Văn Tự 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 0057/2000/QĐ-BTM về tổ chức đấu thầu hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.278
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174